KOBOL GROUP

KOBOL GROUP är ett kluster av företag som ägs och drivs av Olle Tejle och Hugo Olofsson vilka har sina rötter i hotell- och restaurangnäringen, i vilken man har verkat sedan mitten av 90-talet. Olle och Hugo driver sedan 2011 Lidö Värdshus som ligger vid Norrtäljevikens mynning vid kanten av Ålands hav. Här finns en 1700-tals herrgård med upp till 100 sängplatser i både pensionat och vandrarhem. Här finns även en restaurang med ca 200 platser inomhus samt utomhus. Lidö är öppet från början av maj till början av oktober. Innan och efter "industrisemestern" så arrangerar man ca 15 bröllop och ett 50-tal konferenser. Under högsommaren är vår gästhamn öppen med servicehus, kafé, ett bageri samt en liten stugby.

KOBOL GROUP har även ett mer renodlat evenemangsbolag där vi genomför både publika evenemang och företagsevenemang. Vi har stor kunskap i att hantera både det stora mötet med flera tusen deltagare till det mindre mötet för t.ex. en ledningsgrupp. Med mycket energi, flexibilitet och ömjukhet så ser KOBOL GROUP fram mot nya utmaningar på Segelkronan och Kastellet. Med vår breda kunskap inom restaurang och konferens, ser vi att vi ska kunna öka nyttjandegraden på de båda enheterna.

För mer information kring KOBOL GROUP och verksamheten kring Segelkronan och Kastellet klicka på denna länk: http://www.kastelletstockholm.se/