Bokning av Segelkronan

Beställningsrutiner för lunch och kvällsaktiviveter samt gällande avtal när det gäller medlemsförmåner. 

Företaget Kobol group driver verksamheten på Kastellet och ombord på Segelkronan sedan den 1 januari 2014.
För att boka bord kontaktar man Segelkronan via telefon eller mejl: 
Telefon: 08 - 735 33 50
E-mail till Segelkronan är: [email protected] 
 
Från den 1 juli 2018 och tillsvidare gäller följande villkor för SOSS och dess medlemmar:
Lunch erbjuds ombord Segelkronan till rabatterat pris. Priset för medlem i SOSS är cirka 100-110:-. För icke-medlem gäller ordinarie lunchpriser om cirka 120-130:-.
 
Medlem erhåller ett fast ”personligt” pris på: öl 50kr, vin 65kr och snaps 75kr i samband med luncher,
kurs- och SOSSaktiviteter.
 
Medlem erhåller vid privat bokning av Segelkronan och Kastellet en rabatt om 10% i förhållande till gällande prislista.
 
Medlem som bokar konferens genom eget bolag erhåller en rabatt om 20% på lokalhyra i förhållande till gällande prislista.