Välkommen till Rivieran och SjöCannes!

SjöCannes är ett nätverk av pensionerade eller aktiva svenska marin-officerare som bor på, vistas på eller besöker Rivieran. Syftet med verksamheten är att under kamratlig samvaro hålla den marina traditionen vid liv. Verksamheten bedrivs huvudsakligen på Rivieran och i begränsad omfattning vid ett Stockholmsdetachement.

SjöCannes är nu inne på sitt sjätte verksamhetsår och har 64 medlemmar.  SjöCannes leds  för närvarande  av en stab (Flaggen) med bemanningen:

Flaggkapten: Jörgen Krabbe
                                                                     
1:e flaggadjutant: Gustaf ”Gutte”Taube                                                   
2:e flaggadjutant: Tommy Hedenström                                                    
MässO och redogörare: Lennart Groth                                                                        
ExpO: Göran Widén

Inspector: Peter Nordbeck

Rullan omfattar 57 bröder (stam,reserv,vpl,Fl,KA,Int,Ing,läk,tläk), men fler är välkomna. Önskat medlemskap anmäls till Göran Widén [email protected]

Gå gärna in på vår hemsida www.sjocannes.se och läs mer  

GMY!
Anm: SjöCannes bildades den 29 november 2007

Medlemmar i SOSS har möjlighet att förmånligt och exklusivt hyra de två stora lägenheterna på Avenue Gambetta 7, mitt i stan, som ägs av ett Stockholmskonsortium. 

För att komma till hemsidan och boking, logga in på: www.5355.se
Kontaktman: Anders Fredriksson, mejl: [email protected]