Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...
 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

digital marin föredragsserie
med kommendör lars wedin
Föredrag 2: tisdag 18 maj
"Kina som maritim stormakt" 

I samarbete med Neptuniorden genomför SOSS en digital, marin föredragsserie med kommendör Lars Wedin.
Den andra sändningen sker tisdag 18 maj och har rubriken:
"Kina som maritim stormakt".  
Starttid: 18.00 
Sändningslänk skickas ut närmare inpå föredraget. 

Nästkommande föredrag i serien sker vid följande datum: 
Onsdag andra juni - "En marin strategi för Sverige" 

Om föredragshållaren: 
Kommendör Lars Wedin blev sjöofficer 1969. Efter sjötjänstgöring på jagare, torpedbåtar samt som fartygs- och divisionschef på patrullbåt följde internationell tjänstgöring vid Fst och UD. Militärrådgivare i Wien 1993-95. Avdelningschef EU militära stab 2000-2003. Efter pensionering 2004 fram till och med 2013 var Wedin på deltid knuten till Strategiavdelningen vid FHS. Wedin är redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet (Tis) och är ledamot av KKrVA, KÖMS och Académie de Marine.

Publicerade verk och böcker, ett urval: 
"La pensée militaire française du dix-huitième siècle à nos jours" (Économica 2011) belönad av l’Académie des sciences morales et politiques en 2012 samt Stratégies maritimes au xxiè siècle. 
"Maritime Strategies for the XXI Century: The Contribution by Admiral Castex", Nuvis, Paris 2016. 
"From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia" (2019) 
"Apropå den strategiska uppslagsboken: From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia" KKrVA Tredje april 2020. 
"Fransmän om USA, Nato, EU och Ryssland. Några intryck." KKrVA 23 juni 2020. 
"Sweden and the Blue Society: New Challanges for a small Navy" CIMSEC 17 sep 2020. 
"Vår Marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa. Marin Strategi 2030." KKrVA 2020, tillsammans med Odd Werin. 

(Bild från KKrVA hemsida) 

SOSS VÅRSAMMANTRÄDE 2021
ONSDAG 19 MAJ
GENOMFÖRS DIGITALT VIA ZOOM

Sjöofficerssällskapet i Stockholm kallar medlemmar till Vårsammanträde 2021. 
Datum: Onsdag 19 maj 
Starttid: 18.00
Plats: Vårsammanträdet genomförs digitalt via plattformen ZOOM. Detta på grund av COVID-19. Sändningslänk skickas ut närmare inpå sammanträdet. 

Sammanträdeshandlingar har distribuerats ut till medlemmarna via mejl 2021-05-11.
 Handlingarna kan också erhållas efter förfrågan från kansliet via: [email protected] alt. 08-611 31 60. 

Varmt välkommen!  

 

digitalt föredrag med marinchefen
konteramiral ewa skoog haslum
 
torsdag 20 maj kl. 18.00

Marinchefen,
konteramiral Ewa Skoog Haslum, håller digitalt föredrag för SOSS under rubriken:
"Den svenska marinen - kursen framåt!" 
Datum: Torsdag 20 maj
Starttid: Kl. 18.00
Föredraget genomförs via plattformen ZOOM. 
Mer information och sändningslänk skickas ut per mejl närmare inpå föredraget. 
GMY 

medlemserbjudande!
boken "vår marin" för rabatterat pris

Boken "Vår marin 500 år" ges ut till försäljning för rabatterat pris. 
Utges av Attunda Skeppsförlag AB www.attundaskeppsforlag.se på uppdrag av Marinen med anledning av Marinens 500 års jubileum 2022. Utkommer och levereras i februari 2022. Huvudförfattare: Claes-Göran Dahl.
Utges i två band: Band 1 (1522–1899) 400 sidor, Band 2 (1900–2022) 432 sidor.

Innehåll
Populärvetenskaplig beskrivning på drygt 800 sidor av den Svenska Marinens historia, fartygs- och materielutveckling, organisation och förhållande till händelseutvecklingen i omvärlden, statsmakten och samhället. Innehållet är tänkt att intressera både den initierade och den historieintresserade allmänheten. Boken är rikt illustrerad med både bilder och teckningar.

Förhandstitta på delar av boken genom att klicka här!  

Beställning
Förhandsbeställ senast den 31 maj via följande länk: www.attundaskeppsforlag.se/soss (klicka)

Pris o betalning
Pris: 450:-/bokverk (del 1+2).
Tillägg för exklusiv box 60:-/st
Betalning erläggs dock mellan 1 okt. och 31 dec. 2021, du erhåller ett mejl med faktura.

Leverans
Boken utkommer och levereras i februari 2022. Beställningar från medlemmar i SOSS levereras till SOSS Kansli och kommer att distribueras via Mässen men skickas också självklart till hemadress via post mot avgift för den som så önskar. (Hemleveranser via post administreras dock via SOSS kansli och E.S.O!) 

Frågor ställes till:
Thomas Borggren vid Attunda Skeppsförlag AB
Telefon: 070-5556107
Mejl: [email protected]
www.attundaskeppsforlag.se

viktig information från kansliet
och mässdirektören

Bäste medlemmar i SOSS, 
Vi ta oss an vinter och våren 2021 med tillförsiktigt och hoppas att tillvaron så sakteliga kan återgå till det normala. För Sjöofficerssällskapet i Stockholms del så har vi ställt in samtliga fysiska möten fram till och med den första april men vi hoppas såklart på lättnader i restriktionerna. Dock så kommer vi inte att arrangera några fysiska möten om det inte kan göras på ett coronasäkert sätt! 

Istället för fysiska möten så kommer vi att arrangera digitala evenemang och möten, detta i stor utsträckning i samarbete med Neptuniorden. 

Ang. Mässen och vår Mässrestaurang på Segelkronan så är den öppen för mindre grupper och privata tillställningar. Det går att inta måltider där på ett Coronasäkert sätt. (Därutöver så kan såväl matlådor som fredagskasse beställas, se mer information nedan.) Hör av er till Madeleine Frisk på Mässen för att diskutera möjligheterna: 
Mejl: [email protected] 
Telefon: 08-735 33 50


Kansliet är öppet som vanligt. Kontakt sker antingen via mejl eller telefon:
[email protected] eller telefon: 08-611 31 60. 

GMY
/David Berg, Mässdirektör 
/Bengt Andersson, Ordförande med direktion 
Aktuellt program 2021
Digitala föredrag:
I samarbete med Neptuniorden
Tisdag 18 maj: Digitalt föredrag med kommendör Lars Wedin:
"Kina som Maritim stormakt"Onsdag 19 maj: SOSS Vårsammanträde, genomförs digitalt.

Torsdag 20 maj: Marinchefen, konteramiral Ewa Skoog Haslum håller föredrag om den svenska marinen.

I samarbete med Neptuniorden
Onsdag andra juni: Digitalt föredrag med kommendör Lars Wedin:
"En marin strategi för Sverige" 

T.B.D: Konteramiral Anders Grenstad håller föredrag om sin tjänstgöring i Korea. 

T.B.D: Föredrag om Vasakanonen

Samtliga fysiska mötesaktiviteter är inställda tills vidare
p.g.a. Coronaviruset. 
I dag, den 30 april 2021, fyller H.M. Konungen 75 år - hurra! På bilden så vilar i hans famn en del av den kommande generationen av den svenska kungafamiljen, H.K.H. Prinsessan Estelle. Länge leve det svenska kungahuset och länge leve Sverige! Bild: Kungl. Hovstaterna, Bruno Ehrs. #carlxvigustaf #kungahuset #sverige
Digital, marin föredragsserie med kommendör Lars Wedin. Den första sändningen sker onsdag femte maj och har rubriken: "En maritim och marin strategi". Starttid: 18.00 Sändningslänk skickas ut närmare inpå föredraget. Nästkommande föredrag i serien sker vid följande datum: Onsdag 12 maj - "Kina som maritim stormakt" Onsdag andra juni - "En marin strategi för Sverige" Om föredragshållaren: Kommendör Lars Wedin blev sjöofficer 1969. Efter sjötjänstgöring på jagare, torpedbåtar samt som fartygs- och divisionschef på patrullbåt följde internationell tjänstgöring vid Fst och UD. Militärrådgivare i Wien 1993-95. Avdelningschef EU militära stab 2000-2003. Efter pensionering 2004 fram till och med 2013 var Wedin på deltid knuten till Strategiavdelningen vid FHS. Wedin är redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet (Tis) och är ledamot av KKrVA, KÖMS och Académie de Marine. Publicerade verk och böcker, ett urval: "La pensée militaire française du dix-huitième siècle à nos jours" (Économica 2011) belönad av l’Académie des sciences morales et politiques en 2012 samt Stratégies maritimes au xxiè siècle. "Maritime Strategies for the XXI Century: The Contribution by Admiral Castex", Nuvis, Paris 2016. "From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia" (2019) "Apropå den strategiska uppslagsboken: From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia" KKrVA Tredje april 2020. "Fransmän om USA, Nato, EU och Ryssland. Några intryck." KKrVA 23 juni 2020. "Sweden and the Blue Society: New Challanges for a small Navy" CIMSEC 17 sep 2020. "Vår Marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa. Marin Strategi 2030." KKrVA 2020, tillsammans med Odd Werin. (Bild från KKrVA)
Kastellet på Kastellholmen i Stockholm. Nuvarande byggnad på platsen är den tredje i ordningen och färdigställdes 1848 efter ritningar av arkitekten Fredrik Blom. Kastellet har fyllt en rad funktioner, bl.a som salutstation, logement, tjänstebostäder, luftförsvarsstation under 2VK, kontor m.m. Numera tillhör Kastellet SFV och drivs av en privat restauratör som konferens- och festvåning. Örlogsflaggan har hissats och halats på denna plats sedan 1660-talet, dock med ett kort uppehåll under år 1990 men tack vare rådigt ingripande från kommendörkaptenen Kenneth Lindmark, fartygschef på HMS Stockholm, så hissas och halas flaggan sedan den sjätte juni 1990 alltjämt på Kastellets tak av Stockholms slott högvakt. Kastellet Stockholm är en av de fantastiska lokaler som medlemmarna i SOSS nyttjar när sällskapet har aktiviteter av olika slag. #kastelletstockholm #flagga #sverige🇸🇪 #örlogsflagga #sjöofficerssällskapetistockholm

Marinbloggen

  • Marinchefens årliga konsert kommer igen 2022

    25 mars 2021 18:25 – rebeccalandberg
    Förra året ställdes marinchefens traditionsenliga konsert i Berwaldhallen in. Aldrig trodde väl någon då att vi också skulle behöva skjuta fram årets konsert.   – Nu i mars är det precis ett år sedan vi ställde in förra årets konsert och pandemin startade. Vem visste då att det skulle bli ett så långvarigt stopp för […]…
  • Karriär som tekniker i marinen

    12 februari 2021 11:08 – Melina Westerberg
    Marinens fartyg är en hopsättning av en mängd tekniska system. Som tekniker i marinen får du möjligheten att jobba med maskiner och system som ingen annan får. Dessutom får du chansen att kombinera teknikeryrket med det militära och allt vad det innebär — som chansen att utvecklas och utmanas, bygga ett starkare CV och en betald […]…