Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...
 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

Gällande SOSS aktiviteter och Covid-19

Kära medlemmar i Sjöofficerssällskapet i Stockholm, 
Det är ju inte utan en viss oro som vi kan konstatera att en fjärde våg av Covid-19 nu drabbar delar ar Europas länder med full kraft. Än så länge är vi i Sverige relativt förskonade men det vore naivt att tro att vi inte kommer att få se en ökad smittspridning här också, antingen förr eller senare.

Sedan Pandemin började så har SOSS direktions policy varit att följa de råd och rekommendationer som ges av myndigheterna. I dagsläget så finns det inga hinder för SOSS, som är en ideell och helt fristående förening att arrangera och genomföra privata arrangemang såsom luncher, föredrag, middagar och baler. Vi omfattas inte av de lagar och regler som gäller vid t.ex. offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. 

Dock så har SOSS direktion valt att följande krav gäller vid våra aktiviteter och arrangemang vilket har gällt sedan vi återstartade verksamheten i augusti.


Personer som deltar vid SOSS aktiviteter måste vara:
- Fullt vaccinerade med minst två sprutor och det ska ha vid deltagande ha passerat minst två veckor efter den andra sprutan.

Därutöver så måste deltagande medlemmar vid aktiviteter vara fullt friska. Medlemmar som har sjukdomssymptom såsom halsont, snuva, feber, hosta eller allmän sjukdomskänsla ska avstå från att delta på arrangemang och helst också testa sig för Covid-19 om hen inte blir bättre inom 24 timmar.


Gällande vaccinationsbevis mot Covid-19
SOSS direktion har beslutat att det INTE kommer att krävas uppvisande av vaccinationsbevis mot Covid-19 för att delta på arrangemang anordnade av SOSS. Vi litar på att medlemmar i SOSS är ärliga och hänsynstagande mot sina medmänniskor och respekterar de bestämmelser som SOSS direktion har beslutat ska gälla vid våra arrangemang. 

Ta hand om er så ses vi vaccinerade och friska på kommande arrangemang med SOSS!
GMY
/Bengt Andersson, ordförande med direktion
/David Berg-Hadenius, Mässdirektör/Vd

FULLSATT!
SOSS 499 årsbal
Lördag 11 december 2021 
 

499 årsbalen å SOSS är nu fullsatt!
Anmäningar skickas nu direkt till [email protected] och sätts upp på väntelista.

Sjöofficerssällskapet i Stockholm har under översinseende av dess ordförande,
Generalmajor Bengt Andersson,
det stora nöjet att inbjuda medlemmar med sällskap till ”449-årsbal”
på Sjöfartshusets festvåningar, Skeppsbron 10, Stockholm
Lördagen den 11 december, 2021, kl. 18.00
efter middagen följer musik med dans.
Kl. 00.30 inleds LOPP för hågade gäster – hurra!

Kvällens hedersgäster är Brigadgeneral Peder Ohlsson med fru Anna Ohlsson.
Talare anmäler sig till kvällens toastmaster: Mässdirektör David Berg via: [email protected]

Kuvertavgift: 1333 kr per person
Loppbiljett kostar 210 kr per person
                           Klädsel: Stor Mässdräkt eller högtidsdräkt, gamla gradbeteckningar är fullt tillåtet.          
                                      

SOSS KLASSISKA JULBORD Å MÄSSEN! 
TORSDAG 16 DECEMBER - FREDAG 17 DECEMBER - MÅNDAG 20 DECEMBER
BIO FRÅN KL. 11.00, FRÅN KL. 11.30 STÅR JULBORDET REDO! 

SOSS bjuder in till sina klassiska julbord (luncher) på Mässen å M/S Segelkronan! 
Datum: 
Torsdag 16 december - fullsatt 
Fredag 17 december - få platser kvar
Måndag 20 december - gott om plats 
BIO - Glögg från kl. 11.00
Från kl. 11.30 står julbordet redo... 
Pris: 495 kr
(Då ingår glögg, julbord, 1 öl, 1 snaps, kaffe)
Betalas av kurs/bokningsansvarige på plats. 

Anmälan sker genom mejl till: [email protected]

Vänligen observera att full vaccination om två sprutor kvävs för deltagande samt att deltagare är fullt friska. 

SjöHOLM - UppSJÖ - InnSJÖ - SjöLUND - SjöBORG
NAVALAKADMISKT JULBORD Å SOSS MÄSS! 
FREDAG 17 DECEMBER 

SOSS bjuder in till Navalakademiskt julbord
den 17 december. Starttid kl. 17.17 på Mässen
å fartyget M/S Segelkronan, till bords kl. 18.18.
Pris: 600 kr (Då ingår glögg, julbord, 1 öl, 1 snaps, kaffe)
Betalas på plats.
Klädsel: Navalakademisk 

Varning! Navalakademiskt julbord är enbart till för personer som tycker om att sjunga snapsvisor. Massor av snapsvisor.

Anmäl dig via följande länk senast den tionde december - KLICKA HÄR!

Vänligen observera att full vaccination om två sprutor kvävs för deltagande samt att deltagare är fullt friska. 

SOSS JULMIDDAG 
SÖNDAG 19 DECEMBER Å MÄSSEN
 

SOSS inbjuder medlemmar med sällskap, familj och vänner till julmiddag å Mässen M/S Segelkronan
Datum: Söndag 19 december
Starttid: Glögg från kl. 17.00, till bords senast kl. 18.00.
Kostnad: 495 kr per person. (Då ingår glögg, julbord, 1 lättöl, 1 snaps, kaffe och sötsaker i massor) 
Kostnad för barn upp till och med 12 år: 15 kr per år... 
Betalas på plats. För att minska köbildning ombeds respektive bokning utse en person som betalar för hela gruppen. 
Klädsel: Vårdad klädsel, udda kavaj med julig slips. 


Anmäl dig via följande länk senast måndag 13 december: KLICKA HÄR!

Vänligen observera att full vaccination om två sprutor kvävs för deltagande samt att deltagare är fullt friska. 

Aktuellt program 2021

11 december: SOSS Vinterbal med efterföljande LOPP på Sjöfartshuset. 


16 december: SOSS Julbord (lunch) på Mässen.
17 december: SOSS julbord (lunch) på Mässen.

17 december: Navalakademisk julmiddag på Mässen. 

19 december: SOSS Julmiddag på Mässen (familj, släkt o vänner välkomna!). 


20 december: SOSS Julbord (lunch) på Mässen. 
 
Observera att all planering är preliminär och beroende på hur myndigheternas rekommendationer kan förändras.
Kadettafton hos SOSS med Marinens förstaårskadetter - 229 QRZN. Mat, snaps o sång! Synnerligen trevligt. #sjöofficerssällskapetistockholm #kadett #mässliv
Sångboken i Mobilen numera! Kadettafton hos SOSS tillsammans med SOSK och SOSG. #sjöofficerssällskapetistockholm #kadett #mässliv #sångbok
Efter Höstsammanträde följer middag på Mässen å M/S Segelkronan.

Marinbloggen

  • Ubåtsräddningsövning på Västkusten

    12 november 2021 17:04 – rebeccalandberg
    Under veckan har HMS Belos med URF (ubåtsräddningsfarkost) deltagit i ubåtsräddningsövningen Northern Eagle 2021. Övningen är en del i den gemensamma överenskommelse som Sverige och Nederländerna har avseende ubåtsräddning. Det var den nederländska ubåten HNLMS ZEELEEUW som deltog i övningen, den är något större än de svenska ubåtarna och har en besättning på 55 personer […]…
  • Marinchefens nya kommandotecken

    16 september 2021 19:13 – rebeccalandberg
    Ett kommandotecken är en försvarsgrenschefs personliga emblem, enligt Försvarsmaktens reglemente. I det här fallet är det marinchefen som har fått ett nytillverkat kommandotecken eftersom det förra, från 1950-talet var helt utslitet. Själva beställningen går till Armémuseum, som i sin tur kontrakterar Handarbetets vänner, som tillverkar och renoverar textilt hantverk.   Tillverkningen Tillverkningen tar ganska lång […]…