Välkommen till sjöofficerssällskapet i stockholm

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

...Vi har bedrivit mässliv och officersmässigt samkväm sedan 1849...
 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten på fritiden då man vill träffa kollegor och vänner under trevliga former i Stockholm. Vi befinner oss geografiskt i centrala Stockholm på Blasie-, Skepps- och Kastellholmen, Sveriges och Stockholms marina vagga. Sällskapet har idag drygt 1100 medlemmar och bedriver medlemsaktiviteter med stor bredd. Från föredrag med efterföljande middagar till gin- och whiskeyprovning, julbord, klubbaftnar, nationaldagsfirande och baler, stora som små.
SOSS är även den organisation som vid utländska örlogsbesök i Stockholm bjuder gästande fartygs officerare till mottagningar under mycket trevliga former. Ett gott tillfälle för våra medlemmar att knyta an goda kontakter och vidga perspektiven. Idag kan officerare från armen och flygvapnet samt värnpliktiga officerare från marinen och marina kadetter bli "extra medlemmar".
Du finner mer information om medlemskapet under rubriken "medlem och org." 
Välkommen till vårt fina sällskap! 

 

Medlemsansökan finner du här - klicka! 

SOSS direktion intar glögg inför julbord ombord Mässen å M/S Segelkronan, från vänster: Jonas Kindgren, Calle Ortner, Malin Zanderholm, Jonas Löfgren, Bengt Andersson (ordförande), Martin Sachs, David Berg-Hadenius (Vd/MässD), Adam af Ugglas, Henrik Mandeus. Bertil Hult (vice ordförande) saknades tyvärr denna afton. 

Balinbjudan 10 juni i Stockholm 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm har under överinseende av dess ordförande,
Generalmajor Bengt Andersson, det stora nöjet att inbjuda
officerare med sällskap till
"SOSS Sommarbal”
på Kastellets borggård, Kastellholmen i Stockholm
lördagen den 10 juni, 2023, från kl. 18.00
efter middagen följer musik med dans.
På Kastellets borggård kommer ett tält att resas och utsmyckas på ett värdigt sätt samt golv läggas. 
 
Kvällens hedersgäster är Generallöjtnant Michael Claesson med fru Åsa Claesson.
 
Efter det att festligheterna på Kastellet har avslutats så inbjuds baldeltagare att delta på LOPPEN som genomförs på Mässen å M/S Segelkronan, förtöjd vid den Östra Brobänken på Skeppsholmen.
 
Anmälan och betalning till SOSS sommarbal 10 juni sker via följande länk - klicka här! 

 

Kadetter anmäler sig via följande länk - klicka här! 


Klädsel: Stor Mässdräkt eller högtidsdräkt.                                                                                             Pris: 1440 kr per kuvert.  Äldre gradbeteckningar är fullt tillåtet.                                                                                    LOPPEN kostar 395 kr per person.
                                                                                                                                                Kadettpris: 1025 kr per kuvert                                                                                                                                               Anmälan och betalning sker via MyClub.   

 

Sponsorer av soss sommarbal 10 juni

Monty´s Uniform är ett Civil- och Uniformsskrädderi med måttbeställning, MTM - Made To Measure, av det mesta för gentlemän. 
- Måttsyr militära och civila uniformer som mässdräkter, daglig dräkt m/48 och m/87 samt uniformer för handelsflottan och flygbolag m fl. 
- Måttsyr civila kostymer, kavajer, byxor, västar, frackar, smokingar och ytterrockar m.m i ett stort urval av de bästa tygerna inklusive tweed från Europas ledande väverier.

För att ta del av uniformsutbudet m.m. klicka här! 
Butiken finner du på Västmannagatan 27 i Stockholm. 
Kontakt för tidsbokning och frågor via mejl: [email protected]
eller telefon: 070-589 51 52
Hemsida: https://www.montysuniform.se/
SOSS vinter- och vårprogram 2023

Lördag 10 juni 
SOSS Vårbal med efterföljande LOPPEN
på Mässen

Fler programpunkter kommer att tillkomma och presenterars inom kort,  bl.a. föredrag. 
Sverige 🇸🇪❤️🇸🇪
Nationaldagsfirande🇸🇪🇸🇪🇸🇪

Marinbloggen

  • Marin utveckling under Bold Quest 22

    9 september 2022 14:50 – Jimmie Adamsson
    Arbetet med att kunna utbyta information och strida tillsammans med våra partners har pågått länge och skett genom bi- och multilaterala avtal. Beslutet att ansöka om NATO-medlemskap har ökat kraven och tempot på vår förmåga att vara interoperabla med alliansen medlemmar. I Savannah Georgia, USA, genomfördes i augusti en experimentverksamhet som syftar till öka just […]…
  • Stiftelse till nytta för marinens värnpliktiga

    15 juni 2022 16:41 – Jimmie Adamsson
    En hundraårig stiftelse avvecklas och pengarna används till att köpa varsin elektrisk tandborste till marinens värnpliktiga. Marinen förvaltar flera olika stiftelser som går att söka ekonomiska medel ur. Många av stiftelserna är gamla med ålderdomliga krav på de sökande, som inte alltid går att uppfylla i dagens samhälle. En stiftelse, Tandläkare Axel Rydbergs donationsstiftelse, har […]…