Medlemsavgifter

Medlemsavgiften fastställs vid de ordinarie höstsammanträdena som genomförs varje år. Vid höstsammanträdet 2018 togs beslutet att höja medlemsavgiften för ordinarie samt extra medlemmar till 700 kr per år (från 500 kr) och till kadetter samt seniorer höjdes avgiften till 150 kr (från 100 kr).  

1. Medlem fr.o.m. det år man fyller 80 år (seniorer) 
150 kr

2. Övriga medlemmar
700 kr

3. Efterlevande till tidigare medlem
100 kr
 
Observera också möjligheten att komplettera medlemsavgiften med en extra inbetalning till SOSS framtidsfond. 
 
Medlemsavgiften betalas senast den 28 ferbruari varje kalenderår till bankgirokonto 5480-0255 enl instruktioner och OCR som finns på inbetalningskortet
 
GLÖM INTE ATT ange ocr-nummer på inbetalningen. Allt för att underlätta vår registrering av Din betalning TACK! Medlemsnumret och ocr-nummer finner på bifogat inbetalningskort