Direktion / Mässledning


Mässdirektör

Sjöofficerssällskapets Mässdirektör heter David Berg-Hadenius och är löjtnant i Amfibiekårens reserv samt ekonom från Uppsala Universitet. På fritiden är familjen viktigast o roligast men han kappseglar gärna när tid, lust och vind finnes.

David nås enklast via de sedvanliga kontaktkanalerna: [email protected] alternativt 08-611 31 60

Utöver tjänsten som Mässdirektör arbetar David också som vd för SEU - Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond 

Soss direktion, valberedning samt revisorer

Ordförande: Generalmajor Bengt Andersson (2018) 

Vice Ordförande: Örlogskapten Adam Lindberg (Fl res) (2023)  

Ledamöter:
Kapten Calle Ortner (Fl res) (2010)
Örlogskapten Jonas Kindgren (2015)
Kapten Jonas Löfgren (2018)
Örlogskapten Hendrik Mandeus (2018)
Örlogskapten Svan Martin Sachs (2013-2018 och nu sedan 2019)
Fänrik Adam af Ugglas (2020) 
Kapten Malin Zanderholm (2020) 
*(I direktionen sedan detta årtal) 

Valberedningens ordf.
Kommendör Jonas Hård af Segerstad
Överstelöjtnant Carl von Gerber
Örlogskapten Girion Blomdahl

Förtroenderevisorer
Örlogskapten Per Anders Emilson (Fl res)
Löjnant Mats Burberg

direktionsledamöter

Ordförande Generalmajor Bengt Andersson
Kurs: YO 1978
Grad: Generalmajor 
Bor i: Villa i Täby
Civil status: Gift med Lena
Gick med i SOSS: För mycket länge sedan... 
Suttit direktionen sedan: 2018 
Favoritfartyg i marinen: Stridsbåt 90H 
Ett kul/annurlunda minne från flottan/marinen: Vill inte framhålla något särskilt minne på det sättet, jag har haft många givande stunder i min karriär. 
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS? 
Numera är jag pensionär och arbetar halvtid, bl.a. så reser jag och min fru Lena gärna! Vi tillbringar mycket av sommarhalvårets lediga tid i vår stuga utanför Ulricehamn. Jag flyger gärna med radiostyrda helikoptrar eller drönare. Allt som ofta sabrerar jag och Lena champagne i en trevlig förening som vi bägge är medlemmar i. Det finns massor med mer saker som formar mitt, så kallade, civila liv.

 

Vice Ordförande Adam Lindberg
Kurs:
 2000
Grad: Kapten
Bor: Stockholm, Sibirien
Civil status: Gift med Annika
Gick med i SOSS: 2000
Suttit i direktionen sedan: 2023
Favoritfartyg i Marinen: HMS Visborg
Ett kul/annorlunda minne från Flottan/Marinen: Var förbindelseofficer på bataljonsstab under Sammarin 2004. Mycket nytt för en flottist. Jag lärde mig bl.a. att diska med grus och att stridsplanera på turistkarta.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS: leder styrelsearbete i ett antal tillväxtbolag

Direktionsledamot Calle Ortner (Fl res) 
Kurs: 02
Grad: Kapten
Civil utbildning: Master of Ekonomis ICA Trainee program.
Bor i: Bromma
Gick med i SOSS: har glömt..
Suttit i direktionen sedan: 2010
Favoritfartyg i marinen: Patrullbåt
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: Ombord HMS Sundsvall 2004 i Medelhavet mellan Malta och Brindisi på Italiens östkust, Kurs 352, Ekonomifart ca 14kn, Kl 02:30, Sjöhävning 0,1, Stjärnklart, I ManOstolen, Likheten mellan himlen och ytan som var full med små fiskebåtar och blinkande fiskeprickar var slående, en magiskt sjövakt jag aldrig glömmer.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Driver utbildningsföretaget Navigationsgruppen och Safetygruppen. 

Direktionsledamot Örlogskapten Jonas Kindgren
Kurs: MOHS jan 95
Grad: Örlogskapten
Bor i: Stockholm, Stora Essingen
Gick med i SOSS: 1999
Suttit i direktionen sedan: 2016
Favoritfartyg i marinen: HMS Sundsvall men HMS Gävle är tätt efter.
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: Oj, det finns så många. Antingen blir de för långrandiga för att förklara här, för specifika för att förklaras om man inte var med eller så ska de inte förklaras här. Antar dock att tiden i medelhavet med ML02 har en speciell plats i mitt hjärta.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Jobbar på FHS som lärare 

 

Direktionsledamot Henrik Mandeus
Kurs: YOP 03-05
Grad: Örlogskapten
Läst: Allt möjligt på Stockholms Universitet. Bl a Data- och systemvetenskap, samt ganska många böcker...
Bor: Stockholm
Gick med i SOSS: 2005
Suttit i direktionen sen: Nyss - stolt invald i mars 2018.
Favoritfartyg i Flottan: Jag har tre - och detta är viktigt: 
HMS Sundsvall - mitt fartyg där jag varit mönstrad mest och flest gånger (bl a på FN-uppdrag). 
HMS Trygg - Fick äran att vara FC under det spännande utvecklingsskedet mot Spaningsbåtskonceptet. 
HMS Visby - Mitt nuvarande fartyg. High tech och snabb (trots sina 18 år i flottan)
Kul minne från flottan: Alla minnen är inte kul men är bra underlag för rövarhistorier, Bl a magsjuka i Colombia, orkan syd Island, få tag på taxi i Karlskrona, tjänstgöring på amerikansk kryssare. Jobba i flottan - se världen etc.
När jag inte är engagerad i SOSS: Samhälls- och kulturintresserad. Dagdrömmer om dyra tyska kameror samt mitt framtida sommarhus på Fårö.


 

Direktionsledamot Jonas Löfgren
Kurs: OP 07-10
Grad: Kapten
Civil utbildning: Blev tvingad att läsa en hel del civila poäng på sjöfartshögskolan i Kalmar under och efter officersprogrammet
Bor: Vasastan 
Gick med i SOSS: 2010
Suttit i direktionen sen: mars 2018
Favoritfartyg i flottan: HMS Visby
Kul minne från flottan: Varje sekund inomskärs, som manöverofficer på en korvett av Visbyklass, med fyra gasturbiner  uppstartade på högsta spakläge är fantastiskt kul
När jag inte är engagerad i SOSS: jobbar jag som divisionsadjutant på 4.sjöstridsflottiljen

Direktionsledamot Sven Martin Sachs 
Kurs: 97
Grad: örlogskapten 
Civil utbildning: Livets hårda skola
Bor: Södermalm
Gick med i SOSS: 96
Suttit i direktionen sen: 2019 (Dessförinnan mellan 2012 - 2017) 
Favoritfartyg i flottan: HMS Visborg
Kul minne från flottan: När HMS Visborg fällde sjunkbomber! Vi samlades på Visborgs helikopterdäck för att bevittna när hon fällde sjunkbomber. Vi tittade mot horisonten för att se sprängningarna. Då det istället small betydligt närmre fartyget och ett stort uppkast av vatten tornade upp sig. Fartyget släcktes ner, nödgeneratorerna aktiverades och skyddslarmet  ljöd. Fartygschefen hade beordrat kortare tid till detonation, för att testa fartygets förmåga...
När jag inte är engagerad i SOSS: Ombudsman på Officersförbundet 

Namn:  Malin Zanderholm
Kurs/examensår:  219/2014
Grad: Kapten
Bor i: Årsta
Gick med i SOSS: 2012
Suttit i direktionen sedan: 2020
Favoritfartyg/fordon i marinen: Korvett
Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen: Bästa dagen på jobbet hittills var genomförandet av gemensam sjömålsstrid i våras.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS? Arbetar på 4.sjöstridsflottiljen

 

Namn: Adam af Ugglas

Kurs/examensår: SOFU 2019

Grad: Fänrik

Ev. Civil utbildning: Teknologie kandidatexamen, Uppsala universitet
Bor i: Stockholm

Gick med i SOSS: 2018
Suttit i direktionen sedan: September 2020

Favoritfartyg/fordon i marinen: Kajaken

Ett kul/annorlunda minne från flottan/marinen:
- Vinterutbildning Kalixfors 2018
- BeerCall med Japanska flottan 2018 som resulterade i ett studiebesök på Gröna lund dagen efter. Svenska traditioner varvades med berg och dalbana samt genomgång av lustiga huset.
Vad gör du när du inte är engagerad i SOSS?
Tränar, jagar, umgås med nära och kära.