Sjöofficerssällskapet i Stockholm

 

Bokning av Segelkronan

BESTÄLLNINGSRUTINER FÖR LUNCH och KVÄLLSAKTIVITETER samt GÄLLANDE AVTAL NÄR DET GÄLLER MEDLEMSFÖRMÅNER VID KVÄLLSBOKNINGAR.

Kobol group har nu tagit över verksamheten ombord i Segelkronan per den 1 januari 2014.
För bordsbeställning till lunch gäller samma rutin som tidigare, nämligen att den skall göras senast kl 1500 dagen före, men nu till Kobol group kontor på tfn 08 735 33 50. Där väljer ni om ni vill komma till Segelkronan eller Kastellet. Ombord Segelkronan kommer Jessica Palmqvist att vara ansvarig och Mikael regera i byssan.

E-mail till Segelkronan är: [email protected] 
 
Lunchpriser
Lunchpriset fr.o.m. 2014 är oförändrat d.v.s.  80:- för medlem och 100:- för icke medlem. 

MEDLEMSRABATT
För kvällsaktiviteter gäller för medlem att: ”Vid bokning ombord på Segelkronan för mellan 15 och 32 personer erhålls 10 % rabatt på mat och dryck (inklusive baren)."

För bokning av ”hela Segelkronan” med gästantal mellan 15 - 32 personer tillkommer ett exklusivitetstillägg på 2.813:- (Rabatten avdragen)

Vid middag/mottagning på Kastellet tillkommer alltid ett Kastelltillägg/per person, naturligtvis rabatterat enligt ovanstående modell (10%)

Frågor angående priser/rabattering mm för olika aktiviteter besvaras av vår mässdirektör på tfn: 08 – 611 31 60 alternativt via e-post: kansli@soss.se