Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...
 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former i Stockholm. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, nationaldagsfirande och baler, stora som små.
SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar".
Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." 
Välkommen till vårt fina sällskap! 

 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

SOSS direktion intar glögg inför julbord 2023 ombord Mässen å M/S Segelkronan, från vänster: Jonas Kindgren, Calle Ortner, Malin Zanderholm, Jonas Löfgren, Bengt Andersson (ordförande), Martin Sachs, David Berg-Hadenius (Vd/MässD), Adam af Ugglas, Henrik Mandeus. Vice ordförande Adam Lindberg saknas tyvärr på bilden. 

Höstmeddelande från SOSS ordförande
generalmajor bengt andersson

Kära medlemmar i Sjöofficerssällskapet i Stockholm, 

Det är oroliga tider. Det rasar ett krig i vårt närområde och angriparen i detta krig har en gräns väldigt nära oss. Räntorna stiger och inflationen är ännu inte under kontroll vilket gör att ekonomin är kärv för många. De kriminella gängen utnyttjar allt yngre barn för sin verksamhet och verkar inte känna några gränser. Som lök på laxen har nu hotnivån mot Sverige ökat från förhöjt hot (3) till högt hot (4). Fler företeelser skulle kunna läggas till denna mörka lista.
 
Jag tror att när saker och ting är, eller förefaller vara, dystra är det extra viktigt att försöka hitta ljuspunkter i tillvaron. SOSS erbjuder sådana ljuspunkter. Vi kommer oförtrutet att fortsätta vår verksamhet med olika aktiviteter; luncher, föredrag, jazzaftnar m.m. Jag hoppas att så många som möjligt kan och vill komma för att under trevliga former träffa kamrater, äta gott, dricka gott och trivas i största allmänhet. Jag vill i detta sammanhang påminna er alla att vi gärna tar emot förslag på nya saker att hitta på, liksom förslag på lämpliga föredragshållare/kåsörer. Det är bara att skicka in förslag till David, vår VD/MässO.
 
Slutligen vill jag önska er alla en riktigt skön höst och att vi ses på Segelkronan, Kastellet, FHS eller på andra trevliga platser.
 
GMY
Bengt Andersson
Ordförande.

Den nyA försvarsstaben samt
försvarsmaktens tillväxt!

föredrag med generallöjtnant michael claesson, chef försvarstaben
onsdag 29 november

Sedan den 1 januari 2023 utgör Försvarsstaben överbefälhavarens stabsorgan och ledningsresurs för militärstrategisk ledning, uppdragsdialog och rapportering till regeringen. Försvarsstaben ansvarar också för krigsorganisationens förmåga, tillgänglighet och beredskap, det senare med stöd av försvarsgrenscheferna och försvarsgrensstaberna.

Inrättandet av den ny-gamla försvarsstaben är en central del i att skapa en enklare och robustare ledning inom FM där förutsättningarna för uppdragstaktik och renodlat ansvar ökar. Stabsarbetet ska förenklas och kortare samt snabbare beslutscykler ska skapas. Ett ytterligare syfte är att FM också, framgent, snabbt ska kunna växla mellan olika beredskapsnivåer.

 

Därutöver så står försvarsmakten för en historisk och mycket utmanande tillväxt, hur ska de politiska ambitionerna realiseras? Har FM resurserna och den förmågan som krävs för att lyckas?

Generallöjtnant Michael Claesson är chef för försvarsstaben och kommer denna afton att tala om den nyinträttade försvarsstaben och dess roll i ledningen av FM samt om HUR försvaret ska lyckas med sin tillväxt. 

Artikel i Officerstidningen om Högkvarterets omstöpning - klicka! 

Efter föredraget är deltagare välkomna att inta middag på MÄSSEN å M/S Segelkronan.
Vid medföljande sällskap/vän är efterföljande middag på MÄSSEN obligatorisk. 

Datum: Onsdag 29 november 
Starttid: BIO på Kastellet från kl. 18.00, föredraget inleds kl. 19.15. 
Plats: Föredraget på Kastellet - Kastellholmen, middag ombord MÄSSEN å M/S Segelkronan. 
Pris för middagen är: 299 kr, då ingår varmrätt, måltidsdryck samt kaffe på maten.  Öl/vin eller annan alkoholhaltig dryck inköpes direkt på plats och efter tycke o smak. 


ANMÄLAN VIA FÖLJANDE LÄNK - KLICKA HÄR! 

SOSS BESÖKER BERLIN 1-3 DECEMBER  - HÄNG MED! 
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL FULLSTÄNDIG INBJUDAN 

FULLSATT!
SOSS JULMIDDAG PÅ MÄSSEN FÖR MEDLEMMAR MED FAMILJ O VÄNNER 
SÖNDAG 17 DECEMBER 
FRÅN KL. 17.00.

FULLSATT!
SOSS BJUDER IN MEDLEMMAR MED FAMILJ OCH VÄNNER TILL DEN KLASSISKA OCH MYCKET TREVLIGA JULMIDDAGEN OMBORD MÄSSEN Å M/S SEGELKRONAN. 

DATUM: SÖNDAG 17 DECEMBER
STARTTID: FRÅN KL. 16.30 SERVERAS DET GLÖGG OCH GÄSTER KOMMER ATT TILLDELAS SITTNINGSTIDER FRÅN KL. 17.00.
ANGE ÖNSKEMÅL OM UNGEFÄRLIG SITTNINGSTID I ANMÄLAN. 

PLATS: SOSS MÄSS OMBORD M/S SEGELKRONAN, FÖRTÖJD VID DEN ÖSTRA BROBÄNKEN.  
KLÄDSEL: VÅRDAD, JULFIN KLÄDSEL, VARFÖR INTE EN SKRIKIG JULTRÖJA? 

PRIS: 495 KR (DÅ INGÅR: GLÖGG, JULBORD, MÅLTIDSDRYCK, KAFFE OCH SÖTSAKER) 
ALKOHOLHALTIG DRYCK INHANDLAS PÅ PLATS OCH EFTER TYCKE & SMAK.

BARN UPP TILL OCH MED 14 ÅR FYLLDA DEBITERAS 15 KR PER ÅR FYLLDA.
 
BETALNING SKER PÅ PLATS AV BOKNINGSANSVARIG FÖR HELA GRUPPEN. 

ANMÄLAN VIA FÖLJANDE LÄNK - KLICKA HÄR!

FÖR STÖRRE SÄLLSKAP: MEJLA DIREKT TILL [email protected] 

Monty´s Uniform är ett Civil- och Uniformsskrädderi med måttbeställning, MTM - Made To Measure, av det mesta för gentlemän. 
- Måttsyr militära och civila uniformer som mässdräkter, daglig dräkt m/48 och m/87 samt uniformer för handelsflottan och flygbolag m fl. 
- Måttsyr civila kostymer, kavajer, byxor, västar, frackar, smokingar och ytterrockar m.m i ett stort urval av de bästa tygerna inklusive tweed från Europas ledande väverier.

För att ta del av uniformsutbudet m.m. klicka här! 
Butiken finner du på Västmannagatan 27 i Stockholm. 
Kontakt för tidsbokning och frågor via mejl: [email protected]
eller telefon: 070-589 51 52
Hemsida: https://www.montysuniform.se/
SOSS höstprogram 2023 

NOVEMBER

Torsdag 23 november
Introduktionsafton på MÄSSEN
för Marinens förstaårskadetter å MHS Karlberg
 
Onsdag 29 november
Föredragsafton
Den nya Försvarsstaben och
Försvarets tillväxt med 
Generallöjtnant Michael Claesson

DECEMBER 

1-3 december
Medlemsresa till Berlin

SOSS julluncher för kurser och medlemmar
Torsdag 14 december 
Fredag 15 december

Navalakademiskt julbord
Fredag 15 december 

SOSS Julmiddag
Söndag 17 december


PROGRAM 2024 -
SOSS fyller 175 år! 


Datum - ESO
SOSS firar 175-år med
jubileumsbal

13 januari 
SOSS Julgransplundring på Kastellet

6 juni 
SOSS Nationaldagsfirande
på Kastellets borggård 

7 juni
502-årslunch på MÄSSEN 
Svenska flottan fyller 502 år

4-5-6 oktober 
SOSS medlemsresa till Tallinn för deltagande i den Svenska Klubben i Revals 100-årsfirande.
Bal på Kadriorgs slott 5 oktober. 
Du finner alltid anmälningslänkar till aktuella evenemang på www. soss.se 
Föredrag hos SOSS med generallöjtnant Michael Claesson. #sjöofficerssällskapetistockholm #soss #försvarsmakten
Efter föredrag följer frågor…Ordförande Bengt Andersson fördelar ordet och Michael Claesson svarar. #sjöofficerssällskapetistockholm #kastellet
Generallöjtnant Michael Claesson har ordet! #sjöofficerssällskapetistockholm

Marinbloggen

  • Marin utveckling under Bold Quest 22

    9 september 2022 14:50 – Jimmie Adamsson
    Arbetet med att kunna utbyta information och strida tillsammans med våra partners har pågått länge och skett genom bi- och multilaterala avtal. Beslutet att ansöka om NATO-medlemskap har ökat kraven och tempot på vår förmåga att vara interoperabla med alliansen medlemmar. I Savannah Georgia, USA, genomfördes i augusti en experimentverksamhet som syftar till öka just […]…
  • Stiftelse till nytta för marinens värnpliktiga

    15 juni 2022 16:41 – Jimmie Adamsson
    En hundraårig stiftelse avvecklas och pengarna används till att köpa varsin elektrisk tandborste till marinens värnpliktiga. Marinen förvaltar flera olika stiftelser som går att söka ekonomiska medel ur. Många av stiftelserna är gamla med ålderdomliga krav på de sökande, som inte alltid går att uppfylla i dagens samhälle. En stiftelse, Tandläkare Axel Rydbergs donationsstiftelse, har […]…