Medlemsavgifter

Medlemsavgift till Sjöofficerssällskapet i Stockholm 2015.
 
Medlemsavgiften fastställdes vid höstmötet 2012 att ändras till 500 kronor. Detta innebär att vi i likhet med föregående år har två nivåer på avgiften nämligen:

1. Medlem fr.o.m. det år man fyller 80 år
100 kr

2. Övriga medlemmar
500 kr

3. Efterlevande till tidigare medlem
100 kr

Anm: Inträdesåret är medlemsavgiften för ny medlem t.o.m. 29 år 100 kr
 
Observera också möjligheten att komplettera medlemsavgiften med en extra inbetalning till SOSS framtidsfond. 
 
Medlemsavgiften betalas senast 2015-02-28 till bankgirokonto 5947-8123
 
GLÖM INTE ATT ange ert personliga ocr-nummer på inbetalningen. Allt för att underlätta vår registrering av Din betalning TACK! Medlemsnumret och ocr-nummer finner Du på till VÅRMEDDELANDET 2016 bifogat inbetalningskort
 
OBS! Medlemskort i Sjöofficerssällskapet utsänds inte längre. Den som behöver medlemskort för att t.ex. besöka våra sam¬arbetsklubbar i London eller Paris kan erhålla detta genom att kontakta SOSS kansli. OBS!