Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...

 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

SOSS ordförande, Generalmajor Bengt Andersson har ordet! 

Kära medlemmar,
I skrivande stund sitter jag i vår sommarstuga i VEGBY och tittar ut på regnet som faller tätt över SÄMSJÖN. Vi anlände sent i går natt och vad är väl skönare än att börja semestern (om nu en pensionär kan ha semester) med att sitta inomhus, varva ner och skriva ett medlemsbrev. Sedan förra brevet har pandemin utvecklats på olika sätt i världen. De amerikanska kontinenterna förefaller just nu vara värst drabbade, även om det osäkra läget i Asien inte skall underskattas. I Europa verkar det som om läget stabiliserats något även om olika lokala härdar blossar upp då och då. I Sverige har de ”viktigaste” kurvorna: intagna/dag i intensivvård samt antalet avlidna/dag, sakta men säkert sjunkit.
 
Men….det är alldeles för tidigt att ropa ”hej” om någon nu skulle vilja göra det. Det är en ljusning, men det är långt ifrån över. Kanske är det ”slutet på början” för att travestera en känd person. Om denna ljusning skall fortsätta gäller det att vi fortsatt följer de basala kraven, ”håll avstånd”, ”tvätta händerna”, om du känner dig krasslig ”stanna hemma” o.s.v. Kära medlemmar: var uthålliga!

SOSS fortsätter att planera för höstens verksamhet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att vi skall kunna genomföra en intressant och varierande höst, under säkra former. Jag skrev i förra brevet om höstens verksamhet. Den planen gäller fortfarande. Vi vet inte om det kombinerade vår- och höstmötet kan genomföras på ”normalt” sätt, men vår intention är att genomföra det på något sätt. Det kan bli en mix med ett begränsat deltagande på plats kombinerat med deltagande via cyberrymden, eller enbart ett möte via nätet. Vi undersöker olika former för hur det skall kunna bli av. På samma sätt kommer vi att försöka hitta olika former för våra aktiviteter. Direktionen har ett möte i skärgården i augusti då vi kommer att se över hur våra aktiviteter skall ta form.

Vi försökte, som ni säkert vet, få till stånd en guidad vandring på Skeppsholmen under våren, men vi hittade inga guider som ville ställa upp på en sådan, trots att vi presenterade hur vi ville genomföra vandringen på ett säkert sätt. Jag är säker på att det nu, när FHM lättat på restriktionerna, finns möjligheter att kunna ha olika evenemang i gång, i samma anda.
 
Jag vill avsluta detta brev med tre saker:

Vår restauratör lider, som ni alla förstår, svårt av följderna av Corona-pandemin. Marknaden för konferenser och andra samlingar är ytterst begränsad. Men det händer att olika sammankomster genomförs på Segelkronan. När de har en konferens eller dylikt finns det möjlighet att äta kurslunch eller familjelunch e.t.c. ombord. Detta genomförs på ett Corona-anpassat sätt, t.ex. på halvdäck. Stötta dem gärna samtidigt som ni får en trevlig stund där ni träffar andra människor på säkert avstånd. 

Vår ordinarie Mässofficer, David, är tillbaka efter sin pappaledighet. Välkommen tillbaka David. Samtidigt vill jag tacka Håkan för att du kunde ”hoppa in” och utan någon särskilt lång överlämningstid ta över Mässofficers-skapet. Du har på ett, alltid, lika trevligt, glatt och tillmötesgående sätt, sett till att SOSS i dessa svåra tider varit ett levande sällskap:
Välkommen David! Tack Håkan!'

Jag vet inte om mitt tjat hjälpt eller om det helt enkelt bara är våra medlemmars lojalitet som gjort det, men vi är nu mer än 900 medlemmar. Vilket är, för årstiden, hyfsat. (Förra året var vi mer än 1100 men många betalade inte medlemsavgiften förrän under hösten). Jag hoppas att vi under 2020 skall uppnå samma resultat som 2019, därför -- likt Cato d.ä. avslutar jag detta meddelande på samma sätt som det förra: ”Slutligen vill vi vädja till alla medlemmar att snarast betala medlemsavgiften. SOSS har trots den, temporärt, minskade verksamheten utgifter för den löpande verksamheten. Er lojalitet är en förutsättning för fortsatt verksamhet”. 

För SOSS direktion, 
 
Bengt Andersson
Ordförande

sommarstängt sommarstängt sommarstängt

Kansliet på DVÖ har sommarstängt fram till söndag nionde augusti. Telefon och mejl besvaras sporadiskt fram tills dess. Vi önskar samtliga medlemmar en mycket angenäm sommar i dessa annorlunda tider. 
GMY
/David Berg, Mässdirektör 
/Bengt Andersson, Ordförande 

Vårsammanträdet - SOSS ÅRSMÖTE flyttas till
onsdag 16 september

På grund av rådande smittspridningsrisk är vårsammanträdet/årsmötet flyttat till onsdag 16 september. Det innebär att vårsammanträde och höstsammanträde slås ihop till ett möte. Mer information och handlingar skickas ut närmare inpå mötet. 

Höstens torsdagsärtor med kåseri!

Under hösten planerar vi tre torsdagsärtor (luncher)
med kåseri: 10 sept, 8 okt och 5 nov. Baren är öppen från kl. 11.11, maten serveras kl. 12.00. 
Dessa dagar rekommenderar vi också för kursluncher. 
Till lunchen serveras ärtsoppa med klassiska tillbehör, punsch och pannkakor. Efter det att vi har intagit lunchen så kåseras det i dagens ämne. 

Torsdagsärtan 10 september
Vi återkommer med kåsör. 

Torsdagsärtan 8 oktober 
Kåseri med Gunnar Möller om mineringar i Östersjön.

Torsdagsärtan 5 november
Vi återkommer med kåsör. 

Föredrag med ÖB Emeritus gen. Sverker Göranson
tisdag 20 oktober

Tidigare överbefälhavaren Gen. Sverker Göranson, Ordf. Sveriges Veteranförbund håller föredrag hos SOSS under rubriken: 
"Sveriges Veteraner och inblick i totalförsvaret". 
Datum: Tisdag 20 oktober
Starttid: 18.30 (BIO från 18.00) 
Plats: Föredrag på Kastellet, middag på Segelkronan. 
Mer information och anmälningsformulär kommer efter sommaren. 

föredrag med Lars Fresker
måndag 30 november

Denna afton får SOSS besök av
ordföranden i Officersförbundet,  Lars Fresker.
Lars kommer att hålla föredrag under rubriken:  
"Utan personal inget försvar"
Efter föredraget serveras middag

Mer information och anmälningsformulär kommer efter sommaren

Kungliga örlogsmannaskapets video

Samtal kring Sjöförsvaret - Kungl. Örlogsmannasällskapet ordförande konteramiral (PA) Anders Grenstad leder ett samtal med Niklas Granholm från FOI och Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet. Klicka på länken nedan. 

Nyhetsbrev från fjärde sjöstridsflottiljen

Aktuellt program 2020
Höstens preliminära planering: 
Angasarbalettens utomhuskonsert (vi återkommer med datum)
Tors 10 sept Torsdagsärta med kåseri
Ons 16 sept SOSS Års- och Höstsammanträde
Ons 23 sept Föredrag o middag
Tors 8 Okt Torsdagsärta med kåseri om mineringar i Östersjön 
Tis 20 okt Föredrag med Gen. Sverker Göranson, följt av middag. 
Tors 5 nov Torsdagsärta med kåseri
Lör 21 nov "Bal sans Corona"
Mån 30 nov Föredrag med
Lars Fresker,  följt av middg. 
Ons 16 dec SOSS Jullunch
Tors 17 dec SOSS Jullunch
Fre 18 dec Navalakademisk julmiddag med SjöHOLM
Sön 20 dec SOSS familjevänliga julmiddag 

Marinbloggen

  • En tid av omställning och nya rutiner

    10 augusti 2020 08:30 – Victor Persson
    Den 20 juli 2020 passerade ännu en ny kull värnpliktiga killar och tjejer in genom grindarna vid Haninge- och Göteborgs garnison. Efter en kort tids sommarledighet och tomma korridorer ljuder nu återigen liv och rörelse i kaserner och logement vid Amfibieregementets två utbildningsorter. För de allra flesta av de närmare 400 rekryter som nu ryckt […]…
  • En inblick i marinens sommar

    5 augusti 2020 15:19 – Melina Westerberg
    Östersjön sträcker sig mot horisonten så tyst och stilla som bara vatten kan. Vid en första anblick är det svårt att tänka sig att det här havet är ett vanligt föremål för fraser som ”ökad militär närvaro”. Men besättningen på marinens fartyg luras inte av vad ögat ser. Till sjöss är avstånden stora och med […]…