Sök understöd eller stipendium via
seu - SJöofficerarnas Enskilda understödsfond!

Vem kan söka?
Sjöofficerare, ordinarie medlemmar i Sjöofficerssällskapen i Stockholm, Karlskrona och Göteborg samt änkor och barn till sjöofficerare samt till ordinarie medlemmar i ovan nämnda sällskap.
 
För vad kan man söka?
Stiftelsens ändamål är i första hand att hjälpa änkor och barn till avlidna sjöofficerare och ordinarie medlemmar i sällskapen som är i behov av ekonomiskt stöd och underhåll. T.ex. vid mycket låg månadsinkomst/pension eller för dyra läkemedelskostnader vid allvarlig sjukdom.

Därutöver så kan också sjöofficerare och ordinarie medlemmar i sällskapen söka understöd för tillfälliga, ekonomiska kriser och trångmål.

Stiftelsens tredje ändamål är ge ut stipendier för studier vid skola och läroanstalt i såväl Sverige som utomlands. T.ex. vid ett utbytesår på gymnasiet eller exempelvis vid studier på universitet, utomlands eller i Sverige.

Det är viktigt att påpeka att det enbart, förutom Sjöofficerare, - yrkes- samt reservofficerare, är ordinarie medlemmar i Sjöofficerssällskapen i Stockholm, Karlskrona och Göteborg som kan söka understöd och stipendier. "Extra medlemmar" i sällskapen kan ej söka från dessa fonder.  
 
Hur söker man?
För sökande av ekonomiskt understöd och underhåll: 
Fyll i ansökningsformuläret som du finner här - klicka! 

För sökande av stipendier för studier:
Fyll i ansökningsformuläret som du finner här - KLICKA! 

Ansökan bifogade dokument skickas därefter per post till:
SEU – Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond
C/O Drottning Victorias Örlogshem 
Teatergatan 3
11148 Stockholm

samt till [email protected]

Observera att ansökan måste skickas med post för att vara giltig!
Ansökningar kan skickas in under hela året.  
Frågor ställes till: [email protected] eller 08-611 31 60
 
Välkommen med din ansökan!