Sjöofficerssällskapet i Stockholm

 

MEdlemskap

Vad är Sjöofficerssällskapet i Stockholm?
Sjöofficerssällskapet i Stockholm grundades 1849 och har alltså mer än 160 år på nacken. Sällskapet har f.n. ca 1800 medlemmar av vilka merparten har varit eller är yrkes-, reserv- eller värnpliktig officer inom marinen. Sällskapets huvudändamål är att i mässlokalerna på Skeppsholmen hålla en av tradition god och representativ klubbverksamhet samt erbjuda möjligheter till en aktiv fritid. Vi ser oss också som en väsentlig och naturlig del av den marina historien på Skepps- och Kastellholmen. Ett kulturarv och en tradition väl värd att förvalta på bästa sätt!
 
Vad innebär medlemskapet och vad får Du som medlem ut av det?
För den som har möjlighet serveras lunch måndag – fredag kl. 1100 – 1300 i sällskapets restaurang ombord i vårt mässfartyg SEGELKRONAN. Självklart är det möjligt att ta med sig civila gäster men ett mycket uppskattat inslag är också samvaro med officerskamrater i olika former t.ex. kursluncher.
 
Under vår och höst anordnas ett stort antal aktiviteter i form av klubbaftnar som t.ex:  vår- och  höstmiddag med dans,  ”Skeppsaftnar” med olika typ av underhållning , föredrag och diskussioner. Utöver detta har vi familjemiddagar, jul- och sommarlunch, barnkalas och julgransplundring samt kultursöndagar av olika former i Stockholmsområdet
 
Som medlem har Du också möjlighet att abonnera fartyget SEGELKRONAN  på kvällstid för privata tillställningar. Du kan välja på att abonnera hela eller halva fartyget i det senare fallet kommer vissa lokaler att utnyttjas gemensamt med annat sällskap. Fartyget rymmer ca  70 personer och används för olika högtider inom familjen såsom: bröllop, födelsedagar, barndop.

Vi disponerar även en lokaler i Kastellet för konferens och efter särskild överenskommelse med vår restauratör kan middagar serveras i denna exclusiva miljö såväl i tornrummet högst upp som i konferenslokalerna på mellanvåningen.

Kontaktuppgifter till kansliet: 
Tfn: 08 – 611 31 60
E-post: [email protected] 
 


vem kan ansöka om medlemskap?

Den som är eller har varit officer i marinen (yrkes- eller reservofficer, såväl taktisk som specialist) samt värnpliktigt kompanibefäl i marinen kan bli medlem, liksom ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet. Fyll i "ansökan" som ligger som vänsterflik på denna sida!