Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...

 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

Höstens verksamhet och covid 19
information från kansliet

Tisdagen den första september genomfördes höstens första direktionsmöte där vår verksamhet diskuterades i förhållande till COVID19. Beslut i stort är att SOSS kommer att genomföra Coronaanpassad mötesverksamhet denna höst med start på det sammanslagna vår- och höstsammanträdet den 16 september.

Som grund för beslutet är dels de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger men också den enkät som gick ut till er medlemmar. Vi fick 266 svar och en klar majoritet, 60%, ansåg att SOSS ska ha fysiska sammankomster i höst. Dock självklart Coronanpassade. En lika stor andel skulle också kunna tänka sig att delta på sådana möten.

I korthet kommer dessa möten att organiseras och genomföras enligt följande:
- Maximalt 50 personer samlade, oavsett storlek på lokal. 
- Möten i lokaler där vi kan ha gott om utrymme mellan deltagarna.
- Så långt det går undvika "trånga sektorer" och köbildningar vid sammankomsterna.
- I övrigt följa folkhälsomyndighetens riktlinjer vid sammankomster.
- Höstens program är nu förändrat så att vi enbart genomför vår- o höstsammanträdet i september för att kunna följa utvecklingen av Covid19.
- I oktober och november genomförs planerad verksamhet förutom balen som ställs in.
- Vad avser de klassiska julborden i december så får vi återkomma, dock så ska vi eftersträva att genomföra någon form av julbord de datum som är planerade. 

Vi följer självklart händelseutvecklingen med Covid 19 och kommer inte att tveka att ändra på vårt program och vår verksamhet om så krävs. 

GMY 
/MässDirektören 
/SOSS Ordförande med direktion

SOSS OPEN I GOLF
onsdag 23 september

Inbjudan till årets SOSS Mästerskap i golf! Onsdag 23 september.
Än i det sista var det osäkert om vi skulle kunna arrangera denna tävling men i sista stund föll bitarna delvis på plats och årets golfmästare kommer att koras onsdagen den 23 september på Bro Hof Castlebana.

Samling sker i klubbhuset klockan 1030 och första start är klockan 11.05, därefter kl. 11.15 och 11.25.

Vi skall tacka vår medlem Joakim Karlsson för möjligheten att få prova på denna omtalade bana till det reducerade priset av 750 kr för greenfee, rangebollar, vagn och banguide.

Då bokningstrycket på banan är hårt har vi i år tvingats begränsa deltagarantalet till 12 spelare – först till kvarn principen kommer att gälla.

Anmälan via följande länk - klicka här! 

Må bäste golfare vinna!
Varmt välkommen önskar SOSS och arrangörerna Fredrik Palmquist och Joakim Karlsson.

mässen är öppen för luncher igen!
Obs! förbokning krävs

SOSS Mäss å M/S Segelkronan är öppen för luncher igen vid utvalda datum då Kastellet också har konferensgäster. Observera: Bokning och bokningsbekräftelse krävs. 
Följande datum är bokningsbara: 
September
21/9, 22/9, 24/9
Oktober
2/10, 3/10, 9/10, 21/10, 22/10, 23/10, 26/10
November
10/11, 11/11, 17/11, 18/11

Medlemmar i SOSS är välkomna att från kl. 12.30 intaga lunch i mindre eller större sällskap till medlemspriser. För att luncherna ska kunna serveras ”Coronasäkert” så är det viktigt att inga medlemmar med gäster kommer till Mässen innan kl. 12.30. I övrigt så förväntas medlemmar att iakta den försiktighet, varsamhet och omtanke som dessa speciella tider kräver. Vänligen respektera detta.

För bokning och vidare information kring meny, priser samt önskemål m.m. kontakta Madeleine Frisk via: [email protected] - klicka! 
Alternativt via telefon: 08-753 33 50

Varmt välkommen till Mässen!

Höstens torsdagsärtor med kåseri!

Under hösten planerar vi två torsdagsärtor (luncher)
med kåseri: 8 okt och 5 nov. 
Vi återkommer med tid och plats för dessa Torsdagsärtor. 

Torsdagsärtan 8 oktober 
Kåseri med Gunnar Möller om mineringar i Östersjön.

Torsdagsärtan 5 november
Vi återkommer med kåsör. 

Föredrag med ÖB Emeritus gen. Sverker Göranson
tisdag 20 oktober

Tidigare överbefälhavaren Gen. Sverker Göranson, Ordf. Sveriges Veteranförbund håller föredrag hos SOSS under rubriken: 
"Sveriges Veteraner och inblick i totalförsvaret". 
Efter föredraget serveras middag för den som vill delta.
Datum: Tisdag 20 oktober
Starttid: 18.30 (BIO från 18.00) 
Plats: ESO
Mer information och anmälningsformulär kommer inom kort. 

föredrag med Lars Fresker
måndag 30 november

Denna afton får SOSS besök av
ordföranden i Officersförbundet,  Lars Fresker.
Lars kommer att hålla föredrag under rubriken:  
"Utan personal inget försvar"
Efter föredraget serveras middag för den som vill delta.
Datum: Måndag 30 november 
Starttid: 18.30 (BIO från 18.00) 

Mer information och anmälningsformulär kommer inom kort. 

Kungliga örlogsmannaskapets video

Samtal kring Sjöförsvaret - Kungl. Örlogsmannasällskapet ordförande konteramiral (PA) Anders Grenstad leder ett samtal med Niklas Granholm från FOI och Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet. Klicka på länken nedan. 

Nyhetsbrev från fjärde sjöstridsflottiljen

Aktuellt program 2020
23 sep.SOSS OPEN i GOLF
Tors 8 okt. Torsdagsärta med kåseri om mineringar i ÖStersjön
Tis 20 okt. Föredrag med Gen. Sverker Göranson, följt av middag. 
Tors 5 nov. Torsdagsärta med kåseri
Mån 30 nov.Föredrag med
Lars Fresker,  följt av middag. 
Ons 16 dec SOSS Jullunch
Tors 17 dec SOSS Jullunch
Fre 18 dec Navalakademisk julmiddag med SjöHOLM
Sön 20 dec SOSS familjevänliga julmiddag 

Marinbloggen

  • Simulatorledd ytstridsövning

    4 september 2020 15:48 – Jimmie Adamsson
    Den gångna veckan har delar ur marinen och flygvapnet genomfört en funktionsövning med fokus på ytstrid i södra Östersjön, något som görs ofta och regelbundet. Men denna gång har övningsledningen inte befunnit till havs som annars är brukligt, utan på land, i Sjöstridsskolans simulatormiljö. Övningsledare Gustav Reimfelt med personal har styrt ytstridsövningen i realtid från […]…
  • En tid av omställning och nya rutiner

    10 augusti 2020 08:30 – Victor Persson
    Den 20 juli 2020 passerade ännu en ny kull värnpliktiga killar och tjejer in genom grindarna vid Haninge- och Göteborgs garnison. Efter en kort tids sommarledighet och tomma korridorer ljuder nu återigen liv och rörelse i kaserner och logement vid Amfibieregementets två utbildningsorter. För de allra flesta av de närmare 400 rekryter som nu ryckt […]…