Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

Vårsammanträdet flyttas till ons 16 september

Vårsammanträdet slås ihop med höstmötet.
På grund av rådande smittspridningsrisk, flyttar vi vårmötet till ons 16 sept
Doumentation som verksamhetsberättelse och bokslut kan beställas hos MässD

Kungliga örlogsmannaskapets video

KÖMS har spelat in en väldigt intressant film om sjöförsvar, säkerhetspolitik, vårt sjöfartsberoende och inte minst det framtida kustförsvarets utformning

OBS Nytt BG nummer 5480-0255
 

Vi har bytt till databaspogrammet MyClub, en påminnelse för inbetalning av medelmsavgiften för 2020 har skickats till de som ej betalt tidigare
Förändringen gör att du som medlem själv kan ändra dina uppgifter hos SOSS, så som epost, adress telefon mm.
Många medlemmar har TELIA epostadresser som har slutat fungera, kontakta MässD med nya mailadresser Kära medlemmar i SOSS
Pandemin håller fortfarande världen i ett hårt grepp. Många länder lider mycket svårt av effekterna och hårda restriktioner har införts eller håller på att införas i många nationer. En del länder har, bland annat av ekonomiska skäl, sett sig tvungna att lätta något på de begränsningar som införts i samhället. I Sverige står vi fast vid den strategi som redan frånbörjan valdes: restriktioner, men av den arten att den enskilde medborgaren förväntas ta ett stort eget ansvar. Mina egna, högst subjektiva, intryck är att det inom många områden fungerar väl. Jag är dock högst medveten om att det finns flagranta undantag.
Försvarsmakten har, som vi alla vet, ställt in Aurora 20 som Försvarsmaktsövning. När övningen kommer att genomföras håller, just nu, Högkvarteret på att bereda. Man måste ta hänsyn till vilka övningar som enligt den strategiska övningsplanen genomförs de närmaste åren så att övningstidpunkten anpassas till övrig verksamhet. Sverige är, till exempel, arrangör av övningen Viking 2022. Beslutet att ställa in Aurora 20 innebär inte att Försvarsmaktens övningar upphör. Ingen vet hur länge pandemin kommer att påverka samhället och våra förband måste upprätthålla förmåga och färdigheter över tiden. Säkerhetsläget i vårt närområde har inte påverkats till det bättre med anledning av Corona-krisen. Övningar kommer därför att genomföras i mindre omfattning och med anpassning till det rådande läget.
Försvarsmakten genomför nu en omfattande verksamhet för att stödja övriga delar av samhället med såväl materiel (t.ex. skyddsmask 90), infrastruktur (t.ex. ”fältsjukhus”) som verksamhet (t.ex transporter). Jag känner verkligen stolthet över det sätt som Försvarsmakten agerar på.
Föreningsverksamheten i Sverige går verkligen på sparlåga just nu och det gäller naturligtvis även Sjöofficerssällskapen. Direktionen och Mässofficeren har ägnat våren åt att införa det nya medlemssystemet MyClub och redovisningssystemet Fortknox. Dessa två system kommer att avsevärt underlätta administrationen för, i första hand, vår MässO. Vi har också hunnit med att ha en ”digital” brainstorming om hur vi skall utveckla vår verksamhet och även samarbeta med andra föreningar. I måndags (3. maj) hade vi ett ordinarie direktionsmöte där en del var fysiskt närvarande och andra deltog via olika datormedia.
Vi har beslutat att, inte genomföra någon ytterligare allmän verksamhet före halvårsskiftet. I stället satsar vi nu på att få ett aktivt och bra program i höst och vi hoppas verkligen att läget kommer att vara sådant att vi kan ”dra igång för fullt” i höst. Här är några axplock av vad vi just nu planerat in. Jag vill dock betona att detta är en preliminär plan.
 
I september hoppas vi kunna genomföra det kombinerade vår- och höstmötet. Kanske måste vi anpassa formerna för hur det genomförs. Generaldirektören för MSB, Dan Eliasson, har lovat att hålla ett föredrag för oss i höst. Förhoppningsvis kan det göras i oktober. Det kommer att bli mycket spännande, med tanke på vad som hänt under året. Lars Fresker, förbundsordförande i Officersförbundet håller föredrag i november. I slutet på november kommer vi att ha vår, numera, årliga bal. Denna gång planerar vi att hålla den ombord, till sjöss, med lopp i land. Det kan bli något alldeles extra. Förutom de nu inplanerade tillfällena kommer vi att arrangera melodikryss, provningar, kadettmiddag, stipendiemiddag m.m., m.m. Detaljer kommer efterhand att publiceras på hemsidan, samt genom inbjudningar via MyClub. Så, likt studenterna kan vi trots läget just nu, glatt sjunga att den ljusnande framtid är vår (fast i höst).
 
Vår förhoppning är, som sagt, att pandemiläget skall medge att vi genomför ett antal aktiviteter under hösten. Vi kommer dock att, fortsatt, följa de rekommendationer och den andemening som framgår av myndigheters och statsledningens meddelanden. Vi vill att vi alla skall vara en del av samhällets lösning av problemet.
Jag tror ändå att det finns många möjligheter att på ett säkert sätt göra saker tillsammans trots Corona. Ett personligt exempel är att jag och vår familj hade kubb-cup hemma förra veckan. Lagen bestod av våra olika familjer, jag och Lena (min fru) var ett lag och de andra lagen bestod av våra barn, med respektive. Varje par bildade ett lag. I kubb står man ju 10 meter från varandra, så vi behövde inte komma nära varandra, fysiskt. Maten hämtades av var och en på grillen, när det passade in i tävlingen. Fungerade utmärkt.
 
Likt Cato d.ä. avslutar jag detta meddelande på samma sätt som det förra: Slutligen vill vi vädja till alla medlemmar att snarast betala medlemsavgiften. SOSS har trots den, temporärt, minskade verksamheten utgifter för den löpande verksamheten. Er lojalitet är en förutsättning för fortsatt verksamhet.
 
För SOSS direktion
 
Bengt Andersson
Ordförande

  

Sjöofficerarnas understödsfond fungerar som vanligt, och SOSS
kansli är ofta bemannat, MässD kan alltid nås på mail och telefon

Det råder speciella omständigheter nu!
SOSS kansli är bekostat och bemannat av medlemmar!
Vi erbjuder därför våra medlemmar hjälp och stöd där vi kan. Ingen fråga är för liten eller stor. Med så många aktiva medlemmar kan vi hjälpa  varandra när behov uppstår. 

Vad händer i Flottan just nu? Ladda ner C4´s senaste nyhetsbrev

Torsdagsärta med kåseri och Kurslunchdag

Under hösten planerar vi tre torsdagsärtor med kåseri 10 sept, 8 okt och 5 nov
dessa dagar rekommenderar vi för kursluncher

Torsdagsärta med kåseri

Torsdag 8 oktober
Traditionell torsdagsärta med punch och pannkakor.
Kåseri med Gunnar Möller om mineringar i Östersjön
Mat serveras från kl 12.00, baren är öppen från kl 11.11

Aktuellt Föredrag med Dan eliasson msb

I höst har Dan Eliasson lovat att komma och berätta för oss hur det går till på MSB

Utflykt till "ryttmästarbostället" i skara

Vi återkommer med nytt datum

SOSS Bibliotek är åter öppet

Tillsvidare är biblioteket öppet för max två medlemmar itaget.
Kravet är som vanligt att man är fullt frisk och håller stort avstånd
Sjöofficerssällskapets bibliotek är nu öppet för medlemmar vardagar 10-16.
Biblioteket består av två delar, en offentlig del ute i samlingsrummet och en låst del inne på kansliet. Kaffe och öl finns till självkostnadspris.
Det finns en del böcker i källaren som jag behöver hjälp att katalogisera. Böckerna i hyllorna behöver också sorteras, jag tar gärna emot hjälp.
Besök anmäls till MässD  på [email protected]  08-611 3160
SOSS kansli, Teatergatan 3, DVÖ  2 tr
 

30 nov föredrag med Lars Fresker

Föredrag av ordförande i Officersförbunder Lars Fresker

"Utan personal inget försvar"

Föredrag på Kastellet vi öppnar kl 18.00, föredraget startar 18,30, middag på Segelkronan 19.45 -21.00 ungefär. 

Skärgårdskryssning med M20 och Stridsbåt 90E

M20 M20

Stockholms skärgård och Roslagen bjuder på många intressanta historier och platser    och för att nå och utforska dessa gör vi en unik  militärhistorisk temakryssning   med guidning både ombord och i land. Vi färdas över fjärdar och sund ända ut till Söderarm med både det historiska träfartyget Minsveparen M20 (M20) och med Stridsbåt 90E (StrbB90). En sjöresa utöver det vanliga som ger oss inblick i livet i skärgården förr och som öppnar upp gömda rum.  
Kontakta: Norrtelje Resebyrå, Eva Karlsson


 

5 Sept "EN dag i paradiset"  (EDIp)

Det är dags att boka in 2020-års höjdpunkt i kalendern. Familjedagen En Dag I Paradiset på Gålöbasen går av stapeln den 5:e september 2020! Såväl Veteranflottiljens medlemmar som allmänheten välkomnas.

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...

 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

Aktuellt program 2020

Vårens planer

Vi tar vårt ansvar och väntar tills smittskyddsläget ser bättre utPlaner för hösten
Angasarbalettens utomhus konsert
Tors 10 sept Kursluncher
Ons 16 sept HÖSTMÖTE
Ons 23 sept Föredrag
Tors 8 Okt Torsdagsärta med kåseri
Tis 20 okt Föredrag
Tors 5 nov Torsdagsärta med kåseri
Lör 21 nov "Bal sans Corona"
Mån 30 nov Föredrag Lars Fresker
Ons 16 dec Jullunch
Tors 17 dec Jullunch
Fre 18 dec Naval julmiddag 

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.