Direktion / Mässledning


Mässdirektör

Sjöofficerssällskapets Mässdirektör heter Håkan Norberg, är kapten i Flottans reserv och Arkitekt från KTH samt seglare

Håkan nås enklast via de sedvanliga kontaktkanalerna: [email protected] alternativt 08-611 31 60

Utöver halvtidstjänsten som Mässdirektör arbetar Håkan som vd för SEU - Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond 

Soss direktion, valberedning samt revisorer

Ordförande: Generalmajor Bengt Andersson 

Vice Ordförande: Örlogskapten Bertil Hult (Fl res) 

Ledamöter:
Örlogskapten Jonas Kindgren
Major Carl-Johan Engström (Amf res)
Löjtnant Calle Ortner (Fl res)
Kapten Carl Nobel 
Kapten Jonas Löfgren 
Kapten Hendrik Mandeus 
Örlogskapten Martin Sachs

Valberedningens ordf.
Kommendör Jonas Hård af Segerstad

Förtroenderevisorer
Örlogskapten Patrik Östlund
Örlogskapten Anders Ellström (Fl res)


 

SOSS direktionsledamöter

Ordförande Generalmajor Bengt Andersson
Kurs: YO 1978
Grad: Generalmajor 
Bor i: Villa i Täby
Civil status: Gift med Lena
Gick med i SOSS: För mycket länge sedan... 
Suttit direktionen sedan: 2018 
Favoritfartyg i marinen: Stridsbåt 90H 
Ett kul/annurlunda minne från flottan/marinen: Vill inte framhålla något särskilt minne på det sättet, jag har haft många givande stunder i min karriär. 
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS? 
Numera är jag pensionär och arbetar halvtid, bl.a. så reser jag och min fru Lena gärna! Vi tillbringar mycket av sommarhalvårets lediga tid i vår stuga utanför Ulricehamn. Jag flyger gärna med radiostyrda helikoptrar eller drönare. Allt som ofta sabrerar jag och Lena champagne i en trevlig förening som vi bägge är medlemmar i. Det finns massor med mer saker som formar mitt, så kallade, civila liv.

 

Vice Ordförande Örlogskapten Bertil Hult (Flottans reserv) 
Kurs: RO 1977 Linje B
Grad: Örlogskapten
Civil utbildning: Civ.ekon DHS
Bor i: Näsbypark
Gick med i SOSS: 1977
Suttit i direktionen sedan: 2011
Favoritfartyg i marinen: Msvpf M32 Norsten
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: Vår kurs bemannade, iförda blåkrage och rundmössa, Vasaordens losskastningsstation på Kronprinsessans bröllop 2010
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Jobbar med finansiell rådgivning, styrelsearbete och är engagerad i några stiftelser. 

 

Direktionsledamot Örlogskapten Jonas Kindgren
Kurs: MOHS jan 95
Grad: Örlogskapten
Bor i: Stockholm, Stora Essingen
Gick med i SOSS: 1999
Suttit i direktionen sedan: 2016
Favoritfartyg i marinen: HMS Sundsvall men HMS Gävle är tätt efter.
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: Oj, det finns så många. Antingen blir de för långrandiga för att förklara här, för specifika för att förklaras om man inte var med eller så ska de inte förklaras här. Antar dock att tiden i medelhavet med ML02 har en speciell plats i mitt hjärta.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Jobbar på SAAB

 

Direktionsledamot Major Carl Johan Engström (AMF Reserv)
Kurs: ROK KA 87-89
Grad: Major
Civil utbildning: Juristlinjen
Bor i: Uppsala
Gick med i SOSS: 1992
Suttit i direktionen sedan: 2009 
Favoritfartyg i marinen: M20, där jag gjorde min debut som rorgängare på Nordiska Marina Tävlingar i mitten av 90-talet
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen:
Kungen tyckte att det var roligt att bli föremålet för en historia som jag berättade om honom när jag tjänstgjorde som toastmaster på KA:s 100-årsjubileumsbal i Stadshuset. Alla andra gäster - i alla fall officerarna - trodde på allvar att de skulle svimma där och då när de plötsligt förstod vad jag tänkte göra. Jag refererade till tevejournalistens fråga: "Kungen har ju erhållit den högsta graden i alla försvarsgrenar", inte mycket av en fråga men jag utvecklade detta med att... "men vi har en klipsk kung" som omedelbart svarade "Ja, det har gått bra för mig!'" Succe!
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Just nu tjänstgör jag på HKV. 

 

Direktionsledamot Calle Ortner
Kurs: 02
Grad: Löjtnant
Civil utbildning: Master of Ekonomis ICA Trainee program.
Bor i: Bromma
Gick med i SOSS: har glömt..
Suttit i direktionen sedan: 2010
Favoritfartyg i marinen: Patrullbåt
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: Ombord HMS Sundsvall 2004 i Medelhavet mellan Malta och Brindisi på Italiens östkust, Kurs 352, Ekonomifart ca 14kn, Kl 02:30, Sjöhävning 0,1, Stjärnklart, I ManOstolen, Likheten mellan himlen och ytan som var full med små fiskebåtar och blinkande fiskeprickar var slående, en magiskt sjövakt jag aldrig glömmer.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Driver utbildningsföretaget Navigationsgruppen och Safetygruppen. 


Direktionsledamot Carl Nobel
Kurs: YOP 06-09
Grad: Kapten
Civil utbildning: Statsvetenskap i Uppsala
Bor: På Gärdet
Gick med i SOSS: 2009
Suttit i direktionen sen: 2016
Favoritfartyg i flottan: HMS Kullen (finns det något annat man kan ha?)
Kul minne från flottan: När vi jagade ett 30-tal heliumbalonger i form av svampbob fyrkant över halva Gotska sjön.
När jag inte är engagerad i SOSS: 
Skidor utförs och jakt. Engagerad i familjegården.


 

Direktionsledamot Henrik Mandeus
Kurs: YOP 03-05
Grad: Kapten
Läst: Allt möjligt på Stockholms Universitet. Bl a Data- och systemvetenskap, samt ganska många böcker...
Bor: Stockholm
Gick med i SOSS: 2005
Suttit i direktionen sen: Nyss - stolt invald i mars 2018.
Favoritfartyg i Flottan: Jag har tre - och detta är viktigt: 
HMS Sundsvall - mitt fartyg där jag varit mönstrad mest och flest gånger (bl a på FN-uppdrag). 
HMS Trygg - Fick äran att vara FC under det spännande utvecklingsskedet mot Spaningsbåtskonceptet. 
HMS Visby - Mitt nuvarande fartyg. High tech och snabb (trots sina 18 år i flottan)
Kul minne från flottan: Alla minnen är inte kul men är bra underlag för rövarhistorier, Bl a magsjuka i Colombia, orkan syd Island, få tag på taxi i Karlskrona, tjänstgöring på amerikansk kryssare. Jobba i flottan - se världen etc.
När jag inte är engagerad i SOSS: Samhälls- och kulturintresserad. Dagdrömmer om dyra tyska kameror samt mitt framtida sommarhus på Fårö.


 

Direktionsledamot Jonas Löfgren
Kurs: OP 07-10
Grad: Kapten
Civil utbildning: Blev tvingad att läsa en hel del civila poäng på sjöfartshögskolan i Kalmar under och efter officersprogrammet
Bor: Vasastan 
Gick med i SOSS: 2010
Suttit i direktionen sen: mars 2018
Favoritfartyg i flottan: HMS Visby
Kul minne från flottan: Varje sekund inomskärs, som manöverofficer på en korvett av Visbyklass, med fyra gasturbiner  uppstartade på högsta spakläge är fantastiskt kul
När jag inte är engagerad i SOSS: jobbar jag som divisionsadjutant på 4.sjöstridsflottiljen