SEU - SJöofficerarnas enskilda understödsfond
och
Fabian- o EWA Tamms understöds- och stipendiefond

SEU - Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond och Fabian- och Ewa Tamms Understöds- och stipendiefond har i första hand till ändamål att hjälpa änkor och barn till avlidna medlemmar, som är i behov av tillfällig ekonomiskt stöd. Stödet utgår i form av stipendier och utdelas till ordinarie medlemmar i Sjöofficerssällskapet i Karlskrona, Stockholm eller Göteborg och till nämnda medlemmars hustrur, barn och änkor.

I andra hand har stiftelserna som ändamål att bidra eknomiskt till studier för medlemmar- och ävensom till änkor, hustrur och barn till medlemmar, såväl i Sverig som utomlands. Stipendier beviljas vid studier till exempelvis, high school eller collage i USA, eller annan högre utbildning utomlands såsom vid högskola och universitet. Även till praktik kopplat till utbildningen beviljas stipendier. 

Företrädesvis beviljas medel för studier eller praktik utomlands men i vissa särskilda fall går det också att få stipendier för studier och praktik i Sverige. I ansökan är det viktigt att framhålla de merkostnader som uppstår i samband med utbildningen eller praktiken. 

Ansökan skickas per post till:

SEU – Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond
C/O Drottning Victorias Örlogshem
Teatergatan 3
111 48 Stockholm 

Frågor ställes till stiftelsens vd, David Berg, via mejl: 
E-post: [email protected]
Telefon 08 – 611 31 60 (kopplas också till mobiltelefonen) 


stipendieansökan

Information avseende försäljning av lägenheterna i utlandet

Kompletterande information om avvecklingen av lägenheterna i utlandet.

Lägenheterna i Paris, London, Berlin, Barcelona och Antibes är nu sålda och de nya ägarna har flyttat in.

Antibes-lägenheterna kommer att vara tillgängliga för uthyrning på samma sätt och på ungefär samma villkor som tidigare.

Bokningen görs via följande länk: http://5355.se/

Barcelona
Medlemmar i SOSS, SOSG och SOSK kan nu boka lägenhet i Barcelona till rabatterat pris.
Logga in på www.avenidabarcelona.com och titta t ex på lägenheterna nr 08 Torrent Garcia, Nr 12 Valencia, Nr 16 Tapioles, Nr 17 Blasco de Garay eller Nr 18 Piquer. Du kan boka på nätet och i rutan ”Lösenord” skriver Du Sjö2015 för att få rabatten.

Du kan även mejla till vår svenska kontaktperson Pia Hankö på: [email protected] eller ringa henne på 0034 - 93 342 53 37 för att få fler förslag eller hjälp med bokningen.