Segelkronan

Sällskapets direktion arbetade under 2006 med olika alternativa lösningar för den fortsatta verksamheten under den tid som ordinarie mässlokaler på Långa Raden 8 enligt tidigare plan skulle renoveras. Efter det att Statens fastighetsverk  gett sitt medgivande till en fartygslösning och även lovat att sörja för de fasciliteter som krävdes vad gäller el, vatten och avlopp beslöt sig direktionen slutligen för en fartygslösning som i dagsläget syns bli permanent åtminstone under de närmaste 5 - 10 åren.  

Valet föll, efter att ha undersökt fyra olika alternativa fartygslösningar, på ett restaurantfartyg vid namn NOAKS ARK som under de senaste 5-6 åren legat förtöjd i Maren i Södertälje. Enhälligt beslut om att SOSS AB under vissa förutsättningar skulle köpa fartyget togs vid direktionsmöte den 19 september 2006. Den till direktionen adjungerade medlemmen Lars Gattberg fick uppdrag att tillsammans med en fartygsmäklare upprätta erforderliga handlingar i ärendet och fartyget inköptes av SOSS AB 27 september 2006

Några data om fartyget:
Restaurantskeppet "Gret Palucca" byggt i Tyskland 1901. Igenkänningssignal SLYU
Största längd: 34,13 m och breddd 5,99 m. 
205 bruttoton och 139 nettoton.

För mer information om fartygets historia 1901 - 2008 klicka här!


Vad Sker idag!

Fartyget ligger nu sedan januari 2007 väl förtöjd vid ÖSTRA BROBÄNKEN.

Vi har sedan 1 april 2007 serverat dagliga luncher till våra medlemmar och kvälls aktiviterna är också igång i full omfattning. Alla tycks trivas väl även om vi nu har betydligt mindre ytor än tidigare att disponera. Men det vägs utan tvekan upp av den underbara känslan av att vara ombord i en riktig sjömäss, med all den trivsel och alla de minnen som finns från tiden i marinen. Det har visat sig att ett lämpligt antal middagsgäster ligger omkring 35 st. då det finns möjlighet att samtliga kan äta i den aktra matsalen och sedan använda förliga matsalen samt baren, sommartid naturligtvis även det inglasade akterdäcket, för samvaro vid kaffe motsv. Utnyttjas hela fartyget för middag så är ca 60 personer ett lämpligt antal.