Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...
 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, deltagande i Gotland Runt, nationaldagsfirande, baler och firande av Mårten Gås. SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar". Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." Välkommen till vårt fina sällskap! 
 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 


FULLSATT!
Torsdagsärta på Mässen med berättelser av göran frisk
"Ubåtskränkningar - ständigt pågående verksamhet" 
Torsdag 21 februari

Detta föredrag är nu fullsatt!
Välkommen vid nästa tillfälle. 
Torsdagar = Torsdagsärta på Mässen med marina berättelser!
Denna gång besöks vi av kommendör Göran Frisk som kommer att tala under rubriken: "Ubåtskränkningar - ständigt pågående!"

Datum: Torsdag 21 februari
Starttid: 12.00, vi inleder med lunch/mat, Göran inleder sitt anförande till kaffet.
Plats: Mässen, fartyget Segelkronan, förtöjd vid Östra Brobänken, Skeppsholmen.
Meny: Ärtsoppa, pannkakor och Punsch för den som vill.
Pris: Medlemspriser på lunchen
Klädsel: Udda kavaj/Club blazer med slips (gärna SOSS slips!)
Medlemmar får ta med sig en kamrat till lunchen.

Anmälan senast 14 februari genom att KLICKA HÄR! 


Aktuellt med soss!

Vi söker en havskappseglare till ÅFOR/Gotland Runt 2019! Har du en till låns? 

Bästa medlemmar!
Till att börja med vill vi tacka de medlemmar som bidragit ekonomiskt till årets segling – utan era bidrag hade det nog inte blivit någon segling 2019! Jonas Kindgren ska också ha ett stort tack för att han lånade ut sin båt till SOSS och för sin förtjänstfulla insats som skeppare ombord. Tack vare er och tack vare våra sponsorer så blev årets segling också i stort sett ekonomiskt självbärande så nu är det grönt ljus för ÅFOR 2019!
 
Vi vänder oss nu till alla medlemmar i SOSS med ett upprop, vi behöver en Havskappseglare till ÅFOR 2019! Vi söker en segelbåt som är lämplig för både havskappsegling och i detta sammanhang är vi intresserade av lån eller hyra. Ett villkor i sammanhanget är att båten måste vara tillgängling några träningsseglingar och för ÅFOR 2019. 
 
Du medlem, som har en lämplig båt att ställa till vårt förfogande under ovanstående villkor eller jämförbara sådana, eller känner någon som kan göra detta, hör av dig till SOSS kansli snarast möjligt, dock senast per sista november. Hör av dig till [email protected] 

Väl mött! SOSS racing team ÅFOR 2019! 

Aktuellt program vintern 2019

20 februari: Öppet sammanträde med KÖMS på Sjöhistoriska museet

21 februari: Torsdagsärta på Mässen med berättelser från Göran Frisk 

8 mars: Ginprovning och middag 

18 mars: Föredrag med C4: Kommendör Fredrik Palmquist 

19 mars: Melodikryss med Angasarbaletten light

28 mars: Torsdagsärta på Mässen med marint kåseri 
25 april: Torsdagsärta på Mässen med kåseri 

25 april: Föredrag med CAMF1: Överste Patrik Gardesten 

12 maj: I samarbete med ROSIS: Resa och studiebesök till Femörefortet KA batteri och  F11 flygmuseum

20 maj: SOSS Vårsammanträde på Kastellet 

22 maj: Öppet sammanträde med KÖMS på Sjöhistoriska museet

6 juni: Nationaldagsfirande på Kastellet 
6 juni: Nationaldagsmiddag på Mässen 

30 juni: ÅFOR/Gotland Runt start på Kastellet
30 juni: SOSS TEAM ÅFOR startar i ÅFOR/Gotland Runt  
 
SOMMARUPPEHÅLL

48

Fredag. Friday. Freitag. Dags för fredagsAW? Varför inte en GT gjord på gin från @renbjermagnusson @gunroom ? Åttonde mars bjuder SOSS in till Ginprovning. Happy Friday! #sjöofficerssällskapetistockholm #fredag #aw #gin #ginandtonic

52

Fördrag om ubåtsvapnet i Sverige av chefen ubåtsflottiljen, Mats Agneus. #förstaubåtsflottiljen #ubåt #sjöofficerssällskapetistockholm

70

Fördrag om ubåtsvapnet i Sverige av chefen ubåtsflottiljen, Mats Agneus. #förstaubåtsflottiljen #ubåt #sjöofficerssällskapetistockholm