Torget

Under denna rubrik kan Du sätta i annonser som riktar sig till medlemmarna i SOSS.

Skicka in annonsunderlag till Kansliet, antingen per post eller e-mail, så ombesörjer vi att den blir införd under rätt rubrik. Om ni vill ha bilder med i annonsen skall dessa, än så länge, sändas över via e-post.

Annonsen läggs normalt ut under en en månad, sedan tas den bort.