KANSLI - MÄSSLEDNING - DIREKTION 


Mässdirektör/vD

Sjöofficerssällskapets Mässdirektör heter David Berg-Hadenius och är löjtnant i Amfibiekårens reserv samt ekonom från Uppsala Universitet. På fritiden är familjen viktigast o roligast men han kappseglar gärna när tid, lust och vind finnes.

David nås enklast via de sedvanliga kontaktkanalerna: [email protected] alternativt 08-611 31 60

Utöver tjänsten som Mässdirektör arbetar David också som vd för SEU - Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond 

SOSS DIREKTION, VALBEREDNING SAMT REVISORER
(Vald vid Vårsammanträdet 2024-05-13)  

Ordförande: Konteramiral Jonas Wikström (2024)  

Vice Ordförande: Örlogskapten Adam Lindberg (Fl res) (2023)  

Ledamöter:
Örlogskapten Jonas Kindgren (2015)
Kapten Jonas Löfgren (2018)
Örlogskapten Hendrik Mandeus (2018)
Örlogskapten Svan Martin Sachs (2013-2018 och sedan 2019)
Löjtnant (AMF) Adam Ardbo Engarås (2020) 
Kapten Malin Zanderholm (2020) 
Löjtnant (AMF) Jacob Falck (2024)
*(I direktionen sedan detta årtal) 

Valberedningens ordf.
Kommendör Jonas Hård af Segerstad
Överstelöjtnant Carl von Gerber
Örlogskapten Girion Blomdahl

Förtroenderevisorer
Örlogskapten Per Anders Emilson (Fl res)
Löjnant Mats Burberg

direktionsledamöter

Ordförande Konteramiral Jonas Wikström 
Kurs: MOHS 84-86
Grad: Konteramiral
Bor i: Skarpäng, Täby
Civil status: Gift med Johanna
Gick med i SOSS: Många år sedan
Suttit direktionen sedan: 2024
Favoritfartyg i marinen: HMS Spårö
Ett kul/annurlunda minne från flottan/marinen: 40 år i Marinen ger så många goda minnen, så det är svårt att välja något specifikt.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS? Jag är deltidsanställd reservofficer sedan tjänstepensionen hösten 2023. Jag lägger också en hel del tid på den ideella föreningen Totalförsvar Öland som arrangerar en välbesökt totalförsvarsdag i Stora Rör på Öland varje höst. Fritiden tillbringas gärna i skidstugan utanför Åre eller i sommarhuset på Öland. Jag spelar också en del usel golf.
 

Vice Ordförande Adam Lindberg
Kurs: 2000
Grad: Kapten
Bor: Stockholm, Sibirien
Civil status: Gift med Annika
Gick med i SOSS: 2000
Suttit i direktionen sedan: 2023
Favoritfartyg i Marinen: HMS Visborg
Ett kul/annorlunda minne från Flottan/Marinen: Var förbindelseofficer på bataljonsstab under Sammarin 2004. Mycket nytt för en flottist. Jag lärde mig bl.a. att diska med grus och att stridsplanera på turistkarta.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS: leder styrelsearbete i ett antal tillväxtbolag

Direktionsledamot Örlogskapten Jonas Kindgren
Kurs: MOHS jan 95
Grad: Örlogskapten
Bor i: Stockholm, Stora Essingen
Gick med i SOSS: 1999
Suttit i direktionen sedan: 2016
Favoritfartyg i marinen: HMS Sundsvall men HMS Gävle är tätt efter.
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: Oj, det finns så många. Antingen blir de för långrandiga för att förklara här, för specifika för att förklaras om man inte var med eller så ska de inte förklaras här. Antar dock att tiden i medelhavet med ML02 har en speciell plats i mitt hjärta.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Jobbar på FHS som lärare 

 

Direktionsledamot Sven Martin Sachs 
Kurs: 97
Grad: örlogskapten 
Civil utbildning: Livets hårda skola
Bor: Södermalm
Gick med i SOSS: 1996
Suttit i direktionen sen: 2019 (Dessförinnan mellan 2012 - 2017) 
Favoritfartyg i flottan: HMS Visborg
Kul minne från flottan: När HMS Visborg fällde sjunkbomber! Vi samlades på Visborgs helikopterdäck för att bevittna när hon fällde sjunkbomber. Vi tittade mot horisonten för att se sprängningarna. Då det istället small betydligt närmre fartyget och ett stort uppkast av vatten tornade upp sig. Fartyget släcktes ner, nödgeneratorerna aktiverades och skyddslarmet  ljöd. Fartygschefen hade beordrat kortare tid till detonation, för att testa fartygets förmåga...
När jag inte är engagerad i SOSS: Ombudsman på Officersförbundet 

Direktionsledamot Henrik Mandeus
Kurs: YOP 03-05
Grad: Örlogskapten
Läst: Allt möjligt på Stockholms Universitet. Bl a Data- och systemvetenskap, samt ganska många böcker...
Bor: Stockholm
Gick med i SOSS: 2005
Suttit i direktionen sen: Invald 2018.
Favoritfartyg i Flottan: Jag har tre - och detta är viktigt: 
HMS Sundsvall - mitt fartyg där jag varit mönstrad mest och flest gånger (bl a på FN-uppdrag). 
HMS Trygg - Fick äran att vara FC under det spännande utvecklingsskedet mot Spaningsbåtskonceptet. 
HMS Visby - Mitt nuvarande fartyg. High tech och snabb (trots sina 18 år i flottan)
Kul minne från flottan: Alla minnen är inte kul men är bra underlag för rövarhistorier, Bl a magsjuka i Colombia, orkan syd Island, få tag på taxi i Karlskrona, tjänstgöring på amerikansk kryssare. Jobba i flottan - se världen etc.
När jag inte är engagerad i SOSS: Samhälls- och kulturintresserad. Dagdrömmer om dyra tyska kameror samt mitt framtida sommarhus på Fårö.


 

Direktionsledamot Jonas Löfgren
Kurs: OP 07-10
Grad: Kapten
Civil utbildning: Blev tvingad att läsa en hel del civila poäng på sjöfartshögskolan i Kalmar under och efter officersprogrammet
Bor: Vasastan 
Gick med i SOSS: 2010
Suttit i direktionen sen: mars 2018
Favoritfartyg i flottan: HMS Visby
Kul minne från flottan: Varje sekund inomskärs, som manöverofficer på en korvett av Visbyklass, med fyra gasturbiner  uppstartade på högsta spakläge är fantastiskt kul
När jag inte är engagerad i SOSS: jobbar jag som divisionsadjutant på 4.sjöstridsflottiljen

Direktionsledamot Malin Zanderholm
Kurs/examensår:  219/2014
Grad: Kapten
Bor i: Årsta
Gick med i SOSS: 2012
Suttit i direktionen sedan: 2020
Favoritfartyg/fordon i marinen: Korvett
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: Bästa dagen på jobbet hittills var genomförandet av gemensam sjömålsstrid i våras.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS? Arbetar på 4.sjöstridsflottiljen

 

Direktionsledamot Adam Ardbo Engarås 
Kurs/examensår: SOFU 2019
Grad: Fänrik
Ev. Civil utbildning: Teknologie kandidatexamen, Uppsala universitet
Bor i: Stockholm
Gick med i SOSS: 2018
Suttit i direktionen sedan: September 2020
Favoritfartyg/fordon i marinen: Kajaken
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen:
- Vinterutbildning Kalixfors 2018
- BeerCall med Japanska flottan 2018 som resulterade i ett studiebesök på Gröna lund dagen efter. Svenska traditioner varvades med berg och dalbana samt genomgång av lustiga huset.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Tränar, jagar, umgås med nära och kära.

Direktionsledamot Jakob Falck
Kurs/examensår:
225.QRNZ / OP 17-20
Grad: Löjtnant
Civil utbildning: Ekonomie kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm
Bor i: Stockholm
Gick med i SOSS: 2017
Suttit i direktionen sedan: 2024
Favoritfartyg/fordon i marinen: HMS Falken
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen:
Som enda amfibiekadett följde jag med flottans kadetter och seglade på HMS Falken en sommar under mina studier på Karlberg. Fick väldigt stor respekt för det tålamod, disciplin och lagarbete som krävs för att vara en del av en besättning ombord på fartyg. 
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Arbetar på Norrsken med investeringar i forskningsbaserade bolag som försöker lösa vår tids stora utmaningar.