Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...

 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

God fortsättning på det nya året
Här följer viktig information från kansliet
och mässdirektören

Bäste medlemmar i SOSS, 
Hoppas ni, under omständigheterna, har haft en mysigt jul- och nyårsfirande!
Nu får vi ta oss an 2021 med tillförsiktigt och hoppas att tillvaron så sakteliga kan återgå till det normala. För Sjöofficerssällskapet i Stockholms del så har vi ställt in samtliga fysiska möten fram till och med den första april men hoppas såklart på lättnader i restriktionerna. Dock så kommer vi inte att arrangera några fysiska möten om det inte kan göras på ett coronasäkert sätt! Med detta sagt så är min egna prognos att vi har att leva med dessa restriktioner fram till och med sommaren då förhoppningsvis vaccinet har hunnit distribueras i tillräckligt stor utsträckning. 

Istället för fysiska möten så kommer vi att arrangera digitala evenemang och möten, detta i stor utsträckning i samarbete med Neptuniorden. Nu närmst tisdagen den fjärde februari då konteramiral Thomas Engevall håller föredrag om Marinens materialanskaffning och utveckling. 

Ang. Mässen och vår Mässrestaurang på Segelkronan så är den öppen för mindre grupper och privata tillställningar. Det går att inta måltider där på ett Coronasäkert sätt. Följande datum är i dagsläget bokningsbara för luncher: 
Januari: 20, 21, 22, 29
Februari:  4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Ni kan självklart också boka luncher, middagar, möten och konferenser vid andra datum på Kastellet och Segelkronan. Hör av er till Madeleine Frisk på Mässen för att diskutera möjljigheterna: 
Mejl: [email protected] 
Telefon: 08-735 33 50


Kansliet är åter öppet efter jul- och nyårsuppehåll. Ni kommer i kontakt med kansliet på sedvanligt vis antingen via mejl: [email protected] eller telefon: 08-611 31 60. 

Varmt välkomna till ett nytt år med Sjöofficerssällskapet i Stockholm! 
GMY
/David Berg, Mässdirektör 
/Bengt Andersson, Ordförande med direktion 

Medlemsinitiativ i SOSS
Vi stödjer intensivvårdspersonalen på Danderyds Sjukhus 
och vår egen mässrestaurang på Segelkronan! 
Bidra med valfritt belopp i dessa svåra tider. 

Sjukvården behöver allt stöd den kan få nu när den andra pandemivågen är över oss. I diskussion med Danderyds Sjukhus så har de uttryckt att hjälp med matlådor till den högt arbetsbelastade personalen på IVA skulle uppskattas mycket.
 
Samtidigt går restaurangbranschen på knäna. Även vår egen restauratör KOBOL på Segelkronan går igenom en tuff tid.
 
Tanken är därför att vi engagerar Segelkronan som producerar matlådorna. På detta sätt kan vi stödja både sjukvården och vår egen mässverksamhet. En s.k. Win-Win!
 
Den första leveransen av 75 matlådor görs den 18 december som ett rent medlemsinitiativ från Segelkronan till Danderyds Sjukhus.
 
Bedömningen är att vi borde kunna leverera en gång i veckan fram till slutet av februari, då förhoppningsvis trycket på sjukvården har lättat en aning. Den totala kostnaden kommer då att uppgå till cirka 100 000 kronor.

Vi riktar oss nu till Dig som medlem i SOSS! Var med och stöd detta initiativ till gagn för både vår sjukvård och vår mäss.

 

Det gäller nu att vi håller i och håller ut och stöttar våra hjältar i vården
som står i frontlinjen mot Covid19! 

 

Bidrag insättes på SOSS bankgiro: 562-7385 alt. via SWISH: 123 671 43 98
Märk din betalning med namn och "GodJul2020".

 

Betalning från utlandet går via: 
Kontoförande kontor: Handelsbanken (6110) Östermalmstorg - Stockholm  
Adress:
Handelsbanken
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm
SWEDEN

Kontohavare: SJÖOFFICERSSÄLLSKAPET I STOCKHOLM
Kontonummer: 225 552 388
BIC/IBAN: HANDSESS / SE12 6000 0000 0002 2555 2388
Kontoform: Affärskonto
Valuta: SEK

marinchefen har ordet  - året 2020


"Vem hade kunnat ana att 2020 skulle bli såhär? Och hur har vi tagit oss igenom detta så märkliga och sorgliga år? Vissa har fått jobba mycket mer och annorlunda än planerat. Vissa har varit sjuka, t o m mist en vän eller anhörig. Det vi tar med oss från detta år är i allra högsta grad individuellt. Dock har vi som organisation lärt oss att vi är att lita på när det svajar i övriga samhället. Vår beredskap och robusthet är etablerad och vår förmåga att växla upp när det behövs är något vi ska vara mycket stolta över."

För att läsa hela Marinchefens text - klicka här! 

För att komma till Marinchefens läslista - klicka här! 

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén sammanfattar ett ovanligt år.
Under 2020 har Försvarsmakten stöttat samhället, rekryterat fler kvinnor till organisationen –
och samtidigt ökat försvarsförmågan.

Kungliga örlogsmannaskapets
samtal kring sjöförsvaret

Aktuellt program 2020
Tisdag fjärde februari: Digitalt föredrag om Marinens matrialanskaffning med konteramiral Thomas Engevall. 

Samtliga fysiska mötesaktiviteter är inställda fram
till och med första april 2021 p.g.a. Coronaviruset. 


 
Gratulerar Livgardet som idag fyller 500 år! "Livgardets historia börjar i Dalarna år 1521 då 16 unga män valdes ut för att vakta den blivande konungens liv, Gustav Eriksson Vasa. De följde honom under befrielsekampen mot danskarna och när Gustav Vasa blev kung placerades de som vakter runt slottet. Den här livvakten är ursprunget till dagens Livgarde." #livgardet #kungen #kungafamiljen #kingsguard #försvarsmakten Bild från Livgardets Facebooksida.
Gratulerar Livgardet som idag fyller 500 år! "Livgardets historia börjar i Dalarna år 1521 då 16 unga män valdes ut för att vakta den blivande konungens liv, Gustav Eriksson Vasa. De följde honom under befrielsekampen mot danskarna och när Gustav Vasa blev kung placerades de som vakter runt slottet. Den här livvakten är ursprunget till dagens Livgarde." #livgardet #kingsguard #kungen #kungafamiljen #försvarsmakten Bild från Livgardets Facebooksida.
Stockholm winter wonderland. #stockholm #kastellet #kastellholmen #winter

Marinbloggen

  • Marinchefen har ordet- Året 2020

    18 december 2020 11:58 – rebeccalandberg
    Vem hade kunnat ana att 2020 skulle bli såhär? Och hur har vi tagit oss igenom detta så märkliga och sorgliga år? Vissa har fått jobba mycket mer och annorlunda än planerat. Vissa har varit sjuka, t o m mist en vän eller anhörig. Det vi tar med oss från detta år är i allra […]…
  • Nya röjdykelever

    26 oktober 2020 15:54 – Melina Westerberg
      För en vecka sedan påbörjades årets röjdykarutbildning. Totalt har 18 personer gått igenom nålsögat med fysiska, psykiska och medicinska tester och fått möjligheten att påbörjar utbildningen. Tolv elever är värnpliktiga som precis avslutat sin grundläggande utbildning tillsammans med Amfibieregementet. Övriga sex är redan anställda sjömän och soldater. Den första delen av utbildningen är känd […]…