Sjöofficerssällskapet i Stockholm

 

Välkommen till Sjöofficerssällskapet i StockholM

I anrika lokaler på Skepps- och Kastellholmen har Sjöofficerssällskapet i Stockholm i mer än 160 år bedrivit klubbverksamhet för sina medlemmar. Sjöofficerssällskapet i Stockholm grundades 1849 och har ca 1100 medlemmar.

Vår verksamhet

I Sällskapets lokaler på Skepps- och Kastellholmen genomförs god och representativ klubbverksamhet med allt vad därtill hör, samt att erbjuda medlemmarna plattformar för aktiv fritid. 

Verksamheten bedrivs ombord i restaurantfartyget SEGELKRONAN som ligger förtöjd vid Östra Brobänken, samt i hela KASTELLET.

Kansliet sitter på Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3 2 tr

 

aktuellt


Föredrag och förevisning om ny simuleringsteknik – 3D, till försvaret.  
Hur simulerar vi militära operationer i 3D och hur använder vi denna teknik?

Onsdagen den 12 oktober, starttid 18.00, Kastellet

Idag kan högupplösta, digitala 3D-modeller av omvärlden skapas i datorer mer eller mindre momentant med en upplösning på någon centimeter – i vissa fall på submillimeternivå och tekniken kan användas innan, under och efter en militär insats för planering, aktivt genomförande och utvärdering.

3D kan beskrivas som ett tekniksprång men än har inte användningsområdena utvecklats fullt ut. Ett viktigt syfte med kvällens presentation och förevisning är därför att diskutera olika möjligheter för tillämpningar inom marinen.  

Kvällens talare är Per Wikberg, forskare vid FOI och dessutom deltar Christina Grönwall och Joakim Rydell, också vid FOI, för att med medförd utrustning exemplifiera och demonstrera tekniken.

OBS! Begränsat antal platser!

Tid och plats: Kvällen inleds med föredrag kl. 18.00 på Kastellet, efter föredraget intages middag på Segelkronan för de som vill.
Klädsel: Vårdad klädsel
Pris: Föredraget är kostnadsfritt, efterföljande middag på Segelkronan kostar 250 kr och då ingår varmrätt, ett glas vin och kaffe med kaka
Anmälan: Anmälan till [email protected] senast den 5 oktober. Ange i anmälan om du avser inta middag efter föredraget, det är ju så trevligt, säg. 

 

HÖSTBAL på Sjöhistoriska museet, LÖRDAGEN DEN TREDJE DECEMBER!  

Sjöhistoriska museet har den stora äran att vara värd för vår höstbal och den fantastiska minnessalen kommer att vara platsen för sittningen. I salen sitter vi granne med aktern på Amphion, Gustav den III´s lyxyacht som också var stabsfartyg vid slaget vid Svensksund 1790. 

Balens hedersgäst är vår nya marinchef, konteramiral Jens Nykvist med fru. Mycket välkomna!

Mer information kommer att publiceras här på hemsidan inom kort och elektronisk inbjudan att skickas ut. Dock så kan du anmäla dig redan nu om du vill säkra din plats på balen! Kuvertpriset är 950 kr. 

Anmälan till höstbal sker senast lördagen den 20 november per mejl till [email protected]    

I samband med din anmälan erläggs kuvertavgiften till SOSS bankgirokonto: 562-7385 alternativt via
SWISHnr: 1236714398 (ANGE namn på dig och respektive vid betalning)

Mycket välkommen! 


Inplanerade aktiviteter hösten 2016

12 oktober                                  Föredrag och förevisning om 3D - simuleringsteknik till FM 
17 oktober                                  SOSS Höstsammanträde med föredrag 
10 November                              Mårten Gås middag
3 december                                Höstbal, mer info presenteras inom kort! 
14, 15, 16 december                  Julluncher
18 december                              Julmiddag med familj och vänner

Förutom SOSS höstbal genomförs samtliga aktiviteter ovan på Segelkronan och/eller Kastellet.
Håll utkik på hemsidan samt vår Facebooksida för ytterligare aktiviteter under hösten såsom After Work och Coctails. 

 


Genomförda aktiviteter hösten 2016

31 augusti                                   Lunchavtackning av Henrik Bergman
6 september                               Jazzkväll med Jazzgossarna 
vem kan ansöka om medlemskap?

Den som är eller har varit officer (yrkes-, reserv- eller värnpliktig) i marinen kan bli medlem liksom ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.
 

Hitta till oss...

Du söker medlemskap i SOSS genom att fylla i följande formulär: klicka på denna länk!