Marina klubbfamiljen i Sverige!

Sjöofficerssällskapet i Karlskrona (SOSK) och Göteborg (SOSG)  

Våra två syskonföreningar är äldre än SOSS varav SOSK var den första mässen som grundades år 1831 och ligger alltjämt vid Amiralitetstorget i Karlsrkona. 

Sjöofficerssällskapet i Göteborg grundades år 1832 och hade fram till 2005 sina lokaler i byggnad Nobis vid Nya Varvet i Göteborg. Idag har Sjöofficerssällskapet i Göteborg sina lokaler ombord på S/S Marieholm. Marieholm ligger förtöjd invid Göteborgoperan i Göta Älv. 
 
Medlemmar i SOSS som besöker våra syskonföreningar erhåller medlemsrabatter vid deras respektive Mäss och vid deras respektive aktivieter. 

Länkar: 

Sjöofficerssällskapet i Karlskrona - klicka! 

Sjöofficerssällskapet i Göteborg - klicka! 

 

FLOTTANS MINKLUBB 
Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.

Kom till Flottans Minklubb genom att klicka här!