Sök understöd eller stipendium via
seu - SJöofficerarnas Enskilda understödsfond!

Vem kan söka?
Sjöofficerare (YO/RO), ordinarie medlemmar i Sjöofficerssällskapen i Stockholm, Karlskrona och Göteborg samt änkor och barn till sjöofficerare samt till ordinarie medlemmar i ovan nämnda sällskap.

Vänligen notera att intyg krävs på att den sökande eller anknytningen till den sökande är SJÖOFFICER alt. ordinarie medlem i SOSS, SOSK eller SOSG. Detta då detta stipuleras av stiftelsens stadgar. Således kan inte officerare i armen eller flygvapnet eller deras make/maka eller barn söka från stiftelsen. Officerare i Kustartelleriet/Amfibiekåren måste vara antagna som ordinarie medlemmar i SOSS, SOSG eller SOSK för att kunna söka från stiftelsen. 
 
För vad kan man söka?
Stiftelsens ändamål är i första hand att hjälpa änkor och barn till avlidna sjöofficerare och ordinarie medlemmar i sällskapen som är i behov av ekonomiskt stöd och underhåll. T.ex. vid mycket låg månadsinkomst/pension eller för dyra läkemedelskostnader vid allvarlig sjukdom.

Därutöver så kan också sjöofficerare och ordinarie medlemmar i sällskapen söka understöd för tillfälliga, ekonomiska kriser och trångmål.

Stiftelsens tredje ändamål är ge ut stipendier för studier vid skola och läroanstalt i såväl Sverige som utomlands för ordinarie medlemmar i sällskapen och änkor efter, hustrur och barn till sjöofficerare och ordinarie medlemmar i sällskapen T.ex. vid ett utbytesår på gymnasiet eller exempelvis vid studier på universitet, utomlands eller i Sverige.

Det är viktigt att påpeka att det enbart, förutom Sjöofficerare, - yrkes- samt reservofficerare, är ordinarie medlemmar i Sjöofficerssällskapen i Stockholm, Karlskrona och Göteborg som kan söka understöd och stipendier. "Extra medlemmar" i sällskapen kan ej söka från dessa fonder.  
 
Hur söker man?
För sökande av ekonomiskt understöd och underhåll: 
Fyll i ansökningsformuläret som du finner här - klicka! 

För sökande av stipendier för studier:
Fyll i ansökningsformuläret som du finner här - KLICKA! 

Ansökningsperiod "vår"
Ansökningarna som kommer in för våren handläggs under slutet av maj/början av juni. Besked och eventuell utbetalning av stipendium ges innan Midsommar. 
Sista ansökningsdag för vårterminen 2021 och framåt är den 15 maj. 

Ansökningsperiod "höst"
Ansökningarna som kommer in under sommaren och hösten handläggs i november. 
Besked och eventuell utbetalning av stipendium ges innan Julhelgen. 
Sista ansökningsdag för höstterminen 2020 och framåt är den 25 november. 

Ansökan skickas till...
Ansökan bifogade dokument skickas därefter per post till:
SEU – Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond
C/O Drottning Victorias Örlogshem 
Teatergatan 3
11148 Stockholm

samt till [email protected]

Observera att ansökan måste skickas med post för att vara giltig!

Frågor ställes till: [email protected] eller 08-611 31 60
 
Välkommen med din ansökan!