Medlemmar i SOSS har möjlighet att förmånligt och exklusivt hyra en lägenhet i centrala Antibes, på Avenue Gambetta 7.
Lägenheten ägs av ett Stockholmskonsortium. 

För att komma till hemsida och boking, logga in på: www.5355.se

Kontaktman: Anders Fredriksson
Mejl: [email protected]
Mobil: 0707-958061
Tel: 08-313073

Välkommen till SjöCannes!

SjöCannes syfte är att under kamratlig samvaro i trivsamma former hålla den svenska marina traditionen vid liv.

SjöCannes bedriver sin huvudsakliga verksamhet på Rivieran och begränsad verksamhet vid ett Stockholmsdetachement.

SjöCannes är en sammanslutning av pensionerade eller aktiva svenska marinofficerare av alla kategorier som bor på, vistas på eller besöker Rivieran.

SjöCannes har ett 70-tal medlemmar (stam,reserv,vpl,Fl,KA,Int,Ing,läk,tläk), men fler är välkomna.
Önskat medlemskap anmäls till Göran Widén:  [email protected]

SjöCannes leds av Flaggen och övervakas av en Inspector

Flaggen har perioden 2019-2020  följande sammansättning:
Flaggkapten: Mauritz Silfverstolpe
1:e Flaggadjutant: Sven-Bertil Karlsson
2:e Flaggadjutant: Bo Strömgren
MässO tillika redogörare: Lennart Groth
Flagglöjtnant: Patrick Ståhle
ExpO: Göran Widén

Inspector: Peter Nordbeck

Gå gärna in på vår hemsida www.sjocannes.se och läs mer!  

Anm: SjöCannes bildades den 29 november 2007