Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...
 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

Svenska marinen vaktar vår gräns och vår frihet 24 timmar om dygnet,
365 dagar om året.
Bild från Niklas Ehlén/Försvarsmakten.

SOSS verksamhet 2022
information från soss direktion och soss mäss

Bästa medlemmar i Sjöofficerssällskapet i Stockholm - god fortsättning på 2022! 
Detta märkesår har onekligen inletts på ett ganska dramatiskt sätt med både ett försämrat säkerhets- och omvärldsläge i vårt närområde samt stor smittspridning av Covid-10 (Omikron) med resultat av ökad belastning på vården och samhällets övriga delar i stort och i smått. 

På grund av de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten så har SOSS direktion beslutat att ej genomföra några fysiska aktiviteter under januari och fram till mitten på februari. Vi följer såklart noggrannt utvecklingen och de nya rekommendationer som kommer framgent och tar nya beslut om verksamheten utefter detta. Planeringen för vintern och våren har till viss del påverkats av smittoläget men vi har som målsättning att årets första aktivitet blir en klassisk Torsdagsärta (lunch) på Mässen
den 24 februari! NI kan ta del av vår preliminära planering i kalendariet nedan. 

Ang. medlemsavgiften för 2022 så kommer den att skickas ut per mejl via MyClub den sista januari. För de som ej har registrerat sin mejl i medlemsregistret så skickas AVI ut per reguljärpost. DOCK! Anmäl gärna er mejladress till [email protected] så ni också får ta del av våra regelbundna utskick såsom nyhetsbrev, inbjudningar m.m. Vid sidan av vår hemsida, www.soss.se så är våra nyhetsbrev vår primära informationskälla.

Håll i och håll ut! 

GMY 
/Bengt Andersson, ordförande med direktion
/David Berg, Mässdirektör 

 

Information från Mässen! 
Vår Mässrestaurang ombord M/S Segelkronan är öppen för bokningar av grupper och lunchsällskap. Kontakta alltid Mässrestaurangen direkt för att se om det finns möjlighet till att inta lunch eller middag. Dock så krävs det ett visst minimumantal av gäster för att restaurangen ska ha öppet men i vissa fall så kan man inta lunch ombord i mindre sällskap då t.ex. en konferensgrupp också äter ombord samma dag. 
Kontaktuppgifter till Mässrestaurangen ombord M/S Segelkronan: 
Mejl: [email protected] 
Telefonnummer: 08 - 735 33 50 alt. 073-150 40 97  

Aktuellt program 2022

SOSS Vinter-, vår- och sommarprogram 2022

Med tanke på utvecklingen av Covid-19 och Omikron så är i dagsläget verksamheten i januari och första halvan av februari inställd. 

31 januari: SOSS MedlemsAVI 2022 går ut via MyCLUB

24 februari: Torsdagsärta på Mässen 

8, 9 el 10 mars: Föredrag med middag på Kastellet och Mässen Segelkronan 

17 mars: Torsdagsärta på Mässen 

1 april: Ginprovning med Lars Renbjer 

5 el. 6 april: Föredrag med middag på Kastellet och Mässen Segelkronan 

21 april: Torsdagsärta på Mässen 

25 april: SOSS Vårsammanträde på Kastellet, efterföljande middag på Segelkronan

3-4-5 juni 2022: Örlogshelg i Stockholm
Ca. 50 utländska Örlogsfartyg besöker hufvudstaden för att ta del av firandet Svenska Marinen 500 år. SOSS kommer bl.a. att arrangera fartygsbesök för medlemmarna samt en BeerCall på fredagen den tredje juni. 

4 juni: SOSS håller i Marinens 500-årsbal på Vasamuseet

6 juni: Nationaldagsfirande med fregatten Lustbarheten 

7 juni: Svenska marinen fyller 500 år

EV: 3 juli: Gotland Runt Starten beskådas från Kastellet
 
Observera att all planering är preliminär och beroende på hur myndigheternas rekommendationer kan förändras.
R.I.P. Marinsverige och i synnerhet Skonertdivisionen är i sorg. Tack MEAT LOAF alla rejäla väckningar ombord när man behövde det som mest! "Dead ringer for love...!" "Every night I grab some money and I go down to the bar I got my buddies and a beer, I got a dream, I need a car You got me begging on my knees, c'mon and throw the dog a bone A man he doesn't live by rock 'n roll and brew alone Baby baby Rock 'n roll and brew, rock 'n roll and brew They don't mean a thing when I compare 'em next to you Rock 'n roll and brew, rock 'n roll and brew I know that you and I we got better things to do I don't know who you are or what you do, or where you go when you're not around I don't know anything about you baby, but you're everything I'm dreaming of I don't know who you are, but you're a real dead ringer for love A real dead ringer for love Ever since I can remember you been hanging 'round this joint You been trying to look away but now you finally got the point I don't have to know your name and I won't tell you what to do But a girl, she doesn't live by only rock 'n roll and brew Baby baby, baby baby Rock 'n roll and brew, rock 'n roll and brew They don't mean a thing when I compare 'em next to you Rock 'n roll and brew, rock 'n roll and brew I know that you and I we got better things to do I don't know who you are or what you do, or where you go when you're not around I don't know anything about you baby, but you're everything I'm dreaming of I don't know who you are, but you're a real dead ringer for love A real dead ringer for love You got the kind of legs that do more than walk I don't have to listen to your whimpering talk Listen you got the kind of eyes that do more than see You got a lotta nerve to come on to me You got the kind of lips that do more than drink You got the kind of mind that does less than think But since I'm feeling kinda lonely, my defenses are low Why don't you give it a shot and get it ready to go I'm looking for anonymous and fleeting satisfaction And I want to tell my daddy I'll be missing in action Ever since I can remember I've been hanging 'round this joint My daddy never noticed,now he'll finally get the point You got me begg..."
Historiskt. I fredags utnämndes Anna Sofia Strid till chef för Utbildningsbataljonen vid Stockholms amfibieregemente och Caroline Cordshagen gick vidare till högre utbildning. - Vemodigt, är svaret på frågan hur det känns att lämna som bataljonschef. Ingen glädje alls. Tacksam över möjligheten och galet stolt över våra amfibiesoldater & befäl, säger Caroline Cordshagen, tidigare chef för Utbildningsbataljonen vid Amf1 och fortsätter: - Har utöver det skrivit historia som första kvinna som bataljonschef i amfibiekåren, och i fredags lämnade jag över till nästa kvinna vid rodret. Rätt coolt ändå, för vi har inte ens tänkt på det, säger Cordshagen. Anna Sofia Strid ser bland annat fram emot att vara med på de värnpliktigas resa och bidra till tillväxt och tillgänglighet för våra marina krigsförband. - Jag är otroligt stolt och tacksam över att jag får möjlighet att vara bataljonschef. Jag är stolt över att få vara med och utbilda amfibiesoldater och soldater för krigsplacering och bidra till tillväxt och tillgänglighet för våra marina krigsförband. Jag är stolt över att få vara med på våra värnpliktigas resa och jag ser fram emot att få se dem kämpa och utvecklas tillsammans långt över vad de själva tidigare trott var möjligt. Jag tror på vår förbandsanda, där vilja, motivation och kamratskap bidrar till att varje individ på bataljonen är med och bidrar till utveckling och i förlängningen ett starkare försvar, säger Anna Sofia Strid, chef för Utbildningsbataljonen vid Amf1. - Det spelar ingen roll vilket kön, sexuell läggning, religion, bakgrund eller etnicitet du har hos oss. Det som betyder något är viljan och förmågan att lösa uppgift och jobba TILLSAMMANS, avslutar Cordshagen. Foto: Clara Hägg/Försvarsmakten Text: Från Stockholms Amfibieregemente Facebooksida #marinen #amf1 #försvarsmakten #kvinna
Svenska marinen vaktar vår gräns och vår frihet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. #hmshelsingborg #gonavy #marinen #flottan #visbykorvett #sverige Bild från Niklas Ehlén/Försvarsmakten.

Marinbloggen

  • Marinchefens läslista 2021

    20 december 2021 11:02 – rebeccalandberg
    Varje år presenterar marinchefen en lista med särskilt läsvärda böcker. Böckerna är en rekommendation för att fördjupa sina kunskaper inom olika områden kopplat till den marina domänen, strategi och taktik samt ledarskap. Tidigare skickades läslistan ut enbart internt till de anställda, men intresset och efterfrågan att få ta del av den har medfört att den […]…
  • Ubåtsräddningsövning på Västkusten

    12 november 2021 17:04 – rebeccalandberg
    Under veckan har HMS Belos med URF (ubåtsräddningsfarkost) deltagit i ubåtsräddningsövningen Northern Eagle 2021. Övningen är en del i den gemensamma överenskommelse som Sverige och Nederländerna har avseende ubåtsräddning. Det var den nederländska ubåten HNLMS ZEELEEUW som deltog i övningen, den är något större än de svenska ubåtarna och har en besättning på 55 personer […]…