Sjöofficerssällskapet i Stockholm

 

SOSS klubbinsignier

För officerare med stil...

Som medlem i SOSS bör du inte bara utan ska förse dig med tillbörlig utstyrsel för att visa färg för SOSS! 

Kontakta mässdirektören via: [email protected] eller 08-611 31 60 för att köpa ditt kitt! 

Standert med SOSS emblem
150 kr

Dekal
30 kr

Slips, blå med gula Segelkronor
200 kr

Fluga, blå med gula Segelkronor
200 kr

Blazermärke, Segelkrona
150 kr

Slipsnål med Segelkrona
100 kr

Pins med Segelkrona
50 kr