Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...
 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 


ordföranden har ordet!

SOMMARBREV FRÅN SOSS ORDFÖRANDE
 
Kära medlemmar. Vi kan se tillbaka på ett halvår med många lyckade och välbesökta aktiviteter av mycket skilda slag. Vi kommer att under hösten och det kommande året att fortsätta med samma höga svansföring.

Jag vill slå ett särskilt slag för höstens jubileumsbal. Den 30 november genomför vi en jubileumsbal för att högtidlighålla att Sjöofficerssällskapet i Stockholm fyller 170 år. Detta blir den fjärde balen i ordningen sedan SOSS återupptog traditionen att genomföra baler. Vi har tidigare haft två mycket lyckade tillställningar på Sjöhistoriska museet och en, minst lika lyckad bal i Sjöfartshuset förra året. Men….detta är den första balen sedan omstart som vi firar ”jämna” år. Det vill vi fira lite extra. Därför kommer årets bal att genomföras i Vasamuseets fantastiska lokaler. Jag har haft förmånen att delta i några baler på Vasamuseet. Det är en speciell känsla att sitta intill fartyget och äta middag och att därefter ”dansa loss” i lokalerna. Det är också extra trevligt att vår Överbefälhavare, General Micael Bydén, med hustru Anita har tackat ja till att vara hedersgäster under denna jubileumsbal. Jag hoppas att se så många av er på balen som möjligt.
 
Jag vill önska er alla en lång och skön sommar med mycket värme och lagom mycket regn för våra lantbrukare.
Väl mött i höst då vi drar igång verksamheten med en kräftskiva den 24 augusti på Mässen! 
 
Bengt Andersson, generalmajor 
Ordförande SOSS


Debatten om flottan, Marinen och försvaret...En sammanställning.

Senast den 14 maj 2019 ska försvarsberedningen lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen. Rapporten ska utgöra beslutsunderlag (förhoppningsvis) inför försvarsbeslut 2020. 

Innan beredningen är inlämnad och innan försvarsbeslutet är taget så finns det utrymme att påverka beslutsfattarna i "rätt riktning". Vi har gjort en liten sammanställning över försvarsdebatten i allmänhet men också om flottan och dess fartyg i synnerhet. KLICKA HÄR för att komma till sammanställningen. 

Flottan och Marinen behöver nya och flera fartyg, behovet är skriande, samtidigt som vårt kustförsvar är hopplöst litet i dagsläget. En Amfibiebataljon för att försvara 270 mil kust, skrattretande? 

Hoppas beslutsfattarna tar stor hänsyn till detta faktum. 

Trevlig läsning! 

Aktuellt program 2019

SOMMARUPPEHÅLL

19 – 23 augusti (V.34): Fjärde Sjöstridsflottiljen besöker Stockholm

22 augusti: BeerCall med Fjärde Sjöstridsflottiljen på Kastellet

24 augusti: Kräftskiva på Mässen å Segelkronan

17 september: SOSS Jazzkväll

20 september: SOSS Masters i Golf på Vallentuna GK

9 oktober: Chefen MUST besöker SOSS med föredrag och middag 

10 november: Gåsamiddag på Mårtensafton

30 oktober: Överbefälhavaren håller föredrag för SOSS 

30 november: Jubileumsbal på Vasamuseet - SOSS 170 år! 

12-13-16 december: SOSS julluncher (julbord) på Mässen å Segelkronan

13 december: Navalakademiskt julbord på Mässen å Segelkronan

15 december: SOSS julmiddag på Mässen å Segelkronan 

(Aktiviteter såsom örlogsbesök med BeerCall och Torsdagsärtor tillkommer! 

38

#sjöofficerssällskapetistockholm #standert #flagga #logo

50

Mässdirektören fyndar på Röda Korset i Fårösund! Kan det vara en gammal Kustartillerist måntro som har rensat i bokhyllan? #navy #flottan #marinen #ka3 #sommarläsning2019

51

Start i Big Boat klassen! #åfor #ksss #gotlandrunt #hiq4 #bigboat