Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...
 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 


After Work with SOSS
at The In&Out Club London
fredag 22 mars

Sjöofficerssällskapet i Stockholm bjuder medlemmar med vänner till After Work i London på The In&Out Club!
Datum: Nu på fredag, den 22 mars
Tid: 16.30 - 18.15
Plats: Vi träffas i "The Long Bar" @ The In & Out Club
https://www.theinandout.co.uk/Page/9/the-long-bar


Klädsel: Udda kavaj/kavaj med slips, mörka skor, jeans ej tillåtet.

Anmälan till Mässdirektör David Berg via: [email protected]
Välkommen!


FULLSATT!
Torsdagsärta + försvarspolitik
med Mj Mikael Odenberg
Torsdag 28 mars.

Detta föredrag är nu fullsatt. Nästa torsdagsärta planeras till den 25 april. Välkommen då! 

Ärade medlemmar i SOSS!
Torsdagsärtorna fortsätter denna vår. Torsdag den 28 mars besöks mässen av ingen mindre än majoren i Kustartilleriets reserv, F.d. Statsrådet, Riksdagsledamoten och Generaldirektören Mikael Odenberg. Han kommer efter intaget av ärtor, Punsch och pannkakor att tala under rubriken: ”Ett nytt politiskt läge – vad betyder det för partierna och för försvaret?”

Datum: Torsdag 28 mars
Starttid: 12.00 sätter vi oss till bords
Plats: Mässen - Segelkronan, Östra Brobänken. Betalning sker på plats. 

Medlemmar får max ta med sig en gäst till detta arrangemang. ANMÄLAN genom att klicka HÄR! 

Begränsat antalet platser. Välkommen! Hälsar, /MässD David Berg


Hostile Retake!
Föredrag av
konteramiral Thomas Engevall,
torsdag 4 april

Konteramiral Thomas Engevall besöker SOSS mäss denna torsdag och redogör för ett stycke svensk industrihistoria som han personligen var mycket delaktig i. Under kvällen kommer vi att få höra om hur ägandet av Kockums återtogs till svenskt ägo genom ett samordnat agerande mellan regering, opposition, myndigheter och industri. En operation som innebar att mycket värdefull och historisk förmåga samt kompetens blev kvar i Sverige.

Datum: Torsdag 4 april
Starttid: BIO från kl. 18.00, föredraget inleds kl. 18.30. 
Plats: Föredraget på Kastellet - Kastellholmen, middag på Mässen - Segelkronan. 
Medlemmar är välkomna att medta gäster på detta föredrag.
Anmälan senast den onsdag den 27 mars genom att KLICKA HÄR! 

Mycket välkommen! Hälsar /Mässdirektör David Berg, Ordförande Bengt Andersson med direktion


Statusrapport SOSS ÅFOR 2019 -
vi söker alltjämt en havskappseglare! 

Statusrapport SOSS ÅFOR 2019

Som ni säkert sett satsar vi på att segla ÅFOR/Gotland Runt också i år. Förra årets segling blev en succé, även om det inte blev en placering bland de tio bästa. Men det var ju å andra sidan en generalrepetition inför seglingen detta jubileumsår 2019.

Förra årets båt är inte är tillgänglig i år, och därför planerade vi att hyra en båt från ett charterbolag. Det kostar en del, men vi hoppades att bidrag från både externa sponsorer och medlemmar skulle räcka till. Nu visar det sig att vi var för optimistiska, vi har inte fått in tillräckligt för att täcka hyreskostnaden, trots omfattande insatser. Därutöver så är direktionen å SOSS tydlig med att sällskapet inte kan eller ska stå för merparten av hyreskostnad av båt eller för den delen det risktagande som seglingen ändå innebär.

Vår ambition är dock alltjämt att segla ÅFOR 2019! Därför söker vi nu någon bland våra medlemmar som vill segla Gotland Runt i egen båt, under SOSS flagg och med en kvalificerad och samtränad besättning av SOSS-medlemmar. Skulle någon utrustning saknas försöker vi lösa det. 

Hör av dig till kansliet via [email protected] eller 08-611 31 60 så får vi diskutera saken vidare.

Varma seglingshälsningar, 
/David Berg, Mässdirektör
/Eric Wahren, projektledare SOSS ÅFOR 2019

Aktuellt program 2019 

19 mars: Melodikryss med Angasarbaletten light

28 mars: Torsdagsärta på Mässen med föredrag av major Mikael Odenberg: "Ett nytt politiskt läge – vad betyder det för partierna och för försvaret"

4 april: "Ett rådigt ingripande!" Föredrag av konteramiral Thomas Engevall om hur han räddade svensk ubåtsteknik på Kockums Varv. 

25 april: Torsdagsärta på Mässen med berättelser om ryssen
av Magnus Haglund. 

25 april: Föredrag med CAMF1: Överste Patrik Gardesten 

6 maj: Marint Vernissage med Christer Hägg

12 maj: I samarbete med ROSIS: Resa och studiebesök till Femörefortet KA batteri och  F11 flygmuseum

15 maj: Föredrag av C4 kommendör Fredrik Palmquist. 

17 maj: SjöHOLMS navalakademiska vårmiddag på Mässen

20 maj: SOSS Vårsammanträde på Kastellet 

22 maj: Öppet sammanträde med KÖMS på Sjöhistoriska museet

6 juni: Nationaldagsfirande på Kastellet 
6 juni: Nationaldagsmiddag på Mässen 

30 juni: ÅFOR/Gotland Runt start på Kastellet
30 juni: SOSS TEAM ÅFOR startar i ÅFOR/Gotland Runt  
 
SOMMARUPPEHÅLL

19 – 23 augusti (V.34): Fjärde Sjöstridsflottiljen besöker Stockholm

20 september: SOSS Masters i Golf på Vallentuna GK

9 oktober: Chefen MUST besöker SOSS med föredrag och middag 

30 november: Jubileumsbal på Vasamuseet - SOSS 170 år! 

33

Time for some well deserved AW. #sjöofficerssällskapetistockholm #thein&out #friday #afterwork #officersclub

103

Marinen visar flagg, förmåga och styrka på Västkusten. Keep up the good work!  Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten #marinen #marines #flottan #fjärdesjöstridsflottiljen #tredjesjöstridsflottiljen

56

Amfibiekåren i detta nu under övning på Västkusten och i Göteborgs hamn, Sveriges pulsåder.  FotO: Jonas Olsson/Försvarsmakten. #amf4 #amfibiekåren #amfibie #skärgården