Sjöofficerssällskapet i Stockholm

 

Välkommen till Sjöofficerssällskapet i StockholM

I anrika lokaler på Skepps- och Kastellholmen har Sjöofficerssällskapet i Stockholm i mer än 160 år bedrivit klubbverksamhet för sina medlemmar. Sjöofficerssällskapet i Stockholm grundades 1849 och har ca 1100 medlemmar.

Vår verksamhet

I Sällskapets lokaler på Skepps- och Kastellholmen genomförs god och representativ klubbverksamhet med allt vad därtill hör, samt att erbjuda medlemmarna plattformar för aktiv fritid. 

Verksamheten bedrivs ombord i restaurantfartyget SEGELKRONAN som ligger förtöjd vid Östra Brobänken, samt i hela KASTELLET.

Kansliet sitter på Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3 2 tr

 

aktuellt


Föredrag med SOSS! Försvarsmaktens personalförsörjning - lägesbild och personalförsörjningsutredningens förslag.
Tisdagen den 8 november, Starttid: 18.00, Vi kommer att befinna oss i FMV´s lokaler på banergatan 62 och deras filmsal.   
 

Försvarsmakten har idag stora utmaningar med att fylla luckorna i personalleden och frågan har varit uppe på den politiska dagordningen länge. Regeringen har också tillsatt en utredning om hur Försvarsmaktens personalförsörjning bör se ut i framtiden, utredningen har letts av Annika Nordgren Christensen. Annika gästar oss denna kväll och redogör för utredningens viktigaste slutsatser där betänkandet nyligen har presenterats. ("En robust personalförsörjning av det militära försvaret" (SOU 2016:63)) Bland annat föreslår utredningen en återaktiverad mönstringsplikt och grundutblidning med plikt. Är det en ny värnplikt vi får se så kort efter dess avskaffande? 
Mycket välkommen till en viktig och spännande kväll! 

Tid och plats: Föredraget inleds kl. 18.00, vi kommer att vara i FMV´s lokaler på Banergatan 62 - Filmsalen och därefter följer middag för de som vill i restaurangen, kostnad 250 kr och betalas på plats. 
Anmälan: Till [email protected] senast den 1 november. OBS! Viktigt att du anger fullständigt namn och personnummer i anmälan för inpassering! 


Försvarspolitiskt seminarium från Almedalen 2016 med försvarsminister Peter Hultqvist
Den säkerhetspolitiska utvecklingen ställer nya krav på Försvarsmakten, vars framtida personalförsörjning utreds. Den ska vara en mix av plikt och frivillighet för både kvinnor och män.
Hur bedömer försvarsministern och ÖB läget? Vilka för- och nackdelar finns då plikt kompletterar frivillighet?
 


Svensksundsbal på Sjöhistoriska museet, LÖRDAGEN DEN TREDJE DECEMBER!  

Sjöhistoriska museet har den stora äran att vara värd för vår höstbal och den fantastiska minnessalen kommer att vara platsen för sittningen. I salen sitter vi granne med aktern på Amphion, Gustav den III´s lyxyacht som också var stabsfartyg vid slaget vid Svensksund 1790. 

Starttid: 18.00
Balens hedersgäst är vår nye marinchef, konteramiral Jens Nykvist med fru.
Efter sittningen följer levande musik med dans. 
Mycket välkomna till en alledeles, alldeles underbar bal! 

Klädsel: Stor Mässdräkt eller högtidsdräkt (frack) 
Gamla gradbeteckningar får bäras. 

Pris och anmälan:
Kuvertpriset är 950 kr. För kadetter är kuvertpriset 800 kr. 
Anmälan till höstbal sker senast lördagen den 20 november per mejl till [email protected]    
I samband med din anmälan erläggs kuvertavgiften till SOSS bankgirokonto: 562-7385 alternativt via
SWISHnr: 1236714398 (ANGE namn på dig och respektive vid betalning)


Inplanerade aktiviteter hösten 2016

8 november (NY!)                       Föredrag om Försvarsmaktens personalförsörjning(NY!) 
10 November                              Mårten Gås middag
3 december                                Svensksundsbal på Sjöhistoriska museet  
14, 15, 16 december                  Julluncher
18 december                              Julmiddag med familj och vänner

Håll utkik på hemsidan samt vår Facebooksida för ytterligare aktiviteter under hösten såsom After Work och Coctails. 

 


Genomförda aktiviteter hösten 2016

31 augusti                                   Lunchavtackning av Henrik Bergman
6 september                               Jazzkväll med Jazzgossarna 
12 oktober                                  Föredrag och förevisning om 3D - simuleringsteknik till FM 
17 oktober                                  SOSS Höstsammanträde med föredrag 
vem kan ansöka om medlemskap?

Den som är eller har varit officer i marinen (yrkes- eller reservofficer, såväl taktisk som specialist) samt värnpliktigt kompanibefäl i marinen kan bli medlem, liksom ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.
 

Hitta till oss...

Du söker medlemskap i SOSS genom att fylla i följande formulär: klicka på denna länk!