Sjöofficerssällskapet i Stockholm

 

Direktion / Mässledning

Ordförande Flottiljamiral Peter Bager
Vice Ordförande Kommendör Fredrik Palmquist
Ledamöter Örlogskapten Jonas Kindgren
Örlogskapten Anders Borglund
Örlogskapten Martin Sachs
Major Carl-Johan Engström (Amf res)
Örlogskapten Bertil Hult (Fl res) 
Löjtnant Eric Wahren (Fl res)
Löjtnant Calle Ortner (Fl res)
Valberedningens ordf. Kommendörkapten Jonas Hård af Segerstad
Förtroenderevisorer Örlogskapten Patrik Östlund
Örlogskapten Anders Ellström (Fl res)


Mässdirektör

Sedan juli månad har sällskapet en ny Mässdirektör vid namn David Berg, löjtnant i reserven för Amfibiekåren och MBA från Uppsala Universitet. 

David nås enklast via de sedvanliga kontaktkanalerna: [email protected] alternativt 08-611 31 60

Utöver halvtidstjänsten som Mässdirektör kommer David under hösten att studera Folkrätt vid Försvarshögskolan.  

Sällskapets fonder - SEU - Sjöofficerarnas särskilda understödsfond

Verkställande direktör
Örlogskapten (Fl res) Fredrik Feldreich