Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...
 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

Inbjudan till seminarium
Hur ska det civila försvaret ledas och samordnas? 


DATUM OCH TID: FREDAGEN DEN 15 NOV 2019, KLOCKAN 10:00-11:20
PLATS: MEDELHAVSMUSEET, FREDSGATAN 2, STOCKHOLM

 
Under detta seminarium kommer vi att diskutera hur framtidens sektorsansvar kan se ut, tillsammans med Utredningen om civilt försvar, Trafikverket, Livsmedelsverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Så kallade sektorsansvariga myndigheter är dock inget nytt koncept. Tanken att vissa myndigheter borde få, eller till och med redan har, ett särskilt ansvar inom sin sektor har funnits både under Kalla krigets totalförsvarsplanering och i det efterföljande, mer krisinriktade, beredskapsarbetet. Hur det ansvaret ser ut idag råder det däremot delade meningar om. Dessutom har de samverkansområden man idag arbetar inom ansetts för breda för totalförsvarsyften, något som bland andra Försvarsberedningen har lyft i sin rapport Motståndskraft.

Vem har ansvar för olika aspekter av det civila försvaret? För att Sverige ska kunna fungera i höjd beredskap och krig måste dessa frågor få svar. Regeringen har därför gett utredare Barbro Holmberg i uppdrag att föreslå hur vi ska kunna försäkra oss om detta. I utredningen ingår bland annat att lämna förslag på en sektorsindelning för statliga myndigheter. Tanken är att varje sektor ska ha en myndighet som har ett författningsreglerat ansvar att samordna och utveckla den civilförsvarsrelaterade verksamheten.


Anmälan till [email protected] per omgående! 

Torsdagsärta med kåseri
torsdag 21 november

Torsdagsärta med kåseri av kustartilleristen och Översteöjtnanten H-G Olsson! 
Datum: Torsdag 21 november
Starttid: BIO på Mässen å Segelkronan från kl. 11.11
Vi sätter oss till bords vid kl. 12.30 
Efter ärtsoppa och pannkakor följer kåseri under rubriken:
"Solen skiner alltid på en kustartillerist" .
H-G har lovat att minst 75% kommer att vara sant, resten består av alternativa sanningar. 
Punsch finns som vanligt att tillgå i baren, vilket alltid är sant.

ANMÄLAN TILL [email protected]

Inbjudan till försvarsseminarium
i riksdagen
4 december

Inbjudan till försvarsseminarium i riksdagen den 4 december


Deltagare:
Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare
Niklas Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Kristina Sandklef, senior Kinarådgivare på Consilio International
Stefan Kristiansson, fd chef för militära underrättelse och säkerhetstjänsten (Must)
Patrik Asplund, huvudsekreterare för utredningen om näringslivets roll inom totalförsvaret
 
Tid: onsdagen den 4 december kl. 14.00 – 17.30
Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset Östra, Ingång – Riksplan, Norrbro
 
Vi bjuder på fika Varmt välkomna!
Beatrice Ask (M), vice ordförande i riksdagens försvarsutskott
 

Anmälan görs med namn och epost senast den 29 november till [email protected] , tfn: 076-834 79 89

Föreläsning med Stockholms Pansarbefälsförening - "Chef i mali"
5 december

Stockholms Pansarbefälsförening inbjuder medlemmar i Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland till en föreläsning i samband med sitt Tanksgivingsamkväm.
Datum: den 5 december 2019.
Plats: Oscarshemmet, Rigagatan 3 Östermalm Stockholm.
Starttid: Kl 18.00
Brigadgeneral Stefan Andersson håller ett föredrag med temat "Chef i Mali".
Det är en osminkad presentation av verkligheten i Mali och missionen MINUSMA. Det är samma föredrag som levererades till UN HQ i New York.
Föredragshållaren är sedan i september övningsledare för Försvarsmaktsövningen 20, (AURORA 20)
Det bjuds på en enklare förtäring samt dryck.
Anmälan direkt till Johan Sterner på epost [email protected]
Välkomna

ÅRSMÖTE FLOTTANS MINKLUBB
Torsdagen 2019-11-28
på Sjöofficerssällskapet, Kastellet och Segelkronan, Kastellholmen och Skeppsholmen
Anmälan och kontakt till: [email protected]

 

INBJUDAN TILL REGALSKEPPSBAL - SOSS 170 ÅR! 
LÖRDAG 30 NOVEMBER 
VASAMUSEET - STOCKHOLM 


Anmälan till balen är nu stängd. Sena anmälningar ges rum i mån av plats.
Mejla till [email protected] för sen anmälan


Sjöofficerssällskapet i Stockholm har under överseende av dess ordförande,
Generalmajor Bengt Andersson, det stora nöjet att inbjuda
Marinofficerare i Sverige samt medlemmar i SOSS, SOSK och SOSG med sällskap
till ”Regalskeppsbal – SOSS 170 år!”
på Vasamuseet i Stockholm
Lördagen den 30 november, 2019, kl. 18.00
efter middagen följer musik med dans
Kl. 00.30 inleds "Regalskeppsloppen" för hågade gäster – hurra!
 
Kvällens hedersgäster är överbefälhavare, General Micael Bydén med fru Anita Carlman
 
Talare anmäler sig till kvällens toastmaster: Mässdirektör David Berg via: [email protected]


Kuvertavgift: 1450 kr per person (Kadetter betalar 1400 kr per person)
        Loppbiljett kostar 300 kr per person.
           Insättes i samband med anmälan till bankgiro: 562-7385
                 alternativt via SWISH, nr: 123 671 43 98
         (ANGE namn på dig och respektive vid betalning)

           Klädsel: Stor Mässdräkt eller högtidsdräkt, äldre gradbeteckningar är fullt tillåtet.     

Förtydligande angående inbjudan: Samtliga Marinofficerare i Sverige (YO/RO) är välkomna på balen. Därutöver är medlemmar i SOSS, SOSK och SOSG välkomna på balen. Om man är officer i armen eller flygvapnet är man välkommen på balen förutsatt att man är medlem i SOSS, SOSK eller SOSG.

SOSS Julmiddag 
Söndag 15 december

Sjöofficerssällskapet bjuder in till traditionsenlig julmiddag med julbord på Mässen å Segelkronan! 
Datum: Söndag 15 december
Starttid: BIO från kl. 18.00 
Plats: Mässen å fartyget Segelkronan 
Pris: 575 kr, betalas på plats (Då ingår: glögg, julbord, 1 lättöl, 1 snaps, kaffe) 
Medlemmar är varmt välkomna att ta med familj och vänner till detta arrangemang! 
Anmälan till: [email protected] (senast den 8 december) 
Varmt välkommen! 
GMY 
/Håkan Norberg, MässD 


Stolta partners till regalskeppsbalen

Zäta Adam Konsult AB

Ressel Rederi är ett fristående och oberoende rederi och ägs till 100 procent av Ressel Invest AB. Sedan år 2000 har företaget bedrivit sjöfart i allt större omfattning. Verksamhet med upphandlad trafik samt kommersiell trafik som bedrivs i Stockholms området samt i Kalmarsund.
Monty´s Uniform Stockholm
Västmannagatan 27

https://www.montysuniform.se/


Debatten om flottan, Marinen och försvaret...En sammanställning.

Senast den 14 maj 2019 ska försvarsberedningen lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen. Rapporten ska utgöra beslutsunderlag (förhoppningsvis) inför försvarsbeslut 2020. 

Innan beredningen är inlämnad och innan försvarsbeslutet är taget så finns det utrymme att påverka beslutsfattarna i "rätt riktning". Vi har gjort en liten sammanställning över försvarsdebatten i allmänhet men också om flottan och dess fartyg i synnerhet. KLICKA HÄR för att komma till sammanställningen. 

Flottan och Marinen behöver nya och flera fartyg, behovet är skriande, samtidigt som vårt kustförsvar är hopplöst litet i dagsläget. En Amfibiebataljon för att försvara 270 mil kust, skrattretande? 

Hoppas beslutsfattarna tar stor hänsyn till detta faktum. 

Trevlig läsning! 

Aktuellt program 2019

21 november: Torsdagsärta på Mässen med kåseri av H-G Olsson
"Solen lyser alltid på en kustartillerist"

30 november: Jubileumsbal på Vasamuseet - SOSS 170 år! 

12-13-16 december: SOSS julluncher (julbord) på Mässen å Segelkronan

13 december: Navalakademiskt julbord på Mässen å Segelkronan

15 december: SOSS julmiddag på Mässen å Segelkronan 

(Aktiviteter såsom örlogsbesök med BeerCall och Torsdagsärtor tillkommer! 

81

Äntligen fredag. MässD's favoritdrink är "Old Fashioned". Din? #sjöofficerssällskapetistockholm #oldfashioned #drinks

79

Flottan hade coolare fartygsnamn förr. Punkt. #flottan #marinen #försvarsmakten #sjöofficerssällskapetistockholm

42

Kastellet o Kastellholmen 🇸🇪⚓️🇸🇪 #sjöofficerssällskapetistockholm #kastelletstockholm #örlogsflaggan