Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...
 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former i Stockholm. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, nationaldagsfirande och baler, stora som små.
SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar".
Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." 
Välkommen till vårt fina sällskap! 

 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

SOSS JULLUNCHER 
Onsdag 14 december och fredag 16 december på Mässen å M/S Segelkronan 
Varmt välkommen på SOSS julbord - luncher 2022 
Onsdag 14 december och fredag 16 december 
Nedan följer viktig information om luncherna. 

Förhållningstider till julborden 
Bio och glögg från kl. 11.00.
Kurser går påbörjar julbordet i olika omgångar för att undvika trängsel.
Vi startar första sittningen från kl. 11.30.
Sedan sittning ungefär enligt följande schema men Mässdirektören skickar ut slutgiltiga tider via mejl. 
Sittning 2: 11.50
Sittning 3: 12.10
Sittning 4: 12.30
 
MässD återkommer om tiderna för respektive kurs sittning, inkom gärna med önskemål om tidig eller sen sittning.

Sista dagen för anmälan om slutgiltigt lägsta antal på lunchen är den 30 november.
Därefter får gäster tillkomma i mån av plats men fredagens julbord är fullsatt.
Personer som får förhinder måste tyvärr betala för beställd mat.
Kursansvarige skickar namnlista på deltagare från kursen till kansliet å SOSS – Mässdirektören
den 30 november eller strax därefter till: [email protected] 
 
Priser julbord för medlemmar i SOSS

550 kr (Då ingår glögg, Julbord, 1 lättöl, snaps, kaffe, sötsaker)
595 kr (Då ingår en starköl i ovanstående)
Priser mera dryck (hurra!):
1 glas av Mässdirektörens MUMMA: 55 kr,
Starköl Melleruds: 60 kr
Snaps: 90 kr
1 kanna av Mässdirektörens MUMMA: 120 kr
 
Betalning
 Kursansvariga samlar in pengar från sin kurs/grupp och betalar på plats på Mässen.
(Detta för att undvika köer)
Notera att man också kan köpa extra dryck väl på plats men
betalning för kursens julbord behöver samordnas av kursansvarige.

 
Ev. deltagande icke medlemmar i SOSS betalar en Mässavgift på minst 75 kr
men avgiften (bidraget) får gärna vara större!
(Betänk att medlemmar i SOSS betalar en årsavgift på 700 kr så Mässavgiften är på intet sätt orimlig,
det är generöst att icke-medlemmar får haka på.)
Mässavgiften betalas in till Mässen/SOSS kansli via
antingen bankgiro: 562-7385, alt. SWISH: 123 671 43 98 senast 11 december.
Kontroll görs på plats.

Frågor, anmälan m.m görs till [email protected] 
eller: 08-611 31 60 
SOSS JULMIDDAG 
SÖNDAG 18 DECEMBER Å MÄSSEN 
Sällskap, familj o barn samt vänner är varmt välkomna! 

SOSS inbjuder medlemmar med sällskap, familj o barn samt vänner till julmiddag å Mässen M/S Segelkronan. 
Datum: Söndag 18 december
Starttid: Glögg från kl. 17.00, till bords enligt angiven sittningstid mellan kl. 17.30 och 18.30.
Kostnad: 475 kr per person.
(Då ingår glögg, julbord, 1 måltidsdryck, kaffe och sötsaker i massor.
Snaps och starkare drycker inhandlas på plats och utöver det som ingår.) 

Kostnad för barn upp till och med 12 år: 15 kr per år... 
Betalas på plats. För att minska köbildning ombeds respektive bokning utse en person som betalar för hela gruppen. 
Klädsel: Vårdad klädsel, udda kavaj med julig slips.
Även fast detta är ett familjearrangemang så behöver ni värma upp stämbanden,
till snapsen sjunger vi tillsammans i sann Mässtradition, dock med julkryddning. 

Varmt välkommen! 


Anmälan till SOSS Julmiddag görs via följande länk - klicka här! 

TACK FÖR EN FANTASTISK 500-ÅRSBAL!
4 JUNI, 2022, STOCKHOLMS STADSHUS

loading...

Den fjärde juni 2022 stod Sjöofficerssällskapet i Stockholm som värd för 500-årsbalen till den svenska Marinens ära. Drygt 1050 baldeltagare deltog och kvällens hedersgäster
var HMK Carl XVI Gustaf tillsammans med HMD Silvia.
För underhållning under kvällens stod Marinens Musikkår
tillsammans med Allmänna Sången dirigerade av vår
fantastiske toastmaster Kapten Jim Ramel Kjellgren.
Efter middagen spelade bandet On Que i Gyllene Salen
och dansgolvet var fullsatt från början till slut. 
Vi hade en fantastisk afton som kommer att leva vidare varmt i minnet
under de nästkommande 500 åren av Marinens historia.
Tack alla ni som deltog och länge leve svenska Marinen! 
GMY 
/Mässdirektör David Berg-Hadenius 

Huvudsponsor av 500-årsbalen

Storsponsorer av 500-årsbalen

Medlemssponsring av 500-årsbalen

Monty´s Uniform är ett Civil- och Uniformsskrädderi med måttbeställning,
MTM - Made To Measure, av det mesta för gentlemän. 
- Måttsyr militära och civila uniformer som mässdräkter, daglig dräkt m/48 och m/87 samt uniformer för handelsflottan och flygbolag m fl. 
- Måttsyr civila kostymer, kavajer, byxor, västar, frackar, smokingar och ytterrockar m.m i ett stort urval av de bästa tygerna inklusive tweed från Europas ledande väverier.

För att ta del av uniformsutbudet m.m. klicka här! 
Butiken finner du på Västmannagatan 27 i Stockholm. 
Kontakt för tidsbokning och frågor via mejl: [email protected]
eller telefon: 070-589 51 52
​​​​​​​
Hemsida: https://www.montysuniform.se/
Aktuellt program hösten 2022

Måndag 28 november
SOSS Höstsammanträde på Kastellet
Middag på Mässen efteråt. 

Onsdag 14 december
SOSS Jullunch med Angasarbaletten Light.
(endast för medlemmar) 

Fredag 16 december
SOSS Jullunch (endast för medlemmar) 

Fredag 16 december
Navalakademiskt julbord (middag) med SjöHOLM (mycket snapsvisor) 

Söndag 18 december
SOSS Julmiddag, familj och vänner välkomna!  

Ytterligare programpunkter
kan tillkomma.
 
Sjöslaget vid Falklandsöarna, den 8 december 1914. Sjöslaget stod mellan den brittiska flottan (Royal Navy) och den tyska, kejserliga flottan (Kaiserliche Marine) och slutade med en förkrossande brittisk seger. Efter den tyska segern i sjöslaget vid Coronel samlade britterna i hemlighet betydande sjöstridskrafter till de sydamerikanska farvattnen för att förgöra de handelsförstörande tyska kryssarna. Den brittiska eskadern bestod av slagkryssarna HMS Invincible och HMS Inflexible, pansarkryssarna HMS Carnarvon, HMS Cornwall och HMS Kent, hjälpkryssaren HMS Macedonia, samt de lätta kryssarna HMS Bristol och HMS Glasgow. Den 7 december hade den brittiska eskadern under befäl av amiral Doveton Sturdee anlänt till basen på Falklandsöarna, där de omedelbart startat att fylla på kol. Om morgonen 8 december dök oväntat den tyska eskadern under befäl av amiral Maximilian von Spee upp utanför inloppet till den brittiska basen utan vetskap om överlägsenheten hos där befintliga fartyg. De brittiska fartygen upptog omedelbart jakten på de såväl i fråga om fart som bestyckning underlägsna tyska kryssarna. Efter en hjältemodig kamp sänktes Scharnhorst, Gneisenau, Nürnberg och Leipzig med större del av sina besättningar. Endast kryssaren Dresden lyckades undkomma. Efter detta sjöslag uppnådde britterna obestritt herravälde över världshaven. (Bilden visar SMS Nürnberg som börjat sjunka efter att ha förlorat kampen mot HMS Kent. Endast sju sjömän kunde räddas från Nürnberg.) Må de omkomna sjömännen från detta sjöslag vila i frid. #battleofthefalklandislands #royalnavy #kaiserlichemarine #grafspee #thegreatwar #firstworldwar
Gratulationer på självständighetsdagen Finland! Som ett av världens bästa länder att bo och leva i hedrar ni onekligen era landsmän som betalade det yttersta priset för friheten under andra världskriget. Må den kampen också gjuta mod i det tappra ukrainska folket som likt ni får kriga för sin frihet och självständighet, tragiskt nog mot mer eller mindre samma fiende. Historien går igen. #finland #självständighetsdagen #sisu #finnishwinterwar #freedom
På dagen, den 5 december 1679 utfärdade Karl XI den avgörande skrivelsen som befallde att en ny stad och örlogsbas skulle byggas på Vämö och Hästö i Blekinge skärgård. Det som sedermera skulle bli Karlskrona stad. Karl XI tog beslutet att flytta svenska flottans bas från Stockholm till Karlskrona. Ett av de tyngst vägande skälen till beslutet var att området var isfritt under en mycket längre tid än Stockholm. Vid den karga och bergiga skärgårdsön Trossö med omgivande öar fanns goda förutsättningar för en örlogshamn. Här fanns såväl en smal och djup inseglingsled, vilken lätt skulle kunna försvaras mot angrepp, som plats för en stor skyddad hamnbassäng. Redan från början planerades den nya anläggningen som en sammanhängande helhet med befästningar, hamnar och skeppsvarv, samt en civil stad för handel, proviantering och administration. Att Karlskrona än idag utgör en örlogshamn med varv och avancerad fartygsproduktion, 343 år efter dess grundande, visar att Karl XI valde rätt plats för den svenska flottan. Foto: Heli Air #karlskrona #marinen #flottan #världsarv

Marinbloggen

  • Marin utveckling under Bold Quest 22

    9 september 2022 14:50 – Jimmie Adamsson
    Arbetet med att kunna utbyta information och strida tillsammans med våra partners har pågått länge och skett genom bi- och multilaterala avtal. Beslutet att ansöka om NATO-medlemskap har ökat kraven och tempot på vår förmåga att vara interoperabla med alliansen medlemmar. I Savannah Georgia, USA, genomfördes i augusti en experimentverksamhet som syftar till öka just […]…
  • Stiftelse till nytta för marinens värnpliktiga

    15 juni 2022 16:41 – Jimmie Adamsson
    En hundraårig stiftelse avvecklas och pengarna används till att köpa varsin elektrisk tandborste till marinens värnpliktiga. Marinen förvaltar flera olika stiftelser som går att söka ekonomiska medel ur. Många av stiftelserna är gamla med ålderdomliga krav på de sökande, som inte alltid går att uppfylla i dagens samhälle. En stiftelse, Tandläkare Axel Rydbergs donationsstiftelse, har […]…