Marina klubbfamiljen i Sverige!

FLOTTANS MINKLUBB 
Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.


Kom till Flottans Minklubb genom att klicka här!