MEdlemskap

Vad är Sjöofficerssällskapet i Stockholm?
Sjöofficerssällskapet i Stockholm grundades 1849 och har alltså mer än 160 år på nacken. Sällskapet har f.n. ca 1800 medlemmar av vilka merparten har varit eller är yrkes-, reserv- eller värnpliktig officer inom marinen. Sällskapets huvudändamål är att i mässlokalerna på Skeppsholmen hålla en av tradition god och representativ klubbverksamhet samt erbjuda möjligheter till en aktiv fritid. Vi ser oss också som en väsentlig och naturlig del av den marina historien på Skepps- och Kastellholmen. Ett kulturarv och en tradition väl värd att förvalta på bästa sätt!
 
Vad innebär medlemskapet och vad får Du som medlem ut av det?
Under vår och höst anordnar vi ett stort antal aktiviteter såsom ”skeppsaftnar” med högaktuella föredrag och diskussioner, olika typer av underhållning, middagar i samband med jul,
Mårten Gås och vår- och höstmötena, studiebesök och årliga sjöofficersbaler. Sällskapet har även en aktiv bridgeklubb.
 
Utöver detta en rad arrangemang i vilka familjer och gäster kan delta, såsom jul- och sommarluncher, nationaldagsfirande med aktiviteter för barn och vuxna, nationaldagsmiddag, jazzkvällar, melodikryss, julgransplundring och andra former av barnkalas.

Många av våra aktiviteter är förlagda till fartyget ”Segelkronan”, förtöjt vid Östra Brobänken på Skeppsholmen, med vars restauratör vi har ett förmånligt avtal. Vi disponerar även lokaler i Kastellet för konferenser, och efter särskild överenskommelse med restauratören kan middagar serveras i denna exklusiva miljö, såväl i tornrummet högst upp som i konferenslokalerna på mellanvåningen.
 
Som medlem kan du också abonnera ”Segelkronan” på kvällstid för privata tillställningar. Du kan abonnera hela eller halva fartyget, men i det senare fallet kommer vissa lokaler att utnyttjas gemensamt med annat sällskap. Fartyget rymmer ca 70 personer och används även för olika familjehögtider såsom bröllop, födelsedagar och barndop.

Mot uppvisande av medlemskortet serveras lunch på ”Segelkronan” till rabatterat pris måndag – fredag kl 1100-1300. Ett mycket uppskattat inslag är samvaro med officerskamrater i olika former, exempelvis kursluncher. Denna förmån gäller även medlemmar från SOSG och SOSK.
 
Är du på besök i Göteborg eller Karlskrona kan du mot uppvisande av medlemskortet också ta del av rabatterade priser enligt nedan:
 
SOSG är inhyrda på S/S Marieholm hos en privat krögare. Medlemmar i alla tre sällskapen får rabatterat lunchpris på onsdagar. Då måltider serveras i samband med SOSG kvällsföredrag och andra speciella arrangemang åtnjuter alla medlemmar samma förmån.
 
SOSK har sina mässaktiviteter på Sjöofficersmässen i Karlskrona. Medlemmar i alla tre sällskapen åtnjuter måltidsrabatter.
 
Kontaktuppgifter till kansliet: 
Tfn: 08 – 611 31 60
E-post: [email protected] 


vem kan ansöka om medlemskap?

Den som är eller har varit officer i marinen (yrkes- eller reservofficer, såväl taktisk som specialist) samt värnpliktigt kompanibefäl i marinen kan bli medlem, liksom ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet. Fyll i "ansökan" som ligger som vänsterflik på denna sida!