Direktion / Mässledning


Mässdirektör

Sjöofficerssällskapets Mässdirektör heter           David Berg, är löjtnant i reserven för Amfibiekåren och MBA från Uppsala Universitet. 

David nås enklast via de sedvanliga kontaktkanalerna: [email protected] alternativt       08-611 31 60

Utöver halvtidstjänsten som Mässdirektör studerar David Statsvetenskap och Folkrätt vid Försvarshögskolan. 


sjöofficerssällskapets direktion

Ordförande Kommendör Fredrik Palmquist
Vice Ordförande Örlogskapten Martin Sachs
Ledamöter Örlogskapten Bertil Hult (Fl res) 
Örlogskapten Jonas Kindgren
Major Carl-Johan Engström (Amf res)
Löjtnant Eric Wahren (Fl res)
Löjtnant Calle Ortner (Fl res)
Kapten Carl Nobel 
Örlogskapten Anders Borglund

Valberedningens ordf.

Kommendörkapten Jonas Hård af Segerstad

Förtroenderevisorer

Örlogskapten Patrik Östlund
Örlogskapten Anders Ellström (Fl res)


Ordförande kommendör Fredrik Palmqvist

Ålder: 51
Kurs: April 86
Grad: Kommendör 
Bor i: Djursholm
Gick med i SOSS: 1988
Suttit i direktionen sedan: 2014
Favoritfartyg i marinen: HMS Starkodder
Ett kul/annorlunda minne frånflottan/marinen:
Att bli jagad av östtyska robotbåtar efter ett örlogsbesök i Kiel. Kustflottan löpte ut i kolonn och i Kadettrännan gavs FF DA varvid jag gjorde som jag hade blivit drillad, dvs satte högsta fart och påbörjade uppmarch. Färden inbegrep lite östtyskt sjöterritorium varför den skuggande divisionen robotbåtar kom farande i sporrsträck och plötsligt mottog vi signalen Er avsikt frågas? Från CKF på HMS Visborg. Ungefär där kom FC upp på bryggan och efter korrigerande kurs- samt fartändringar vidtog ett kavajhyttssamtal av rent bibliska mått.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Golfspelandet tar en stor del av min lediga tid under de tempererade delarna av året och när temperaturen passerar +5 spelas det basket.


Vice ordförande Örlogskapten martin sachs

Ålder: 41
Kurs: vpl 95-96 MOHS 97-98
Grad: Örlogskapten 
Bor i: Årsta
Gick med i SOSS: 1999
Suttit i direktionen sedan: 2013
Favoritfartyg i marinen: HMS Visborg
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: Deltog i ryska flottans 300 års jubileum 1996 i Kaliningrad med HMS Visborg. Första örlogsbesöket efter Sovjetunionens fall.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Tjänstgör som C LEDS MA på högkvarteret och hejar på Bajen.


Direktionsledamot örlogskapten bertil hult (Fl Reserv)

Ålder: 60 
Kurs: RO 1977 Linje B
Grad: Örlogskapten
Civil utbildning: Civ.ekon DHS
Bor i: Näsbypark
Gick med i SOSS: 1977
Suttit i direktionen sedan: 2011
Favoritfartyg i marinen: Msvpf M32 Norsten
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: Vår kurs bemannade, iförda blåkrage och rundmössa, Vasaordens losskastningsstation på Kronprinsessans bröllop 2010
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Jobbar med finansiell rådgivning, styrelsearbete och är engagerad i några stiftelser. 


direktionsledamot örlogskapten jonas kindgren

Ålder: 43
Kurs: MOHS jan 95
Grad: Örlogskapten
Bor i: Stockholm, Stora Essingen
Gick med i SOSS: 1999
Suttit i direktionen sedan: 2016
Favoritfartyg i marinen: HMS Sundsvall men HMS Gävle är tätt efter.
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: Oj, det finns så många. Antingen blir de för långrandiga för att förklara här, för specifika för att förklaras om man inte var med eller så ska de inte förklaras här. Antar dock att tiden i medelhavet med ML02 har en speciell plats i mitt hjärta.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Studerar på Försvarshögskolan


direktionsledamot major carl johan engström (AMF reserv)

Ålder: 50 år
Kurs: ROK KA 87-89
Grad: Major
Civil utbildning: Juristlinjen
Bor i: Uppsala
Gick med i SOSS: 1992
Suttit i direktionen sedan: 2009 
Favoritfartyg i marinen: M20, där jag gjorde min debut som rorgängare på Nordiska Marina Tävlingar i mitten av 90-talet
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen:
Kungen tyckte att det var roligt att bli föremålet för en historia som jag berättade om honom när jag tjänstgjorde som toastmaster på KA:s 100-årsjubileumsbal i Stadshuset. Alla andra gäster - i alla fall officerarna - trodde på allvar att de skulle svimma där och då när de plötsligt förstod vad jag tänkte göra. Jag refererade till tevejournalistens fråga: "Kungen har ju erhållit den högsta graden i alla försvarsgrenar", inte mycket av en fråga men jag utvecklade detta med att... "men vi har en klipsk kung" som omedelbart svarade "Ja, det har gått bra för mig!'" Succe!
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Just nu tjänstgör jag i MINUSMA i Mali som MA till ställföreträdande sektorchefen i Timbuktu. Det är min första FN-insats och det är mycket intressant att få lära känna FN från insidan.


direktionsledamot löjtnant eric wahren (fl reserv)

Ålder: 71
Kurs: 1967
Grad: RO Löjtnant
Ev. civil utbildning: Ingenjör, marknadsekonom, beteendevetenskap. Senaste (2014): MSc program "Human Factors and System Safety" vid Lunds universitet. 
Bor i: Sollentuna
Gick med i SOSS: För länge sedan... 
Suttit i direktionen sedan: 2014
Favoritfartyg i marinen: Msvpf HMS Gillöga, HMS Rödlöga
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen:
Kanske första gången jag som nervös kadett i hård sidvind skulle fickparkera Gillöga mellan två andra fartyg, och FC efteråt sa: ”Det verkar som om du gjort det här förut!” Men jag har många andra fina minnen från Sjövärnskåren och Flottan/Marinen, som det inte finns plats för här.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Pensionär, arbetat många år på SAS Flygskola, varit förbundsordförande i SVKRF för att nämna något, driver nu eget företag inom området "den mänskliga faktorn” och har uppdrag inom flyg, sjöfart, vård- och byggsektorerna.


direktionsledamot löjtnant Calle ortner

Calle Ortner Calle Ortner

Ålder: 37
Kurs: 02
Grad: Löjtnant
Civil utbildning: Master of Ekonomis ICA Trainee program.
Bor i: Bromma
Gick med i SOSS: har glömt..
Suttit i direktionen sedan: 2010
Favoritfartyg i marinen: Patrullbåt
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: Ombord HMS Sundsvall 2004 i Medelhavet mellan Malta och Brindisi på Italiens östkust, Kurs 352, Ekonomifart ca 14kn, Kl 02:30, Sjöhävning 0,1, Stjärnklart, I ManOstolen, Likheten mellan himlen och ytan som var full med små fiskebåtar och blinkande fiskeprickar var slående, en magiskt sjövakt jag aldrig glömmer.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Driver utbildningsföretaget Navigationsgruppen och Safetygruppen. 


direktionsledamot kapten carl nobel

Carl Nobel Carl Nobel

Ålder: 33
Kurs: YOP 06-09
Grad: Kapten
Läst: Statsvetenskap i Uppsala
Bor: På Gärdet
Gick med i SOSS: 2009
Suttit i direktionen sen: 2016
Favoritfartyg i flottan: HMS Kullen (finns det något annat man kan ha?)
Kul minne från flottan: När vi jagade ett 30-tal heliumbalonger i form av svampbob fyrkant över halva Gotska sjön.
När jag inte är engagerad i SOSS: 
Skidor utförs och jakt. Engagerad i familjegården.


direktionsledamot örlogskapten anders borglund

BORKA BORKA

Ålder: 44
Kurs: LV OHS/TS 93-95
Grad: Örlogskapten 
Bor i: Svinninge
Gick med i SOSS: 2000 därefter uppehåll
Suttit i direktionen sedan: 2016
Favoritfartyg i marinen: HMS Kalmar
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: När jag lärde mig att vinda lätt inte var vinda långsamt....
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS? Är ordförande i Ubåtsjaktklubben