Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...
 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

SOSS TORSDAGSÄRTA 21 oktober

SOSS inbjuder medlemmar o gäster till Torsdagsärta!
Datum: 21 oktober 
Starttid: Baren är öppen från kl. 11.11. 
Lunchen inleds kl. 12.00. 
Plats: SOSS Mäss å M/S Segelkronan 
Till kaffet kåserar Örlogskapten Lars Enander, tidigare protokollchef Högkvarteret, under rubriken:
"Från diskborste till att dela ut medaljer med HM Konungen -
Livet i den protokollära världen."

Vi kan se fram emot ett kåseri fullt av dråpligheter och lustiga händelser från Lars mångåriga tjänst som protokollchef. Ett perfekt ämne för kåseri helt enket! 


Anmäl dig via följande länk - klicka här! 
 

SOSS 499 årsbal
Lördag 11 december 2021 
 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm har under överseende av dess ordförande,
Generalmajor Bengt Andersson,
det stora nöjet att inbjuda medlemmar med sällskap till ”449-årsbal”
på Sjöfartshusets festvåningar, Skeppsbron 10, Stockholm
Lördagen den 11 december, 2021, kl. 18.00
efter middagen följer musik med dans.
Kl. 00.30 inleds LOPP för hågade gäster – hurra!

Kvällens hedersgäster är Brigadgeneral Peder Ohlsson med fru Anna Ohlsson.
Talare anmäler sig till kvällens toastmaster: Mässdirektör David Berg via: [email protected]

Kuvertavgift: 1333 kr per person
Loppbiljett kostar 210 kr per person
                           Klädsel: Stor Mässdräkt eller högtidsdräkt, gamla gradbeteckningar är fullt tillåtet.          
                                       
 O.S.A senast söndagen den 28 november via anmälningslänk från MyClub
Betalning sker via faktura på mejl som går ut via MyClub, betalning erlägges senast den 28 november.

Hösthälsning från ordföranden
"Nu kör vi!" 

Kära medlemmar,  
Efter en vädermässigt märklig sommar med både värmebölja och massor av regn är nu hösten över oss. Vi har smygstartat verksamheten med en mycket trevlig stipendiatsmiddag ombord på Segelkronan den 25 augusti där vi följde både gällande bestämmelser och Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Fördrinken togs, nästan, utomhus på halvdäck och vid middagen satt vi grupperade runt små bord med bra avstånd emellan.
 
Söndagen den 29 augusti var det kräftskiva på Segelkronans halvdäck och de som deltog var antingen fullvaccinerade sedan minst två veckor tillbaka, eller hade genomgått sjukdomen samt erhållit antikroppar eller genomfört negativt (och därmed positivt) test i närtid. För övrigt också det en mycket lyckad och trevlig afton på Mässen, vi kan konstatera att Mässen är igång och i full swing! 
 
Vi kommer att fortsätta verksamheten i höst enlig det program som redovisas nedan här på hemsidan, dock med förbehållet att planeringen kan komma att ändras beroende på vilka regler och rekommendationer som myndigheterna förändrar.
 
Vår populära och intressanta föredragsverksamhet kommer att fortsätta och för att så många som möjligt skall kunna ta del av föredragen så kommer vi att fortsätta att sända desamma på nätet via ZOOM, detta parallellt med det fysiska genomförandet på plats. Att vi kan webbsända fördraget förutsätter dock att föredragshållaren tillåter det.
 
Jag vill i detta sammanhang påminna alla medlemmar om att det sedan en tid tillbaka återigen går att genomföra kursluncher på Segelkronan. Förhör dig om möjliga datum och boka direkt via Mässen på: [email protected]
 
Vi har nu ett mycket intensivt år framför oss, där en av de riktiga höjdpunkterna kommer att vara nästa års jubileumsbal, lördag 4 juni 2022, med anledning av att Marinen firar 500-årsjubileum. Den 11 december kommer att genomföra en bal i mindre skala som ”förövning" på Sjöfartshuset – något att se fram emot.

Avslutningsvis, Direktionen har också för avsikt att sondera möjligheterna att, tillsammans med övriga föreningar med marin- eller sjöfartsanknuten verksamhet, öppna någon form av fast återkommande pubverksamhet i Stockholm.
Den, än så länge mycket, rudimentära idén är att det med fasta och jämna mellanrum skall finnas möjlighet att träffas i någon lokal för att umgås, samtala, ta ett glas och kanske få lite enklare förtäring. Jag hoppas att Ni, våra medlemmar, kan bidra med förslag, uppslag e.t.c. för att detta skall kunna bli verklighet, hör gärna av er i sådana fall till vår MässO, David.
 
Bröder och systrar; det ljusnar i horisonten!
 
Allt Gott, 
Bengt Andersson, ordförande 

Aktuellt program 2021

21 oktober: Torsdagsärta på Mässen (lunch). 
Kåsör: Örlogskapten Lars Enander, tidigare protokollchef Högkvarteret,
kåserar under rubriken:
"Från diskborste till att dela ut medaljer med HM Konungen -
Livet i den protokollära världen."


10 november: Föredrag med tidigare Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg, Gåsamiddag efter föredraget på Mässen. 

25 november: Torsdagsärta (lunch) på Mässen. 
Kåsör är Ingebrikt Sjövik som kåserar under rubriken:
"Svensk krisledning och kommunalt självstyre
- en jämförelse mellan
tre svenska säkerhetspolitiska kriser."


29 november: SOSS Höstsammanträde med efterföljande middag på Mässen.

11 december: SOSS Vinterbal med efterföljande LOPP på Sjöfartshuset. 

16 december: SOSS Julbord (lunch) på Mässen.
17 december: SOSS julbord (lunch) på Mässen.

17 december: Navalakademisk julmiddag på Mässen. 

19 december: SOSS Julmiddag på Mässen (familj, släkt o vänner välkomna!). 

20 december: SOSS Julbord (lunch) på Mässen. 
 
Observera att all planering är preliminär och beroende på hur myndigheternas rekommendationer kan förändras.

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.

Marinbloggen

  • Marinchefens nya kommandotecken

    16 september 2021 19:13 – rebeccalandberg
    Ett kommandotecken är en försvarsgrenschefs personliga emblem, enligt Försvarsmaktens reglemente. I det här fallet är det marinchefen som har fått ett nytillverkat kommandotecken eftersom det förra, från 1950-talet var helt utslitet. Själva beställningen går till Armémuseum, som i sin tur kontrakterar Handarbetets vänner, som tillverkar och renoverar textilt hantverk.   Tillverkningen Tillverkningen tar ganska lång […]…
  • Efterlysning: Tungdykhjälmar

    31 maj 2021 20:48 – rebeccalandberg
    De ser ut som en klenod från gamla dar – vilket det också är! Dykhjälmarna är tillverkade i koppar och har fungerat oförändrade från 1800-talet fram tills nu. Inom kort är det dock dags för avveckling, men innan dess så måste materielen inventeras i Marinen. Är det inte märkligt att göra en inventering när något […]…