Välkommen till Sjöofficerssällskapet i StockholM

IMG_4151 IMG_5356 IMG_4092 IMG_4589 _MG_19102 _MG_21932

I anrika lokaler på Skepps- och Kastellholmen har Sjöofficerssällskapet i Stockholm i mer än 160 år bedrivit klubbverksamhet för sina medlemmar. Sjöofficerssällskapet i Stockholm grundades 1849 och har ca 1000 medlemmar.

Vår verksamhet

Sjöofficerssällskapet är idag en plattform för umgänge och utbyte mellan officerare i Flottan och Amfibiekåren. Sällskapet bedriver klubbverksamhet i många olika former. Från föredrag med högt uppsatta personer i försvarsmakten till klubbaftnar såsom Mårten Gås och Julmiddag. En årlig höjdpunkt är sjöofficersbalen som går av stapeln på hösten. SOSS är och förblir ett viktigt sällskap för den svenska marinen, en plats där dess historia, nutid och framtid kopplas samman. Kansliet sitter på Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3, 2 tr. Merparten av sällskapets aktiviteter anordnas på Kastellet - Kastellholmen och fartyget Segelkronan på östra Brobänken, även fast de idag inte drivs av Sjöofficerssällskapet så är dessa lokaler att betrakta som sällskapets mäss.

Välkommen till Sjöofficerssällskapet i Stockholm! 

 

aktuellt med soss!
 

soss har fått en ny,
historisk direktion!
Rapport från årsmötet 2018-03-05

Vid årsmötet måndagen den femte mars så valdes en ny, historisk direktion till Sjöofficerssällskapet i Stockholm! 

För första gången i SOSS historia har nu sällskapet en ordförande sprungen ur Kustartilleriet/Amfibiekåren. Generalmajor Bengt Andersson valdes av et enhälligt möte att inneha rollen som ordförande i minst två år. Till vice ordförande valdes den erfarne och mångårige direktionsledamoten Bertil Hult, (Örlkn i flottans reserv). I övrigt ett mycket trevligt och informativt möte som följdes av bord och bänkar ombord mässen/Segelkronan. SOSS tackar avgångne ordföranden Fredrik Palmquist, vice Ordf. Martin Sachs och dir.led Anders Borglund för fina insatser å sällskapets vägnar under åren. 

Hurra för SOSS! 

SOSS direktion i sin helhet, vald vid årsmötet: 

                                                                                                                                                       
                             Grad, officerskat.           Namn                          I dir sedan.          Vald till.            Nyval/Omval/Oför.                   
Ordf.                     Genmj                 Bengt Andersson                        2018                   2020                            Nyval                                                                                                         
V ordf.                  Örlkn Fl Res        Bertil Hult                                    2011                    2019                           Nyval                                                                                                                                     
                             Mj Amf Res         Carl-Johan Engström                  2007                    2020                            Omval                                                                                                                         
                             Lt Fl Res             Carl Ortner                                   2010                   2020                            Omval                                                                                                                   
                             Lt Fl Res             Erik Wahren                                 2014                    2020                           Omval                                                                                                                                                                         
                             Örlkn                  Jonas Kindgren                            2015                    2019                             Kvar                                                                                                                                                          
                             Kn                       Carl Nobel                                   2017                    2019                             Kvar                                                                                                                                                                        
                             Kn                       Jonas Löfgren 2018                     2018                    2020                            Inval                                                                                                                                                          
                             Kn                       Henrik Mandeús                           2018                   2020                             Inval


Intervju med SOSS nye ordförande, generalmajor Bengt andersson

Namn: Bengt Andersson
Ålder: 62 år
Kurs: -78
Bor i: Villa i Täby
Civil status: Gift med Lena

 
Välkommen till SOSS och gratulerar till ordförandeposten! För att dra en sportklyscha, hur känns det?
 - Det känns väldigt bra att ha fått förtroendet att bli ordförande i SOSS. Det är ett stort ansvar att inte bara förvalta utan också, tillsammans med övriga direktionen, vidareutveckla sällskapet.


Läs hela intervjun - klicka här! 


soss besöker london!
lördag 24 mars

Sjöofficerssällskapet besöker London! 

Lördagen den 24 mars kommer delar av direktionen och Mässdirektör att befinna sig i London för att besöka våra vänskapsklubbar, äta och dricka gott samt besöka "Cabinet War Rooms" och/eller någon annan av Londons militärhistoriska sevärdheter. 

Aktivieteterna och sammankomsten gäller lördagen den 24 mars. Vi inleder förmiddagen på stan vid någon sevärdhet, äter lunch på stan, går vidare till ytterligare någon ytterligare sevärdhet och avslutar eftermiddagen på PUB för att sedan sammanstråla på "The In & Out" för att inta middag tillsammans. 

Medlemmar bokar resa och boende helt själva. Samtliga kostnader täcks av medlemmarna helt själva. 

ANMÄL DITT INTRESSE GENOM ATT KLICKA HÄR! 

Welcome to London!


fullsatt! Anmälan stängd.
föredrag: Kustartilleriet,
en 100-årig historia/exposé

måndag 26 mars

DETTA FÖREDRAG ÄR NU FULLSATT. ANMÄLAN ÄR STÄNGD. VÄLKOMMEN VID NÄSTA TILLFÄLLE.

Följ med på en historisk översikt/exposé över kustartilleriet, 1902-2002, under ledning av Sten Munck af Rosenschöld!


Kustartilleriet bildades som vapenslag den första januari 1902 och fick sin storhetstid under kalla kriget då det fanns ett reellt invasionshot mot Sverige. Under detta invasionshot genomgick kustartilleriet en kolossal utveckling och hade mot slutet av Kalla Kriget troligen världens förnämaste pjäser. Överstelöjtnant Sten Munck af Rosenschöld tjänstgjorde själv i över 20 år som krigsplacerad vid kustartilleriet och redogör denna afton om kustartilleriets utveckling från dess inrättande tills det blev transformerat till Amfibiekår.  

Efter föredraget intar vi middag tillsammans ombord Segelkronan. Kostnad: 300kr/person för lättöl, torskrygg, kaffe och kaka. Betalas på plats! (Obs! Middagsanmälan är bindande) 

Föredraget är ett samarbete mellan ROSIS och SOSS. 

Datum: Måndag 26 mars
Tid: BIO från kl. 17.30, Föredraget startart kl. 18.00
Plats: Kastellet, Kastellholmen Stockholm

Anmälan senast tisdag 20 mars via följande länk, klicka här! 

Välkomna!  


gå på bal i uppsala med uppsjö!
lördag 7 april

Den navalakademiska föreningen UppSjö firar 50 år! Det kommer bland annat att högtidlighållas med bal på Uppsala slott den 7 april. Dra ihop kursen och ta er till den eviga ungdomens stad denna helg! 

ANMÄL DIG GENOM ATT KLICKA HÄR! 

Program: 
LÖRDAG

12.00 Invigning, universitetstrappan
12.30 Herr-/damaktivitet, samling vid universitetstrappan för vidare transport
Pris: 100 kr/pers (dryck och enklare förtäring finns till försäljning)
18.00 Bal, Rikssalen på Uppsala slott
Pris: 1250 kr/kuvert, inkl. mat, dryck och medalj

SÖNDAG
01.01 Lopp
Pris: 250 kr/pers, inkl. mat, öl och snaps

13.00 Brunch, Stockholms Nation
Pris: 150 kr/pers (betalas på plats)


FM perspektivstudie, föredrag med konteramiral jonas haggren
tisdag 10 april

För inte så länge sedan publicerades försvarsmaktens perspektivstudie. Ett viktigt underlag för riksdagens nästa försvarsbeslut 2020 om den försvarspolitiska inriktningen för 2021–2025. Vad säger studien och vilka slutsatser kommer den fram till? 

Om detta kommer vi att få veta på kvällen tisdagen den tionde april! Aftonens föredragande är konteramiral Jonas Haggren med bakgrund från ubåtsvapnet.
Läs mer om Haggren - länk. 

Platsen för kvällens föredrag är Högkvarteret, Lidingövägen 24. Starttid kl. 18.00 med inpassering från kl. 16.30.
(SE nedan) 


Efter föredraget blir det bord och bänkar för den som vill! 
Efter föredraget intar de som vill middag tillsammans i sann marin tradition! En tvårätttersmeny med lättdryck och kaffe serveras. Kostnad: 300kr/person, betalas i matsalen INNAN föredraget, så undviker vi köer. Starkare dryck står respektive gäst för själv.


Anmälan sker genom att klicka här! 
Senast den tredje april! Från kl. 12.00 den tredje april är anmälan bindande och betalning för middag kommer att avkrävas. 

Tidsramar för kvällen, följande gäller! 
Från kl. 16.30 kan man göra inpassering, enbart från sidan mot Lidingövägen 24.
- Kom i tid. Ta med giltig ID-legitimation, annars kommer du inte in.
- De som avser ställa bilen inne på HKV område måste också föranmäla detta i anmälningsformuläret. 

17:00 - 17:50: Samling i HKV samt BIO i matsalen, betalning av middag. 
18:00 - 19:15: Föredrag i Föreläsningssalen, plan 2
19:30 - 21:30: Middag

Denna intressanta och viktiga kväll genomförs som ett unikt samarbete mellan de marina kamratföreningarna Minklubben, Ubåtsjaktklubben, Ubåtsklubben Sjöormen, Marina Ingenjörsföreningen och SOSS på initiativ av Örlkn Lars Enander som tjänstgör i HKV som tf. Protokollchef. 

Frågor skickas till: [email protected]
Välkommen! 


om perspektivstudien...

Enligt perspektivstudien behöver försvaret bland annat fyra brigader, ett jägarregemente, 24 ytstridsfartyg, sex ubåtar,
åtta flygdivisioner och 120 Gripenflygplan.

Studien, som formellt kallas perspektivstudien, kommer vart femte år och är ett viktigt underlag för riksdagens nästa försvarsbeslut 2020 om den försvarspolitiska inriktningen för 2021–2025.

LÄNK TILL PERSPEKTIVSTUDIEN - KLICKA HÄR

LÄNK TILL SÄNDNING FRÅN SvT PLAY - KLICKA HÄR


sverige är angripet! föredrag om ett tänkbart scenario... 
onsdag 25 april

Att hotbilden och säkerhetsläget i vårt närområde har försämrats är de flesta personer insatta i försvars- och säkerhetspolitik överens om. Mot detta perspektiv så kan vi ställa oss frågan om hur ett möjligt agrepp mot Sverige skulle kunna se ut, med vilka medel och vart? 

Karlis Neretnieks, Generalmajor, kommer denna kväll att framföra ett intressant föredrag för SOSS om det som absolut inte får hända skulle hända och vad Sverige i sådana fall skulle kunna svara med. 
Datum: Onsdag 25 april
Starttid: BIO från kl. 17.30, Föredraget inleds kl. 18.00
Plats: Föredrag på Kastellet, efterföljande middag på Segelkronan

Anmälan via följande länk - klicka här! 


möte och föredrag med köms!
"Diskussion om luftförsvar ombord" 
onsdag 16 maj

KÖMS - Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges marina akademi, bjuder in medlemmar i SOSS på detta ordinarie, öppna sammanträde, onsdagen den 16 maj.
Starttid: Kl. 17.30 
Plats: Sjöhistoriska Museet i Stockholm 

Inträdesanförande av OL Peter Ahlås. Diskussion om luftförsvar ombord.
Ansvarig vsg III medansvarig C4.sjöstriflj (OL Fredrik Palmqvist).
Efter föredraget följer middag. 
Anmälan öppnar i april. Håll utkik på denna hemsida, Facebook, samt via mejlutskick. 

Välkommen! 
Länk till KÖMS - klicka här! 


ett urval av bilder från "Utbrytningsbalen 2017-11-18"


Bilder från vårt nationaldagsfirande på kastellet, 2017-06-06


sjöofficerssällskapet firande sveriges nationaldag i storslagen stil på kastellet - kastellholmen. Medlemmar serverades underbart väder och vind, svensk buffe, trubaduren jonas karling som sjöng Taube och bjöd upp till allsång, barnakativiteter, kaffe och tårta samt mycket mer. under kvällen följde traditionsnelig nationaldagsmiddag ombord på segelkronan. mycket välkommen nästa år! 
 

IMG_2129 IMG_2115 IMG_2144 IMG_2146 IMG_2174 IMG_2170 IMG_2139 IMG_2135 IMG_2132 IMG_2179 IMG_2187 IMG_2232 IMG_2163 IMG_2181 IMG_2236 IMG_2157 IMG_2154 IMG_2160 IMG_2159 IMG_2196 IMG_2183 IMG_2148 IMG_2164 IMG_2197 IMG_2198 IMG_2200 IMG_2225 IMG_2223 IMG_2226 IMG_2228 IMG_2229 IMG_2240 IMG_2243


Inplanerade aktiviteter våren 2018

2018
23-24-25 mars                            SOSS besöker London 
26 mars                                      Föredrag om KA, en 100årig expose... 
29 mars                                      Torsdagsärta på Segelkronan 
7 april                                         UppSjö jubileumsbal, 50 år, på Uppsala slott, anmälan via
www.uppsjo.com    
10 april                                       Föredragning om perspektivstudien
25 april                                       Sverige är angripet! Ett föredrag om ett tänkbart scenario... 
26 april                                       Torsdagsärta på Segelkronan 
16 maj                                        Föredrag och öppet sammanträde med KÖMS
18 maj                                        Dansk afton, Akvavitprovning med Smörrebröd
25 maj                                        Medlemskörning med M20 
6 juni                                          Nationaldagsfirande på Kastellet
6 juni                                          Nationaldagsmiddag på Kastellet  
1 juli                                           Start Gotland Runt 

Mer information om vinterns och vårens aktiviteter kommer att presenteras i vårmeddelandet, här på hemsidan och på Facebook. 

OM du har några frågor om vinterns och/eller vårens aktiviteter är du välkommen att kontakta Mässdirektören, David Berg på mejl: [email protected] eller telefon: 08-611 31 60 
Sjöofficerssällskapet i sociala medier - facebook och instagram

11

HMS Belfast. #sjöofficerssällskapetistockholm #hmsbelfast