Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...

 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

Höstens verksamhet och covid 19
information från kansliet

Tisdagen den första september genomfördes höstens första direktionsmöte där vår verksamhet diskuterades i förhållande till COVID19. Beslut i stort är att SOSS kommer att genomföra Coronaanpassad mötesverksamhet denna höst med start på det sammanslagna vår- och höstsammanträdet den 16 september.

Som grund för beslutet är dels de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger men också den enkät som gick ut till er medlemmar. Vi fick 266 svar och en klar majoritet, 60%, ansåg att SOSS ska ha fysiska sammankomster i höst. Dock självklart Coronanpassade. En lika stor andel skulle också kunna tänka sig att delta på sådana möten.

I korthet kommer dessa möten att organiseras och genomföras enligt följande:
- Maximalt 50 personer samlade, oavsett storlek på lokal. 
- Möten i lokaler där vi kan ha gott om utrymme mellan deltagarna.
- Så långt det går undvika "trånga sektorer" och köbildningar vid sammankomsterna.
- I övrigt följa folkhälsomyndighetens riktlinjer vid sammankomster.
- Höstens program är nu förändrat så att vi enbart genomför vår- o höstsammanträdet i september för att kunna följa utvecklingen av Covid19.
- I oktober och november genomförs planerad verksamhet förutom balen som ställs in.
- Vad avser de klassiska julborden i december så får vi återkomma, dock så ska vi eftersträva att genomföra någon form av julbord de datum som är planerade. 

Vi följer självklart händelseutvecklingen med Covid 19 och kommer inte att tveka att ändra på vårt program och vår verksamhet om så krävs. 

GMY 
/MässDirektören 
/SOSS Ordförande med direktion

mässen är öppen för luncher igen!
Obs! förbokning krävs

SOSS Mäss å M/S Segelkronan är öppen för luncher igen vid utvalda datum då Kastellet också har konferensgäster. Observera: Bokning och bokningsbekräftelse krävs. 
Följande datum är bokningsbara: 
Oktober
26/10
November
10/11, 11/11, 17/11, 18/11

Medlemmar i SOSS är välkomna att från kl. 12.30 intaga lunch i mindre eller större sällskap till medlemspriser. För att luncherna ska kunna serveras ”Coronasäkert” så är det viktigt att inga medlemmar med gäster kommer till Mässen innan kl. 12.30. I övrigt så förväntas medlemmar att iakta den försiktighet, varsamhet och omtanke som dessa speciella tider kräver. Vänligen respektera detta.

För bokning och vidare information kring meny, priser samt önskemål m.m. kontakta Madeleine Frisk via: [email protected] - klicka! 
Alternativt via telefon: 08-753 33 50

Varmt välkommen till Mässen!

föredrag med Lars Fresker
måndag 30 november

Denna afton får SOSS besök av
ordföranden i Officersförbundet,  Lars Fresker.
Lars kommer att hålla föredrag under rubriken:  
"Utan personal inget försvar"
Efter föredraget serveras middag för den som vill delta.
Datum: Måndag 30 november 
Starttid: 18.30 (BIO från 18.00) 

Mer information och anmälningsformulär kommer inom kort. 

Nyhetsbrev från fjärde sjöstridsflottiljen

Kungliga örlogsmannaskapets
samtal kring sjöförsvaret

Samtal kring Sjöförsvaret - Kungl. Örlogsmannasällskapet ordförande konteramiral (PA) Anders Grenstad leder ett samtal med Niklas Granholm från FOI och Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet. Klicka på länken nedan. 

Aktuellt program 2020
Tors 19 nov. Torsdagsärta med kåseri
Mån 30 nov. Föredrag med
Lars Fresker,  följt av middag. 
Ons 16 dec SOSS Jullunch
Tors 17 dec SOSS Jullunch
Fre 18 dec SOSS Jullunch
Fre 18 dec Navalakademisk julmiddag med SjöHOLM
Sön 20 dec SOSS familjevänliga julmiddag 
Äntligen fredag! Då blir det snabbmarsch! Framåt! Foto: Maja Hansson/FM. #amf1 #amfibiekåren #kustartilleriet #marines #marinescorps #greenberet
Efter föredrag följer middag - såklart! Speciella tider - notera Coronaavståndet... #sjöofficerssällskapetistockholm #föredrag #middag #mässliv
Varför dricks det inte mera punsch? #punsch #punschen #torsdagsärta

Marinbloggen

  • En kall, blöt och mörk övning amfibie

    23 oktober 2020 15:50 – Victor Persson
    Under november månad är fler än hälften av dygnets alla timmar förklädda i mörker. I snabb takt har träden bytt skepnad och löven fallit till marken. Den blåa himlen och solens värmande strålar är nu som bortglömda. Istället syns i vattenpölarna på den leriga marken allt oftare reflektionen av tunga ogenomträngligt mörka moln. I kombination […]…
  • Övning Torleif – En viktig milstolpe i utbildningen

    9 oktober 2020 10:34 – Victor Persson
    Övning Torleif. En 5 dygn lång prövning som syftar till att sätta både stridsvärde och soldatkunskaper på prov i en mer krävande miljö. Efter lite drygt 11 veckors grundutbildning har de värnpliktiga vid Amfibieregementet nu nått en viktig milstople. Till ljuva toner från Livgardets musikkår fick de under föregående vecka äntligen motta den gröna baskern […]…