Bokning av Segelkronan

BESTÄLLNINGSRUTINER FÖR LUNCH och KVÄLLSAKTIVITETER samt GÄLLANDE AVTAL NÄR DET GÄLLER MEDLEMSFÖRMÅNER VID KVÄLLSBOKNINGAR.

Kobol group driver verksamheten ombord på Segelkronan sedan den 1 januari 2014.
För att boka bord kontaktar man Segelkronan via telefon eller mejl: 
Telefon: 08 - 735 33 50
E-mail till Segelkronan är: [email protected] 
 
Lunchpriser
Lunchpriset är 80:- för medlem och 100:- för icke medlem. 

MEDLEMSRABATT
För kvällsaktiviteter gäller för medlem att: ”Vid bokning ombord på Segelkronan för mellan 15 och 32 personer erhålls 10 % rabatt på mat och dryck (inklusive baren)."

Ytterligare och mer detaljerade frågor angående priser/rabattering m.m. för olika aktiviteter på Kastellet och Segelkronan sker direkt till KOBOL GROUP/Segelkronan.